Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Trasy szybkiego ruchu. Robimy pomiary uciążliwego hałasu

Budowa dróg ekspresowych S2 i S17 oraz autostrady A2, oprócz oczywistych korzyści komunikacyjnych, przyniosły dla wielu domostw uciążliwy, czy też często niemożliwy do akceptacji, nieznośny hałas. Dlatego zleciliśmy wykonanie pomiarów akustycznych specjalistycznej firmie. Odbywają się one w wyznaczonych miejscach przy trasach szybkiego ruchu.

W opinii mieszkańców hałas to bez wątpienia podstawowy problem, związany z obecnością tras szybkiego ruchu w naszej okolicy. W 2020 r. nasza gmina oraz mieszkańcy wystosowali szereg pism do właściwych instytucji, by zajęły się problemem ogromnej emisji hałasu. Na początku 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystosowała pismo do naszego samorządu, w którym tłumaczyła się z istniejącej sytuacji. Radni Gminy Wiązowna w lutym 2021 r. przyjęli stanowisko w sprawie uciążliwości hałasowej, w której wyrazili oburzenie dotychczasowym brakiem realnych działań ze strony GDDKiA w zakresie faktycznej poprawy jakości środowiska. Niestety, nadal nic się nie zmieniło.

Pomimo zapewnień GDDKiA, że ustawione ekrany akustyczne zapewnią właściwą ochronę, to okazało się, że wyposażenie dróg w urządzenia pochłaniające dźwięki, naszym zdaniem, jest daleko niewystarczające, a zdaniem inwestora – odpowiadające obowiązującym w tym zakresie przepisom.

Nie czekając na analizę, jaką inwestor zobowiązany jest wykonać po zrealizowaniu inwestycji, a która w założeniu ma wykazać dotrzymanie standardów jej jakości, zleciliśmy wykonanie pomiarów hałasu profesjonalnej firmie zewnętrznej SONITECH Laboratorium Badawcze s. c. Wzdłuż tras S2, S17 i A2 – od Majdanu przez Izabelę  do Woli Duckiej – wytypowano kilka miejsc, gdzie może dojść do przekroczenia norm hałasu. Wybrano je również tak, aby to, co się tam znajduje, nie zniekształciło wyników pomiarów.

W czwartek 2 czerwca aparaturę pomiarową rozstawiono w punktach w Majdanie i Emowie. W poniedziałek 6 czerwca są realizowane kolejne dwa punkty. Pogoda jest sprzyjająca, więc w ciągu najbliższego tygodnia, góra dwóch, powinniśmy zakończyć badania w terenie. Wyniki analiz udostępnimy Państwu możliwie jak najszybciej, a w przypadku przekroczenia norm, również trafią one do instytucji odpowiedzialnych za dbałość o jakość środowiska.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób byłoby zainteresowanych ustawieniem aparatury pomiarowej w granicach swoich nieruchomości. Jednak, biorąc pod uwagę znaczny koszt wykonywanych pomiarów (zależny od ilości punktów pomiarowych), skupiliśmy się przede wszystkim na obszarach bezpośrednio lub blisko sąsiadujących z trasami. Zakładamy, że dane z wytypowanych punktów pokażą nam realny obraz istniejącego problemu. Dzięki temu będziemy mogli egzekwować kolejne analizy i pomiary od instytucji za to odpowiedzialnych lub sami je kontynuować i oczekiwać wdrożenia rozwiązań, które naprawią, zaistniałą i szkodliwą dla naszych mieszkańców, sytuację.

Liczymy, że uzyskane wyniki będą atutową kartą w rozmowach z inwestorem i przyczynią się poprawy komfortu życia naszych mieszkańców. Wszystkim nam zależy na spokoju i ciszy – to te elementy, które są bardzo istotne dla osób decydujących się zamieszkać na terenach takich, jak nasze.

Więcej informacji na ten temat udziela Sławomir Burbicki, Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 06/06/2022