Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zapraszamy na lutową sesję Rady Gminy

Niemal na każdej sesji radni pracują nad planami miejscowymi dla różnych części naszej gminy. Podobnie będzie i tym razem. Projekt uchwały planu miejscowego dla terenów leżących w Gliniance i Lipowie powstał na wniosek mieszkańców. Chodzi łącznie o 42 ha, na których mieszkańcy chcą dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług, ale głównie tych związanych ze sportem i rekreacją. Petycja w tej sprawie, która wpłynęła do urzędu 23 stycznia br., zakłada także konieczność opracowania planu układu komunikacyjnego. Przyjęcie uchwały będzie równoznaczne z rozpoczęciem dość skomplikowanej procedury i konsultacji, które potrwają kilka miesięcy.

W związku ze zbliżającymi się wyborami radni zajmą się też dwoma projektami dotyczącymi okręgów i obwodów wyborczych. Proponujemy zmianę granic okręgu wyborczego na południu naszej gminy. Jedna z najmniejszych naszych miejscowości – Kruszówiec – tworzy dziś okręg wraz z dużymi miejscowościami: Wolą Ducką i Wolą Karczewską. Proponujemy, żeby połączyć okręg Kruszówiec z mniejszymi miejscowościami na południu gminy – Bolesławowem, Czarnówką i Rzaktą, i w ten sposób zapewnić jego mieszkańcom lepszą reprezentację w radzie gminy. Natomiast w projekcie dot. obwodów dokonano podziału gminy na 13 obwodów głosowania (9 dotychczasowych siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz 4 nowe siedziby: w Domu Kultury „Nad Świdrem”, w świetlicy w Majdanie, w świetlicy w Stefanówce oraz w świetlicy w Izabeli). Utworzenie czterech nowych obwodów głosowania zapewni mieszkańcom większy dostęp do lokali wyborczych, przyczyni się do zwiększenia frekwencji wyborczej.

Radni podejmą też uchwałę dotyczącą utworzenia grup przedszkolnych w budynku w Woli Duckiej, który we wrześniu tego roku zostanie oddany do użytku. To oznacza 100 nowych miejsc dla najmłodszych dzieci w nowoczesnym, komfortowym budynku. Rekrutacja rusza 26 lutego. Rada przedyskutuje też stanowisko w sprawie pozbawienia charakteru ochronnego lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na dwóch działkach w obrębie geodezyjnym Malcanów. Opinia ta jest niezbędna do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. “Malcanów Jeździecka – Letnia”.

To tylko niektóre z uchwał, którymi zajmą się radni. Pod tekstem znajdą Państwo link do porządku obrad sesji i projektów uchwał.

Przypominamy, że sesja – jak zwykle – jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 27 lutego 2018 r. na godz. 16.15 (sala konferencyjna Urzędu Gminy).

Największy budżet inwestycyjny w historii Gminy Wiązowna

Ponad 25 mln zł – tyle wydamy na inwestycje, a więc infrastrukturalny rozwój naszej gminy w tym roku. To historyczny rekord! Dziś budżet inwestycyjny jest o 40% wyższy niż na początku tej kadencji samorządu. To pozwoli przeprowadzić wiele wyczekiwanych od lat inwestycji. Nasze potrzeby wciąż są ogromne, ale przy rozsądnym gospodarowaniu takim budżetem w tym roku zrealizujemy wiele z nich.

Jeśli nie rosną dochody gminy, trudno zwiększać budżet na inwestycje. Bo tak jak w każdym gospodarstwie domowym, inwestować możemy tylko to, co nam pozostanie po opłaceniu wszystkich rachunków i zobowiązań, tak w przypadku gminy na modernizację infrastruktury możemy przeznaczyć pieniądze, które pozostaną po zabezpieczeniu wszystkich innych stałych wydatków. Dochody naszej gminy jednak systematycznie rosną. W 2018 roku zwiększą się o kolejne 6,7 mln zł. W 2017 roku wynosiły one bowiem ponad 78 mln zł, a w tym roku wyniosą, według prognozy, ponad 85 mln zł.

Skąd ten wzrost?

Dochody gminy to oprócz subwencji z budżetu państwa przeznaczonych na konkretne cele (np. oświatę), także wpływy z podatków PIT (od osób prywatnych) i CIT od przedsiębiorstw. Nasza gmina jest coraz bardziej atrakcyjna dla nowych mieszkańców. Jeszcze 10 lat temu mieliśmy ok. 9400 mieszkańców. Dziś jest nas już prawie 12 tys. Każdy, kto ma jakieś dochody, jest zameldowany w naszej gminie albo chociaż zgłosił do urzędu skarbowego, że chce się tu rozliczać, przekazuje część swoich podatków do gminnej kasy. Od trzech lat na terenie gminy ustawiamy tablice, które informują, jakie inwestycje przeprowadzane są w danej okolicy i ile mieszkańcy z własnych podatków za nie zapłacili – mówi wójt Janusz Budny. – To działa, bo z roku na rok rosną wpływy z podatku PIT. Nasi mieszkańcy chętniej się u nas meldują. W zeszłym roku wpływy z PIT-u wynosiły ponad 21,6 mln zł. W tym roku wyniosą ponad 24,4 mln zł. To wzrost o ponad 2,7 mln zł. A dla mnie to dowód na to, że dobra komunikacja z mieszkańcami po prostu wszystkim się opłaca. Te pieniądze pozwolą na ogromne dofinansowanie remontów dróg powiatowych (1,7 mln zł) i na remont budynku po dawnym GS w centrum Wiązowny, gdzie powstanie Gminne Centrum Kultury. Choćby na przykładzie tych dwóch inwestycji widać, że naprawdę warto płacić podatki w miejscu zamieszkania.

W tym roku najwięcej pieniędzy wydamy na budowę ścieżki rowerowej. Pochłoną one ponad 6,8 mln zł. To ogromne pieniądze, ale w większości (5 mln) pochodzą one z zewnętrznej dotacji. Nasi urzędnicy systematycznie szkolą się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że to ostatnie lata, kiedy na projekty infrastrukturalne możemy dostać tak duże dofinansowanie. Dziś Unia Europejska najchętniej dofinansowuje projekty, które łączą wiele samorządów. Dają korzyści mieszkańcom sąsiadujących gmin. Przykładem takiego projektu jest właśnie budowa ścieżki rowerowej od Halinowa do Józefowa.

Na wykresie pokazujemy, jak zmieniał się budżet inwestycyjny naszej gminy od 2012 roku.

Wykres wydatki inwestcyjne

Zapraszamy na listopadową Sesję Rady Gminy

Sesja odbędzie się 28 listopada o godzinie 16.15 w Urzędzie Gminy ul. Lubelska 59.
Radni zajmą się m. in. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wiązowna – Centrum obszar planistyczny „A”. Podejmą decyzję czy zmienić przeznaczenie terenów leśnych na cele nieleśne wokół stadionu klubu sportowego Advit. Taka zmiana pozwoli w przyszłości rozbudować i zmodernizować zaplecze techniczne klubu.

Radni będą też głosowali nad stawkami podatku od nieruchomości, który obowiązuje w naszej gminie. Jeśli uchwała zostanie przyjęta podatek wzrośnie wyłącznie o stopę inflacji tj. 1,9 % w stosunku do zeszłego roku.

Radni zajmą się też wieloma innymi uchwałami. Sesja Rady Gminy Wiązowna jak zwykle jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał.