bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Susza w Polsce. Złóż wniosek o oszacowanie szkód

Wysuszone trawy o barwie żółtej
O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy (Foto: pixabay.com)

Pogoda dopiekła rolnikom. Susza sprawiła, że zaczęli liczyć straty. W naszej gminie można już składać wnioski o szacowanie szkód dla konkretnych upraw. Należy zrobić to do 20 sierpnia.

W związku ze stwierdzeniem przez Instytut Nawożenia i Gleboznastwa w Puławach (IUNG w Puławach) stanu zagrożenia suszą rolniczą na terenie gminy Wiązowna, zawiadamiamy, że istnieje już możliwość składania wniosków o szacowanie szkód dla następujących upraw: zboże ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepik i rzepak, ziemniak, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe, zgodnie z kategorią gleb umieszczonych na stronie Instytutu.

Aktualny stan zagrożenia upraw suszą można sprawdzić na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1417082/ natomiast mapę z podziałem na kategorie gleb na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/.

Szkody powstałe w uprawach zostaną oszacowane w czasie wizyty specjalisty, który ustali ich zakresu i wysokości w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna do dnia 20 sierpnia w godzinach pracy urzędu (pon. w godz. 8.00 – 18.00, wt. – pt. w godz. 8.00 – 16.00).

Wnioski o szacowanie szkód są dostępne w Urzędzie Gminy Wiązowna lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiązowna (pod tekstem) lub Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw
w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Sprawę prowadzi Joanna Kociszewska – inspektor w Wydziale Środowiska i Nieruchomości, tel. (22) 512 58 26, e-mail: j.kociszewska@wiazowna.pl.