mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Październikowa sesja Rady Gminy

We wtorek 25 października odbędzie się sesja Rady Gminy. Radni zajmą się kilkoma istotnymi uchwałami. 

Najważniejsze z nich będą dotyczyły zmian w budżecie. Ponieważ wiele inwestycji rozpoczętych w tym roku jest już finalizowanych i rozliczanych, w budżecie pojawiły się oszczędności. Na niektóre prace wydaliśmy mniej niż zakładaliśmy na początku roku. Z zaoszczędzonych pieniędzy, jeśli zgodzą się na to radni, zostaną wykonane nowe inwestycje, m.in: nawierzchnia ulic Sosnowej i Świderskiej w Emowie oraz Górnej w Zakręcie za kwotę 270 tys. złotych, w technologii płyt betonowych. Planowane jest również zakupienie równiarki i walca drogowego dla ZWiK za kwotę 250 tys. złotych. Pozwoli to szybciej i taniej remontować drogi gminne. Dziś musimy w tym celu ogłaszać przetargi i wynajmować firmy zewnętrzne. Dodatkowo wybudowany zostanie odcinek chodnika od szkoły w Malcanowie w stronę Dziechcińca (do ul. Granicznej).

Radni będą też głosowali uchwałę dotyczącą porozumienia gmin Wiązowna i Halinów w sprawie obwodu dla uczniów szkoły podstawowej. Dzięki temu porozumieniu uczniowie z Duchnowa będą formalnie mieli swój obwód szkolny w Brzezinach.

Inną ważną uchwałą będzie ta dotycząca podatków od nieruchomości na 2017 rok. Taką uchwałę radni przyjmują co roku. Na 2017 rok nie są planowane żadne podwyżki podatków lokalnych. Radni zajmą się również uchwałą dotyczącą przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego „Duchnów Wspólna”. Ten plan pozwoli na rozwój budownictwa mieszkalnego w centralnej części miejscowości, na północ od ul. Wspólnej.

Porządek obrad i projekty uchwał do pobrania pod tekstem.

Sesja odbędzie się 25 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz 16.15. Jak zwykle przypominamy, że sesja otwarta jest dla wszystkich mieszkańców. Zapraszamy!

 

Tematy dla radnych, czyli sesja po wakacjach

Na zaproszenie przewodniczącej rady gminy - Renaty Falińskiej w sesji wezmą udział radni gminy Czarna, naszej gminy partnerskiej

25 sierpnia 2015 r. godz. 16.00 w Wiejskim Domu Kultury „Nad Świdrem”w Woli Karczewskiej zwołana została sesja Rady Gminy Wiązowna.

Radni będą głosować nad złożonym przez wójta projektem uchwały, która upraszcza procedury konsultacji społecznych. Jeśli radni zaakceptują projekt, mieszkańcy gminy będą mogli częściej i łatwiej wrażać swoje zdanie na temat kluczowych planów samorządu.

Kolejny, bardzo ważny projekt, nad którym będą glosowali radni, dotyczy przygotowywanego planu zagospodarowania przestrzennego „Góraszka Wschodnia” części gruntów. O sprawie pisaliśmy w naszym artykule w czerwcu.

Radni będą też głosować nad projektem uchwały, na mocy której gmina Wiązowna przystąpi wraz z gminami Józefów i Halinów do projektowania wspólnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 721 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dofinansowywanych przez Unię Europejską. Zainicjowana przez naszą gminę budowa znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poruszających się wzdłuż drogi 721. Dzięki ZIT inwestycja ma szansę powstać.

W sesji weźmie udział 22 samorządowców gminy Czarna. Gmina Czarna jest naszą gminą partnerską, z którą od lat wymieniamy doświadczenia. Zaproszeni goście obejrzą Izbę Regionalną i nową szkołę w Malcanowie.

W sesji, jak zawsze, mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Wiązowna. Zapraszamy!