Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowy przewodniczący Rady Gminy Wiązowna

Andrzej Cholewa Przewodniczący Rady Gminy
Radny Andrzej Cholewa wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy (Foto: UG Wiązowna)

We wtorek 3 listopada 2020 roku Rada Gminy Wiązowna podjęła decyzję o przyjęciu wniosku Renaty Falińskiej o rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Wiązowna. Jednocześnie radni poparli wniosek wiceprzewodniczącej Bogumiły Majewskiej o powołanie Andrzeja Cholewy na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Wiązowna.

W głosowaniu tajnym za kandydatem głosowało 9 radnych, a jedna osoba się wstrzymała. W sesji uczestniczyło 15 radnych. Pięciu radnych nie wzięło udziału w głosowaniu na własny wniosek. Renata Falińska, Marzena Dach, Mariola Kublik, Magdalena Koczorowska – Szlassa oraz Paweł Zawadka mieli wątpliwości, czy zdalny system głosowania zapewnia im anonimowość w tajnym głosowaniu nad wyborem przewodniczącego. Mimo zapewnień obecnego na sali mecenasa Marcina Bandury, że tajne głosowanie w systemie zdalnym jest dopuszczalne prawem (art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach… Dz.U. 2020 poz. 1842) i zapewnia anonimowość głosującym, odmówili udziału w głosowaniu.

W czasie tej samej sesji radni na wniosek wójta gminy odwołali Skarbnika Gminy Wiązowna – Alicję Matuszewską i powołali na tę funkcję Agnieszkę Kowalską – do tej pory Główną Księgową Urzędu Gminy Wiązowna.

Wszystkie podjęte uchwały dostępne są na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady. Szczegółowych informacji o sesji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Piątek, 2 listopada: urząd nieczynny

urzad gminy wiazowna jablka

W piątek 2 listopada Urząd Gminy Wiązowna i Zakład Gospodarki Komunalnej będą nieczynne. Nasi urzędnicy odbierają dzień wolny za pracującą sobotę w dniu 27 października. Pracujące soboty wprowadziliśmy z myślą o tych z Państwa, którzy nie mogą załatwić swoich spraw w dni powszednie. W minioną sobotę w urzędzie obsłużyliśmy 42 osoby. W tym dniu na wszystkich interesantów czekały smakowite jabłka z ekologicznego gospodarstwa sadowniczego Państwa Szwedo z Wiązowny.

Za utrudnienia przepraszamy. W pozostałe dni robocze jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Tylko do 27 sierpnia można zgłaszać komitety wyborcze

Państwowa Komisja Wyborcza wydała komunikat w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowej, gminnej, miejskiej i dzielnicowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na 21 października 2018 r.

Poniżej publikujemy treść tego komunikatu:

 • Komisarz Wyborczy w Warszawie I, Komisarz Wyborczy w Warszawie II oraz Komisarz Wyborczy w Warszawie III przyjmują zawiadomienia w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 wejście B, parter – sala Sejmiku Wojewódzkiego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 8.15 do 16.15; dodatkowo także w sobotę 25 sierpnia w godz. 9.00 do 13.00.
 • Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 sierpnia (poniedziałek).
 • Pełnomocnicy komitetów wyborczych do zawiadomienia o utworzeniu komitetu dołączają:

1. Komitety Wyborcze Wyborców utworzone w celu zgłaszania kandydatów na radnych w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców:

 • oświadczenie o utworzeniu komitetu,
 • dokument o powołaniu pełnomocnika wyborczego/finansowego (jeżeli takiej informacji nie zawiera oświadczenie o utworzeniu komitetu),
 • oświadczenie pełnomocnika wyborczego (będącego jednocześnie pełnomocnikiem finansowym) o przyjęciu pełnomocnictwa,
 • fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej
  i elektronicznej.

2.Komitety Wyborcze Wyborców utworzone w celu zgłaszania kandydatów na radnych tylko w jednym województwie, w tym do rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, rad powiatów i sejmiku województwa oraz dzielnic m.st. Warszawy:

 • oświadczenie o utworzeniu komitetu,
 • dokument o powołaniu pełnomocników (jeżeli takiej informacji nie zawiera oświadczenie o utworzeniu komitetu),
 • oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,
 • oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa,
 • wykaz co najmniej 20 wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego,
 • fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej
  i elektronicznej.

3.Komitety Wyborcze stowarzyszeń (organizacji)

 • uwierzytelniony odpis z KRS albo zaświadczenie o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji,
 • wyciąg ze statutu (regulaminu) pozwalający stwierdzić, który organ jest upoważniony do reprezentowana stowarzyszenia (organizacji) na zewnątrz,
 • oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,
 • oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa,

Fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej i elektronicznej.

Zasady tworzenia komitetów wyborczych zostały określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 oraz 1000 i 1349), oraz w szczegółowych Informacjach Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. Treść Kodeksu wyborczego jak Informacje PKW są dostępne na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczejkbw.gov.pl

Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych tj, wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 6 września 2018 r.

Wzory dokumentów o utworzeniu komitetu wyborczego oraz dot. zgłaszania kandydatów na członków komisji terytorialnych są dostępne na stronach internetowych Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawiewarszawa.kbw.gov.pl

info z kbw.pl, Komisarz Wyborczy w Warszawie I Rafał Wagner, Komisarz Wyborczy w Warszawie II Kinga Hulak, Komisarz Wyborczy w Warszawie III Joanna Oliwa

IV Turniej Wiedzy o Samorządzie Gminnym

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji turnieju uczniów klas VI i VII szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy. Turniej odbędzie się 24 maja (czwartek) w Wiejskim Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej o godz. 09.00. Termin na zgłoszenie mija 15 maja. Zachęcamy do udziału. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie pod tekstem.

Styczniowe wydanie Powiązań – przeczytaj i dowiedz się więcej!

Polecamy Państwu styczniowy numer “Powiązań”. W pierwszym numerze tego roku piszemy o rekordowym budżecie na inwestycje w historii naszej gminy, o rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci świetlic. Z tego wydania dowiedzą się Państwo także ile przeznaczamy na remonty powiatowych dróg, a także o tym jak dzięki portalowi www.wiazowna.esog.pl mogą zarządzać Państwo opłatami za śmieci. Polecamy także relacje z III Gminnego Przeglądu Jasełek i Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na końcu numeru prezentujemy kalendarz wydarzeń na 2018 rok. Zapraszamy do lektury!

Najnowsze „Powiązania” dostępne są w szkołach, bibliotekach i sklepach na terenie gminy. W wersji elektronicznej do pobrania z naszej strony.

Listopad miesiąc pamięci

Jak co roku pamiętaliśmy o zmarłych, którzy walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny i tych, którzy przyczynili się do rozwoju naszej lokalnej społeczności. Na pomnikach poległych za Polskę i osób związanych z naszym samorządem zapalone zostały znicze i położone  pamiątkowe kartki z zapewnieniem, że zmarli nadal są żywi w naszej pamięci i wspomnieniach. Jak co roku pomogła nam młodzież z Centrum Wolontariatu w Radiówku.

Konferencja Samorząd – Nauka – Biznes

W piątek 13 października w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku odbyła się konferencja INNOMAZ Forum Samorząd – Nauka – Biznes

W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu Gminy Wiązowna: Janusz Budny – wójt gminy i Anna Rosłaniec – sekretarz gminy. Wójt brał udział w panelu dyskusyjnym, poświęconym roli samorządu w rozwoju przedsiębiorczości. Sektor gospodarczy reprezentował Marek Perłowski – prezes ASMA Polska Sp. z o.o., jeden z prelegentów forum. Prezentacja działań samorządu i biznesu w gminie spotkała się z uznaniem gości. Zostaliśmy przedstawieni jako gmina z potencjałem i administracją przyjazną przedsiębiorcom i mieszkańcom. Prezes ASMA Polska Sp. z o.o. docenił także inicjatywy włączania biznesu w rozwój sektora pozarządowego i działania prospołeczne, inicjowane przez wójta.

Podczas konferencji zwrócono uwagę na znaczenie współpracy gospodarki z oświatą, w tym na przygotowywanie młodych ludzi do pracy zawodowej poprzez system praktyk i staży. Przypominamy, że przy Staroście Otwockim działa Powiatowa Rada Zatrudnienia, do której zadań należy m.in. inicjowanie i opiniowanie działań w zakresie współpracy nauki i biznesu.

Wizyta samorządowców z Ukrainy

Niedawno mieliśmy przyjemność gościć samorządowców z Ukrainy. Goście z ukraińskich, dopiero raczkujących samorządów byli bardzo zainteresowani naszą gminą. Okazało się, że korzystamy ze wszystkich narzędzi partycypacji społecznej, o których się uczyli. Byli pozytywnie zaskoczeni informacjami o naszym sposobie realizacji zadań, strukturze budżetu, a także o podejściu do klienta, czyli mieszkańców i przedsiębiorców. Spotkanie odbyło się w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej w ramach projektu “Zastosowanie ewaluacji w procesie sprawnego zarządzania połączona hromadą”. Poniżej prezentujemy podziękowania, które otrzymaliśmy od Towarzystwa Demokratyczny Wschód.