Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Umowa na ścieżkę rowerową podpisana!

To już jest pewne – pierwsza ścieżka rowerowa powstanie w gminie do końca września 2018 roku.

Zostały podpisane umowy z wykonawcami inwestycji. Firma TOMIRAF S.C z Celestynowa wybuduje odcinek ścieżki rowerowej w ul. Wiązowskiej w Emowie oraz w ul. Wspólnej w Duchnowie (w ramach umowy powstanie również brakująca część kanalizacji sanitarnej). Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego wybuduje infrastrukturę rowerową na pozostałej części 721 (Wiązowna, Stefanówka, Boryszew). Wartość podpisanych umów to 8.907.995,65 zł. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dotację w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 4.727.374,78,67 zł. w ramach realizacji projektu „Wybierzmy rower–Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”.

Relacja z czerwcowej sesji Rady Gminy

Na sesji, która odbyła się 27 czerwca br. radni podjęli 17 uchwał. Najważniejsza z nich to przeznaczenie 100 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Otwocku.

Podjęli również uchwałę o planie zagospodarowania przestrzennego „Góraszka wschodnia – obszar planistyczny »B«. Przy opracowywaniu planu wyważono interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Dzięki planowi zostanie przyspieszony czas wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji projektowanych w jego obszarze. Zdecydowali również o nabyciu w formie darowizny działek w celu powiększenia terenu szkoły w Malcanowie.

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła umowy partnerskiej z m. st. Warszawą dotyczącą realizacji projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”. Realizacja efektywnej i kompleksowej promocji gospodarczej wymaga skoordynowanego działania, wykorzystującego potencjały poszczególnych gmin tworzących WOF oraz firm gotowych na ekspansję na rynki zagraniczne. Umożliwi to rozwój powiązań między uczestnikami procesów gospodarczych, co przełoży się na wzmocnienie potencjału gospodarczego WOF. Umowa będzie podstawą i niezbędnym dokumentem do wspólnego wnioskowania o środki unijne.