mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Druga ścieżka rowerowa. Przebudowa ul. Lubelskiej w Wiązownie

Rodzina na rowerach jadąca po ścieżce rowerowej w gminie Wiązowna
Nasza ścieżka rowerowa cieszy się coraz większą popularnością (Foto: M. Kloch)

Już wkrótce ruszą prace przy pierwszym etapie budowy drugiej ścieżki rowerowej w naszej gminie. Przy ul. Lubelskiej w Wiązownie, na odcinku od ul. Polnej do ul. Boryszewskiej, powstanie ścieżka pieszo-rowerowa.

Przebudowa ulicy Lubelskiej w Wiązownie to pierwszy etap dużego projektu inwestycyjnego, w wyniku którego na terenie gminy powstanie druga ścieżka rowerowa o łącznej długości 10 km, która będzie prowadziła od Glinianki, przez Wiązownę do Duchnowa. Na jej budowę dostaliśmy dotację w wysokości prawie 11 mln zł.  Wartość przedsięwzięcia jest szacowana na ok. 12,3 mln zł.

Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy, co wkrótce nastąpi, ruszą prace przy przebudowie 690 m ul. Lubelskiej w Wiązownie na odcinku od ul. Polnej do ul. Boryszewskiej. Przewidziano budowę 2,5 m ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej (po wschodniej stronie drogi) oraz budowę 2 m asfaltowej ścieżki rowerowej (po zachodniej stronie drogi). Wzdłuż ul. Lubelskiej powstaną nowe zatoki dla autobusów, przebudowane zostaną zjazdy publiczne i indywidualne. Pojawi się również kompleksowy system odwodnienia drogi.

Dzięki tym pracom odcinek przy ul. Lubelskiej połączy się z oddaną w zeszłym roku ścieżką rowerową przy drodze wojewódzkiej nr 721 (biegnącą od granicy Józefowa do granicy Brzezin) i z innymi tego typu trasami budowanymi przez GDDKiA w ramach przebudowy drogi S17.

Druga ścieżka rowerowa powstaje zgodnie z projektem „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

Więcej informacji udziela Tadeusz Dąbrowski – Wydział Inwestycji, tel. tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Logo programu unijnego

Druga ścieżka rowerowa. Mamy prawie 11 mln zł

Podpisaliśmy umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na prawie 11 mln zł dofinansowania na budowę drugiej zaplanowanej ścieżki rowerowej, biegnącej od Duchnowa przez Wiązownę do Glinianki.

Na tę decyzję czekaliśmy prawie dwa lata. Pierwszą z dwóch zaplanowanych ścieżek rowerowych oddaliśmy w maju do Państwa użytku. Teraz otrzymaliśmy 10 989 757,93 zł na drugą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

Nowa ścieżka będzie podążała z Duchnowa przez Wiązownę, Pęclin do Dziechcińca, gdzie połączy się z ciągiem pieszo-rowerowym prowadzącym do Malcanowa. Dalej pojedziemy przez Lipowo aż do Szkoły Podstawowej w Gliniance. W ramach projektu powstanie również ciąg pieszo-rowerowy oraz ścieżka od kopca przy ul. Boryszewskiej do „Jartonu”.

W ramach projektu wybudujemy prawie 10 km drogi dla rowerów wraz z parkingiem dla jednośladów. To ważna budowa, bo znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa rowerzystów, w tym dzieci, które na rowerach dojeżdżają do szkół. Całkowita wartość tego projektu o nazwie „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna” to prawie 12,4 mln zł.

 

Mapa planowanych ścieżek rowerowych w gminie Wiązowna

Więcej informacji na ten temat udziela Olga Nowak – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl.

Logo programu unijnego

Nowa ścieżka rowerowa. Dostaliśmy prawie 10 mln zł

Ścieżka rowerowa

Będzie kolejna ścieżka rowerowa w naszej gminie! Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał nam prawie 10 mln zł dofinansowania na budowę drugiej zaplanowanej trasy od Glinianki przez Wiązownę do Duchnowa, gdzie połączy się z pierwszą już istniejącą ścieżką.

Na tę decyzję czekaliśmy prawie dwa lata. Pierwszą z dwóch zaplanowanych ścieżek rowerowych oddaliśmy w maju do Państwa użytku. Teraz otrzymaliśmy 9 878 434,10 zł na drugą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Całkowita wartość tej projektu o nazwie „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna” to prawie 12,4 mln zł.

Nowa ścieżka będzie biegła od Glinianki przez Wiązownę do Duchnowa, gdzie połączy się z pierwszą wybudowaną już w ramach ZIT WOF ścieżką rowerową oraz ciągiem pieszo-rowerowym od Malcanowa do Dziechcińca. W ramach projektu wybudujemy prawie 10 km drogi dla rowerów wraz z parkingiem dla jednośladów. To ważna budowa, bo znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa rowerzystów, w tym dzieci, które na rowerach dojeżdżają do szkół. Dokładny przebieg trasy znajduje się w załączniku pod tekstem.

Wkrótce podpiszemy umowę z przedstawicielami Zarządu Województwa Mazowieckiego. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie projektu oraz dokumentacji.

 

Mapa planowanych ścieżek rowerowych w gminie Wiązowna

Więcej informacji na ten temat udziela Olga Nowak – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl.

Logo programu unijnego

Trwa budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lubelskiej

Przy drodze wojewódzkiej nr 721 w Wiązownie trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej przebiegającej wzdłuż ul. Lubelskiej (od drogi ekspresowej S17 do skrzyżowania z ul. Boryszewską). Roboty wykonywane są na odcinku około 1300 metrów. Obecnie wylewana jest ostatnia warstwa asfaltowa. Nowa ścieżka ułatwi podróżowanie rowerzystów i zwiększy ich bezpieczeństwo podczas podróżowania. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Inwestycja powstaje w ramach projektu „Wybierzmy rower — Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” z udziałem środków z Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu 7,8 mln, w tym ponad 4,9 mln pochodzi z dotacji.

Ideą działania jest poprowadzenie inwestycji tak, by łączyły one kolejne gminy, a chodniki i ścieżki rowerowe nie urywały się nagle. Wspólnie mają tworzyć zintegrowany system komunikacyjny metropolii warszawskiej. Droga rowerowa, którą budujemy, pozwoli na bezpieczny przejazd rowerem od granicy z Miastem Józefów, przez Wiązownę aż do Halinowa. Projekt realizowany jest w partnerstwie 6 samorządów, w ramach wspólnej sieci dróg rowerowych powstanie ścieżka łącząca gminy Karczew, Otwock, Józefów, Wiązowna, Halinów oraz Sulejówek.

Więcej informacji o wsparciu gminy dla tego zadania Olga Nowak – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl

Ścieżka rowerowa – opłacalny kompromis

Nowa inwestycja na terenie naszej gminy – ścieżka rowerowa łącząca nas z gminą Halinów i Józefowem, która przebiegać będzie przez Duchnów, Stefanówkę, Boryszew i Wiązownę, budzi duże zainteresowanie. Z Państwa opinii wiemy, że to bardzo oczekiwana inwestycja. Nasi rowerzyści chwalą technologię, w której ta ścieżka zostanie wykonana. Gładki asfalt jest wygodniejszy i bezpieczniejszy niż często ostatnio stosowana kostka betonowa. W Państwach komentarzach pojawia się pytanie, dlaczego ścieżka na naszym odcinku dwukrotnie zmienia przebieg, zmuszając rowerzystów do zmiany pasa ruchu i przejazdu przez DW 721.

Dzieje się tak za każdym razem, kiedy pobocze po jednej stronie drogi zwęża się tak bardzo, że nie ma możliwości poprowadzenia tamtędy ścieżki, a jednocześnie po drugiej stronie drogi taka możliwość istnieje. Oczywiście, istniała teoretyczna możliwość, że na potrzeby tej inwestycji pozyskamy fragmenty działek poprzez procedurę wywłaszczeń, co umożliwiłoby prowadzenie ścieżki jedną stroną. To jednak rozwiązanie tylko teoretyczne – szczególnie, że ścieżka jest fragmentem większej inwestycji obejmującej 6 gmin i w sumie 45 km drogi. Cały projekt jest możliwy do wykonania pod bardzo konkretnymi warunkami. Jednym z nich jest termin realizacji. Istniało duże niebezpieczeństwo, że w wyznaczonym terminie nie uda nam się przejąć prywatnych nieruchomości. Wtedy stracilibyśmy unijne dofinansowanie warte n naszym terenie 4,9 mln zł. Drugim ważnym czynnikiem była kwestia kosztów. Przejęcie tych nieruchomości wiązałoby się z dużym obciążeniem budżetu gminy, na które w sytuacji jednoczesnej rozbudowy szkół i budowie nowego przedszkola (70 mln zł) czy wsparcia finansowego modernizacji i remontów dróg powiatowych (2 mln zł), po prostu byłoby niemożliwe.

Projektując tę inwestycję byliśmy świadomi, że ścieżka „przekładana” na różne strony drogi nie jest idealnym rozwiązaniem. Wybraliśmy jednak wariant, który gwarantował nam wykonanie inwestycji w czasie. Nie chcieliśmy w tę budowę inwestować też więcej niż było absolutnie konieczne, ponieważ budżet inwestycyjny naszej gminy jest już napięty. Zrobiliśmy jednak wszystko, by ścieżka była bezpieczna. Przejazdy dla rowerów będą dodatkowo oznakowane i oświetlone. Układ infrastruktury drogowej będzie wymuszał na kierowcach spowolnienie jazdy w tych miejscach.

Jesteśmy pewni, że ta ścieżka jest potrzebną i cenną inwestycją. Mieszkańcy naszej gminy i gmin ościennych będą z niej korzystali codziennie. Droga będzie bezpieczna i komfortowa, choć dziś niektóre decyzje projektantów wydają się być może zaskakujące.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo w naszym poprzednim artykule: https://tuwiazowna.pl/sciezka-rowerowa-budowa-ruszyla/

Ścieżka rowerowa – budowa ruszyła

Od Halinowa przez Duchnów, Stefanówkę, Boryszew, Wiązownę i dalej do Józefowa. Ścieżka będzie miała nawierzchnię asfaltową. Zależało nam na tym, by zrealizować budowę zgodnie z sugestiami mieszkańców i najnowocześniejszymi trendami w miejskiej urbanistyce. Betonowa kostka – dotąd często używana na nawierzchniach dla rowerów – nie sprawdza się, o czym wie każdy, kto choć raz przejechał się rowerem po takiej ścieżce na dłuższym odcinku. Ten odcinek drogi dla rowerów będzie nas kosztował 7 215 505,85 zł. Znaczną część tej kwoty 4 905 010,67 uzyskaliśmy z dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Osi Priorytetowej IV “Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Poddziałanie 4.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Naszą ścieżkę budują dwie firmy: „TOMIRAF” S.C. Michał Tomaszewski Rafał Tomaszewski i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Całkowite zakończenie budowy ścieżek rowerowych jest zaplanowane na koniec września 2018 r. Budowa ścieżek rowerowych jest w 80% dofinansowana ze środków UE. Zależy nam na tej budowie, bo znacznie podniesie ona poziom bezpieczeństwa rowerzystów, w tym dzieci, które na rowerach dojeżdżają do szkół.

Umowa na ścieżkę rowerową podpisana!

To już jest pewne – pierwsza ścieżka rowerowa powstanie w gminie do końca września 2018 roku.

Zostały podpisane umowy z wykonawcami inwestycji. Firma TOMIRAF S.C z Celestynowa wybuduje odcinek ścieżki rowerowej w ul. Wiązowskiej w Emowie oraz w ul. Wspólnej w Duchnowie (w ramach umowy powstanie również brakująca część kanalizacji sanitarnej). Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego wybuduje infrastrukturę rowerową na pozostałej części 721 (Wiązowna, Stefanówka, Boryszew). Wartość podpisanych umów to 8.907.995,65 zł. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dotację w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 4.727.374,78,67 zł. w ramach realizacji projektu „Wybierzmy rower–Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”.