bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sprawdź, czy masz ważny dowód!

Polski dowód osobisty leży na niebieskim tle z godłem Polski - orłem w złotej koronie
Nowe dowody są wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia (Foto: Adobe Stock)

Ponad 600 dowodów osobistych mieszkańców naszej gminy traci ważność w tym roku, a ponad 300 osób nie zorientowało się, że posługuje się nieważnym dowodem.

Bardzo łatwo samemu sprawdzić, do kiedy jest ważny dokument – data ważności dowodu osobistego znajduje się w jego prawym dolnym rogu. Nieważny dowód osobisty może sprawić kłopot przy załatwianiu wielu spraw  np. w banku, u notariusza, w zakładzie ubezpieczeń społecznych, przy przekraczaniu granicy państwa itd.

W strefie Schengen Polacy mogą poruszać się swobodnie, często nawet bez okazywania dokumentu uprawniającego do przekraczania kolejnych granic. Jednak trzeba pamiętać o tym, że taki dokument – dowód osobisty lub paszport – należy mieć przy sobie.

Przypominamy, że prawo jazdy czy karty bankomatowe nie są uznawane za ważny dokument podróży ani dowód tożsamości!

Od 8 listopada 2021 r. zmieniły się zasady wydawania dowodów osobistych. Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub elektronicznie, za pomocą Profilu Zaufanego, w przypadku dzieci poniżej 12. roku życia. Podczas składania wniosku skanuje się podpis oraz odciski palców osoby, która ukończyła 12 lat.

Do wniosku dołącza się jedno aktualne biometryczne zdjęcie — wykonane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku. W naszym urzędzie możemy wydrukować gotowy wniosek oraz zrobić zdjęcie. Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi ok. trzy tygodni.

Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

Więcej informacji na temat dowód osobistych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

Zmiany w wydawaniu dowodów osobistych. Nowe przepisy

Polski dowód osobisty leży na niebieskim tle z godłem Polski - orłem w złotej koronie
Nowe dowody są wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia (Foto: Adobe Stock)

Weszły w życie przepisy, które zmieniają sposób wydawania dowodów osobistych. Wprowadzono nowe formularze wniosku o wydanie tych dokumentów, zgłoszenia utraty dowodu i zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Co to oznacza dla wszystkich, którzy zamierzają złożyć wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego?

Na wniosku o wydanie dowodu osobistego można wyrazić zgodę na przekazanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail do Rejestru Danych Kontaktowych. Jest to czynność dobrowolna i bezpłatna. Dzięki RDK i zawartym tam danych urzędy łatwiej skontaktują się z obywatelami, np. poinformują o tym, że kończy się termin ważności paszportu bądź dowodu osobistego.

Pojawił się nowy powód wymiany dowodu osobistego, tzw. kradzież tożsamości. Jeśli ktoś nieuprawniony wykorzysta nasze dane osobowe, w tym serię i numer dowodu osobistego, to możemy już wymienić dokument właśnie z powodu kradzieży tożsamości. Zanim jednak złożymy wniosek o nowy dowód osobisty z tej przyczyny, najpierw musimy powiadomić organ ścigania (np. policję) o nieuprawnionym wykorzystaniu naszych danych osobowych (w tym serii i numeru dowodu osobistego). Z dokumentem potwierdzającym złożenie takiego zawiadomienia należy przyjść do urzędu gminy i wtedy złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego.

Już nie trzeba osobiście lub elektronicznie (przez platformę epuap) zgłaszać do urzędu faktu zgubienia lub połamania naszego dowodu osobistego. Jeśli nie posiadamy Profilu Zaufanego i nie możemy przyjechać do urzędu gminy, to zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokona pełnomocnik. Aby upoważniona przez nas osoba mogła to wszystko zrobić, musi posiadać pełnomocnictwo do tej czynności (czyli pełnomocnictwo szczególne).

To wszystkie zmiany, jakie nastąpiły przy wydawaniu dowodów osobistych. Reszta, czyli np. złożenie wniosku o wydanie dowodu, nadal odbywa się osobiście w urzędzie gminy lub elektronicznie za pośrednictwem platformy epuap.

Więcej na temat kradzieży tożsamości czy utraty dowodu osobistego można przeczytać na stronach: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe i https://uodo.gov.pl/pl/138/1222.

USC w Wiązownie i CUW. 25 października załatwisz sprawę tylko do 13.00

Szary, otworzony laptop. Nad czarną klawiaturą unosi się kobieca ręka
(Foto: pixabay.com)

Uprzejmie informujemy, że w piątek 25 października pomiędzy godziną 13.00 a 16.00 planowane są prace serwisowe w infrastrukturze informatycznej Urzędu Stanu Cywilnego.

W związku z powyższym w tym czasie nastąpi przerwa w działaniu systemów komputerowych i niedostępne będą usługi związane z rejestracją aktów stanu cywilnego, meldunków i dowodów osobistych. Za utrudnienia bardzo przepraszamy. W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Więcej informacji na ten temat udziela Agnieszka Kijowska – Urząd Stanu Cywilnego, pok. 006, tel. 22 512 58 36, e-mail: a.kijowska@wiazowna.pl

Uprzejmie informujemy, że w piątek 25 października 2019 r. Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance czynne będzie do godziny 12.00. Więcej informacji na ten temat udziela Urszula Kozłowska, tel. 22 180 00 28, e-mail: u.kozlowska@wiazowna.pl

Nowy e-dowód. Już dostępny w naszym urzędzie

Dowód osobisty
Wniosek o dowód możesz złożyć elektronicznie tylko do 6 listopada (Foto: Adobe Stock)

Po krótkiej przerwie technicznej, związanej z wdrożeniem e-dowodów, można już składać wnioski o nowy dowód osobisty. Wszystkie dokumenty, wydane na podstawie wniosków złożonych po 4 marca br., będą posiadały warstwę elektroniczną, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo dzięki warstwie elektronicznej można będzie używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m. in.:

  • logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty),
  • elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu),
  • korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

E-dowód wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny do korzystania z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.

Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód będzie bezpłatna.

Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną będzie można składać:

  1. w dowolnym urzędzie gminy niezależnie od adresu zameldowania, w tym w naszym USC codziennie w godz. 8-16 (zdjęcie do dokumentu wykonujemy bezpłatnie na miejscu),
  2. przez internet (więcej informacji na: www.obywatel.gov.pl).

Od 4 marca zmienił się dotychczasowy formularz wniosku  o wydanie dowodu osobistego. Został on poszerzony o możliwość wskazania nowych powodów ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/e-dowod

Więcej informacji na temat wymiany dokumentów udziela Agnieszka Kijowska – zastępca kierownika USC, pok. 006, tel. 22 512 58 36, e-mail: a.kijowska@wiazowna.pl