bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Centralny Port Komunikacyjny. Złóż uwagi do studium

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S10
Mapa przebiegu drogi ekspresowej S10

Do 10 marca trwają konsultacje społeczne w sprawie “Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Dokument przedstawia m.in. koncepcje układu komunikacyjnego mającego obsłużyć Centralny Port Komunikacyjny. W dokumencie dwa z wariantów drogi przebiegają przez teren gminy Wiązowna.

Na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie opublikowano obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

Projekt dokumentu przedstawia podstawowe założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wskazuje lokalizację lotniska, a także korytarz przebiegu planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych. Zgodnie z informacją na stronie CPK kolejnym etapem prac będzie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla sporządzanego dokumentu, w ramach której będzie można ponownie złożyć uwagi lub wnioski.

Zachęcamy do wyrażenia opinii na temat ww. dokumentu, szczególnie do załącznika nr 3 „Atlas map przebiegów korytarzy drogowych – arkusz 6”. Uwagi zgłoszone przez mieszkańców pozwolą m.in. na zdefiniowanie lokalizacji poszczególnych przedsięwzięć w obrębie korytarzy.

Uwagi lub wnioski można składać w następujący sposób:

  • za pośrednictwem dedykowanego formularza on-line, znajdującego się na stronie internetowej: https://cpk.pl/;
  • przesłać wypełniony formularz na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, z dopiskiem „Konsultacje SSL”;
  • składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze w godz. 9.00 –15.00.

Jednocześnie informujemy, że oficjalna uwaga zostanie również złożona przez Urząd Gminy Wiązowna.

Podkreślamy, że wyżej wskazane studium stanowi wstępny dokument o znacznym poziomie ogólności. Zakładamy, że ustalenie dokładnej lokalizacji poszczególnych inwestycji, w tym dróg stanowiących element Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, będzie procesem złożonym i zapewne długotrwałym. Zainteresowanych odsyłamy do informacji opublikowanych przez GDDKiA dot. cyklu przygotowania inwestycji drogowej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34339/Cykl-przygotowania-inwestycji-drogowej

Szczegóły oraz komplet dokumentów (mapy, studium) dotyczących SSL dostępne są pod adresem: https://www.cpk.pl/. Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.