Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Trudności w uczeniu się, czyli dysleksja rozwojowa

Książka, któej kartki przekłada dziecko. widać tylko dłonie i część tułowia
Książka, któej kartki przekłada dziecko. widać tylko dłonie i część tułowia

Dziecko zna zasady, a pisze z błędami. Ma zdolności plastyczne, a nie potrafi rysować realistycznych scen. Jest bardzo inteligentne i szybko się uczy, ale ma poważne kłopoty z czytaniem. Co jest tego przyczyną? Mistrzyni paradoksu, czyli dysleksja.

Dyslektykami byli m.in. Agatha Christie, Winston Churchill, Krzysztof Kamil Baczyński, Adam Asnyk, Thomas Edison. Do dysleksji przyznają się aktorzy Orlando Bloom czy Salma Hayek. Dysleksja rozwojowa to nic innego, jak zespół specyficznych trudności w uczeniu się. Wyróżniamy pięć głównych rodzajów dysleksji rozwojowej: dysleksja – specyficzne trudności w nauce czytania, dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, w tym popełnianie błędów ortograficznych, dysgrafia – trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma, dyskalkulia – trudności w uczeniu się matematyki, dyspraksja – trudności z wykonywaniem precyzyjnych czynności ruchowych.

Mogą one łączyć się ze sobą. Najczęściej spotykane zestawienie to dysleksja razem z dysortografią. Czym się objawia? Dziecko z dysleksją najczęściej:

 1. ma problem ze spostrzeganiem różnicy pomiędzy głoskami, np. z i s;
 2. ma problem z rozpoznawaniem liter o podobnych kształtach, np. b, d, m, n, e, c;
 3. zapomina kształtu rzadziej występujących liter, np. Ł, V, H, F;
 4. myli wyrazy różniące się jedną głoską, np. tata i data, kosa i koza;
 5. przy zapisywaniu wyrazów opuszcza lub dodaje litery, sylaby;
 6. ma problem z utrwaleniem poprawnej pisowni wyrazów z np. ó, ż, ch;
 7. ma trudności w przypomnieniu sobie właściwego słowa podczas pisania samodzielnego;
 8. może nie umieć rozpoznać rymujących się słów ani ich samodzielnie wymyślać;
 9. ma trudności ze sprawnym literowaniem wyrazów i odczytywaniem całego wyrazu;
 10. nie umie wymienić, jakie są kolejne głoski, sylaby w słowie;
 11. zwalniania tempo czytania;
 12. może mieć trudności z czytaniem nut;
 13. może mieć zaburzenia motoryki rąk, czyli małą sprawność ruchową, słabą pamięć ruchową oraz zaburzoną szybkość automatyzacji podczas pisania, co wpływa na wolne tempo pisania, niski poziom graficzny pisma, szybkie zmęczenie ręki oraz trudności z zapamiętaniem wzorców ruchowych;
 14. może pisać oburęcznie zamiast prawo- lub leworęcznie, co utrudnia prawidłowe czytanie.

Jeżeli zauważymy u dziecka niepokojące objawy, powinniśmy natychmiast zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie trafi w ręce zespołu specjalistów (psychologa, logopedy, pedagoga). Po przeprowadzeniu badań i postawieniu właściwej diagnozy dziecko otrzyma pomoc terapeutyczną właściwą dla orzeczonego zaburzenia. W każdej z placówek oświatowych na terenie naszej gminy jest psycholog, logopeda lub pedagog, do którego można zwrócić się po poradę. On też pokieruje nas dalej i podpowie, gdzie szukać pomocy, bądź gdzie można zdiagnozować nasze dziecko.

Foto: pixabay.com

Data opublikowania strony: 20/11/2019