Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dyskusja publiczna nad projektem zmiany studium

Zapraszamy 14 maja, w poniedziałek do sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna, o godz. 17.00 odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca ponownie wyłożonego projektu Zmiany nr 8 obowiązującego studium Gminy Wiązowna.

Uwagi do projektu zmiany studium można składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca na adres: Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Zmiana nr 8 studium obejmuje:

  1. Korektę układu drogowego w gminie Wiązowna dotyczącą dróg istniejących i projektowanych oraz ich hierarchii,
  2. Z uwagi na sąsiedztwo Warszawy oraz bliską perspektywę budowy dróg tranzytowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym zmiana studium dotyczy obszarów najważniejszych dla wzrostu potencjału inwestycyjnego gminy, położonych wzdłuż projektowanych i istniejących dróg krajowych, z przeznaczeniem ich pod szeroko rozumiane usługi,
  3. Obszary o kluczowym znaczeniu dla społeczności gminy, w tym nieruchomości gminne,
  4. Aktualizację zasięgu terenu zamkniętego ABW w Emowie.

Z projektem zmiany studium można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie przestrzenne/zmiana studium oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5.

Więcej informacji o zmianie studium udzielają:

Jolanta Lipska i Rafał Musiałek
pok. 005, tel. 22 512 58 17 i 22 512 58 19
e-mail: j.lipska@wiazowna.plr.musialek@wiazowna.pl

Warbud S.A. wykonawcą węzła Zakręt

W środę 22 listopada 2017 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę 2,5 km odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy tj. odcinka węzeł Zakręt – węzeł Lubelska (bez węzła). Wykonawcą inwestycji jest WARBUD S.A. Wartość zadania wynosi  225 mln zł, a czas jego realizacji to 34 miesiące od dnia podpisania umowy (do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe, do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. od 15 grudnia do 15 marca), czyli do marca 2021 r.

Podpisanie umowy na węzeł Zakręt

Źródło: mib.gov.pl

Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł Zakręt – węzeł Lubelska (bez węzła) stanowi fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

Węzeł Zakręt

Źródło: mib.gov.pl

W ramach inwestycji wybudowany zostanie 2,5 km odcinek drogi ekspresowej, węzeł Zakręt, kładki dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Węzeł Zakręt to strategiczny element układu komunikacyjnego wokół stolicy. Dzięki niemu z budowanej właśnie Południowej Obwodnicy Warszawy, której oddanie do ruchu jest planowane w II połowie 2020 r., będzie można bez przeszkód pojechać w kierunku Lublina i Terespola, a docelowo także w kierunku Białegostoku – tak o węźle Zakręt mówi wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz.

Odcinek Węzeł Zakręt

Źródło: mib.gov.pl

Więcej informacji na stronie GDDKiA i stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa