Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Gmina w rankingach

Ostatnie rankingi ogólnopolskie, przygotowywane przez Polską Agencję Prasową, są bardzo przychylne naszej gminie. Mamy dodatnie saldo migracji i wysokie dochody na jednego mieszkańca.

W opublikowanym w ubiegłym tygodniu rankingu migracji, na 2478 gmin w Polsce jesteśmy na 89 miejscu pod względem migracji. Coraz więcej osób wybiera gminę Wiązowna na swoje miejsce zamieszkania – najwięcej spośród gmin powiatu otwockiego. Przypominamy, że oprócz podatku od nieruchomości, które płacą właściciele gruntów i budynków, gminy otrzymują też 38 % podatku od dochodu osób fizycznych. Dlatego tak ważne jest wskazywane w deklaracji miejsca zamieszkania i urzędu skarbowego (w naszym przypadku w Otwocku), a także meldowanie się w miejscu zamieszkania. Dzięki temu możemy przeznaczać większe środki na inwestycje gminne – w miejscu, w którym mieszkamy, uczymy się i spędzamy czas wolny. Ranking dostępny jest tutaj.

Na jednego mieszkańca przypada 5 089,05 zł. Ranking powstał na podstawie analiz regionalnych izb rachunkowych, które sprawdzały budżety gminy za 2016 r. W stosunku do 2015 r. dochody gmin w Polsce wzrosły o 548 zł. Ranking dostępny tutaj.

Jak podał tygodnik „Linia Otwocka” w rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego Politechniki Warszawskiej najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości spośród gmin w powiecie otwockim ma Józefów. Wiązowna jest w pierwszej setce gmin, zajmując 93 miejsce z 141,39 podmiotów gospodarczych na tysiąc mieszkańców. Badana przedsiębiorczość nie zależy bezpośrednio od samorządu, jednak gminy mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości. My robimy to organizując cykliczne fora gospodarcze, informując przedsiębiorców o szkoleniach i dotacjach, a także wspierając ich w postępowaniach administracyjnych. Informacje o rankingu dostępne są tutaj. Pozytywnie do stosowanych przez nas narzędzi wsparcia przedsiębiorców odniosła się Najwyższa Izba Kontroli, która w czerwcu i lipcu prowadziła kontrolę w tym zakresie. Z jej wynikami można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Gmina Wiązowna wysoko w rankingach

Zgodnie z rankingiem opublikowanym na serwisie samorządowym PAP Gmina Wiązowna pod względem zrównoważonego rozwoju jest samorządem przodującym w powiecie otwockim. W tym roku po raz 13. wyłoniono laureatów rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Gmina Wiązowna w rankingu gmin wiejskich zajmuje 32 miejsce w Polsce i pierwsze w powiecie otwockim (Kołbiel– miejsce 226, Celestynów – miejsce 252, Osieck – miejsce 521). Opracowany pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.

Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, opracowywany jest na podstawie 15 wskaźników. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców czy odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.