Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowe taryfy na wodę i odbiór ścieków

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę na wodę i odbiór ścieków na okres od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2021 r. obowiązującą na terenie naszej gminy.

W grupie I – mieszkańcy, obowiązywać będzie stawka 3, 36 zł/m3 brutto i będzie wyższa od obecnie obowiązującej o 27 gr/m3 brutto. Odbiór ścieków w grupie I – będzie kosztował 7,96 zł/m3 brutto i będzie tańszy od dotychczasowej o 4 gr/m3 brutto. Taryfa ta będzie obowiązywać i nie zmieni się przez najbliższe 3 lata.

W dalszym ciągu będzie obowiązywać dopłata do wody dla mieszkańców z Kartą Dużej Rodziny wydaną w naszej gminie w wysokości 0,77 zł brutto. Dla tej grupy po dopłacie stawka za wodę wynosić będzie 2,59 zł/ m3 brutto.

Pełna taryfa zamieszczona jest na stronie www.zgk-wiazowna.pl i zawiera ceny i stawki opłat w kwotach netto. Dla ułatwienia poniżej podajemy wyciąg z taryfy w kwotach brutto. Ceny te mogą ulec zmianie, jeżeli zostaną zmienione stawki podatku VAT. Przypominamy, że cena wody do podlewania, rozliczana na podstawie podwodomierzy wynosi 5, 30 zł/ m3 brutto (Grupa 3).

Szczegółowe informacje można uzyskać klikając w link sieć wodno-kanalizacyjna, gdzie znajdą Państwo niezbędne informacje.

Kranówka na zdrowie!

Urząd Gminy Wiązowna wiosną tego roku zlecił ekspertyzę dotyczącą jakości wody w kranach. Badanie zostało przeprowadzone przez laboratorium z Legionowa. Sprawdzano zapach, smak, barwę, mętność oraz skład chemiczny wody po pobraniu wody z kranów. Wyniki są bardzo dobre!

Woda w urzędzie gminy, która pochodzi z wodociągu, w pełni nadaje się do picia. Jest w niej 500 razy mniej żelaza niż w wodzie, którą do spożycia dopuszcza Ministerstwo Zdrowia. Mamy też 40-krotnie mniej manganu niż zakładają polskie normy. Obydwa pierwiastki powodują żółty kolor wody i osad, bardzo często występują łącznie. W większych ilościach są wyczuwalne w smaku. Do wód przedostają się ze skał i gleby. Mętność naszej wody jest ponad trzykrotnie mniejsza od wskazanej przez Ministra Zdrowia jako dopuszczalnej w wodzie do spożycia. Jednym z najważniejszych badanych parametrów wody jest pH wody. U nas jest ono na poziomie 7,1. Ministerstwo Zdrowia dopuszcza od 6,5 do 9,5.

W związku z tym, że nasza woda jest bardzo dobrej jakości podjęliśmy decyzję, że od lipca nie kupujemy wody butelkowanej, którą do tej pory podawaliśmy gościom urzędu, i z której korzystali nasi urzędnicy. W zamian za to w urzędzie pojawiły się dzbanki z wodą, z której możemy korzystać wszyscy. Co roku kupowaliśmy ponad 2000 litrów wody butelkowanej. To wydatek kilku tysięcy złotych i mnóstwo plastikowych śmieci. Pijąc kranówkę zaoszczędzimy pieniądze i mniej zanieczyścimy środowisko.

Do tego samego namawiamy i Państwa!

Mamy nowocześniejszą Stację Uzdatniania Wody!

Zakończono prace związane z  rozbudową i przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie. Na zadanie pn. ,,Modernizacja SUW w Rzakcie” Gmina Wiązowna uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 2.137.500,00 zł.

W ramach prac został wykonany budynek Stacji Uzdatniania Wody wraz z nowoczesnym układem technologicznym uzdatniania wody, który nie wykorzystuje środków chemicznych, 2 komorowy zbiornik wody uzdatnionej o łącznej pojemności 390 m3 oraz nowa studnia głębinowa. Stacja została wyposażona w nowoczesny agregat prądotwórczy, który w przypadku przerw w zasilaniu prądem elektrycznym zapewni ciągłość dostawy wody dla mieszkańców. Obecnie wybudowana nowa stacja w miejscu poprzedniej stacji, jest nowoczesnym i w pełni zautomatyzowanym obiektem, o wydajności do 1400 m3/dobę, stara stacja miała wydajność 550 m3/dobę.

Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, wysokiej jakości woda do spożycia popłynie w kranach naszych mieszkańców i zabezpieczy dostawę wody w perspektywie najbliższych 20 lat dla  mieszkańców południowej części gminy Wiązowna. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.285.000,00 zł.

www.wfosigw.pl