Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wydział Podatków. Uwaga zmiana numerów telefonów

Czarny telefon stacjonarny
Do Urzędu Gminy Wiązowna można dzwonić na numer 22 512 58 00 (Foto: pixabay.com)

Zmieniły się numery telefonów do Wydziału Podatków Urzędu Gminy Wiązowna.

Informujemy, że z naszymi pracownikami, zajmującymi się sprawami podatkowymi w gminie, należy kontaktować się pod innymi numerami telefonów niż dotychczas. Aktualne znajdują się na naszej stronie w zakładce: Załatw Sprawę w Urzędzie – Wydział Podatków.

Przypominamy również, że minął termin wniesienia I raty podatku od nieruchomości. Następne należy zapłacić do: II – 15 maja, III – 15 września, a IV – 15 listopada.

W razie wątpliwości przypominamy, jakie stawki obowiązujące w tym roku kalendarzowym. Za grunty m.in. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacimy 0,76 zł od 1 m2 powierzchni. A za pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 0,33 zł od 1 m2 powierzchni. Podatki od budynków lub ich części wyniosą:  mieszkalne – 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem obrębu geodezyjnego Wola Ducka, dla którego stawka to 0,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 20,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

Podatek od budowli związanych z działalnością gospodarczą wynosi 2 proc. ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku od środków transportowych pozostały bez zmian.  Są na najniższym poziomie z możliwych. Stawki podatku rolnego wyniosą: dla gruntów gospodarstw rolnych – 135,90 zł z ha przeliczeniowego; dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego – 271,80 zł za ha fizyczny. Stawka podatku leśnego będzie niższa niż w 2018 r. i wyniesie 42,24 zł za 1 ha fizyczny. 

Praca w Wydziale Podatków

Czekamy na oferty pracy osób chętnych do pracy w Wydziale Podatków Urzędu Gminy Wiązowna.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.

Wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, opłacie skarbowej, Ordynacja podatkowa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 26.10.2017 r., na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy w Wydziale Podatków”- oferta nr 7/2017.

Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego
pok. 211
tel. 22 512 58 34
email: a.karwowska@wiazowna.pl

Więcej informacji w ofercie pracy poniżej.

Nabór do Wydziału Podatków

Urząd Gminy Wiązowna poszukuje osób chętnych do pracy w Wydziale Podatków.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Wykształcenie wyższe,
 5. Znajomość przepisów regulujących zagadnienia podatków lokalnych.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku administracja, ekonomia, rachunkowość itp.
 2. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 3. Samodzielność, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność,
 4. Odporność na stres,
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 6. Wysoka kultura osobista,
 7. Znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, opłacie skarbowej, Ordynacja podatkowa.

Dokumenty należy składać do dnia 08.09.2017 r., na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: “Oferta pracy w Wydziale Podatków”- oferta nr 5/2017

Więcej informacji poniżej.