bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Urząd Gminy Wiązowna. Zmiany w funkcjonowaniu

Wejście do Urzędu Gminy Wiązowna
Urząd Gminy Wiązowna. Główne wejście znajduje się od ul. Lubelskiej (Foto: UG Wiązowna)

Stopniowo zaczynamy wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Wiązowna. Od poniedziałku 18 maja zmieniają się godziny pracy. Nowy Wydział Rozwoju Gospodarczego zmienił swoją siedzibę. Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą, dokonać zmiany wpisu w CEIDG lub dowiedzieć się o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków zewnętrznych zapraszamy do Pawilonu Kultury.

Urząd Gminy Wiązowna od 18 maja będzie czynny:

  1. w poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
  2. od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz pracowników, obsługa będzie prowadzona w Biurze Obsługi Mieszkańca, a w sprawach z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami i zadań Wydziału Środowiska i Nieruchomości – w pokoju 001.  

Wszyscy musimy pamiętać o obowiązku korzystania ze środków ochrony indywidualnej, dlatego pracownicy będą Państwa obsługiwać w przyłbicach lub maseczkach z zachowaniem dystansu społecznego, czyli 2 metrów.  

Prosimy, jeżeli jest to możliwe, aby sprawy urzędowe nadal załatwiali Państwo drogą elektroniczną – korzystając z usług platformy ePUAP, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź – jeśli nie są pilne – w późniejszym terminie. 

Pisma przyniesione przez Państwa będą składane do wyznaczonej skrzynki w urzędzie. Potwierdzenie złożenia pisma wydawane będzie na życzenie wnioskodawcy na podstawie złożonego przez niego ustnego oświadczenia o treści pisma. 

Co godzinę podczas przerwy będziemy wietrzyć wszystkie pomieszczenia oraz dezynfekować powierzchnie w strefach obsługi. 

Nowy wydział UG Wiązowna – dla przedsiębiorców

W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Wiązowna z początkiem tego roku powstał nowy wydział – Wydział Rozwoju Gospodarczego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie szeroko rozumianego rozwoju gminy, jak również aktywizacja społeczności lokalnej w celu pobudzania zmian gospodarczych oraz zwiększenia pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych.   

Pracownicy wydziału zajmują się m.in. monitorowaniem możliwości uzyskania pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej, jak i ze źródeł krajowych dla jednostek gminnych oraz organizacji i dla przedsiębiorców. Odpowiadają za realizację i rozliczanie projektów, koordynację działań w ramach funduszu sołeckiego, a także realizację zadań dotyczących działalności gospodarczej. Ponadto jednym z ważnych zadań wydziału jest również organizacja i prowadzenie zamówień publicznych na zadania realizowane przez Urząd Gminy.   

Jako nowy wydział Urzędu Gminy Wiązowna stawiamy na rozwój i promocję naszego obszaru. Chcemy współpracować z przedsiębiorcami, radami sołeckimi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, aby jak najlepiej wykorzystać nasz lokalny potencjał. Zachęcamy do kontaktu i nawiązywania współpracy z nami – wyjaśnia Anna Sikora, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego.   

Wydział Rozwoju Gospodarczego ma swoją siedzibę w wyremontowanym budynku Pawilonu Ośrodka Kultury w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 53 i pracuje w tych samych godzinach, co UG Wiązowna. Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą, dokonać zmiany wpisu w CEIDG lub dowiedzieć się o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków zewnętrznych, odwiedź pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego.   

Więcej informacji udziela Anna Sikora – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 75, e-mail: a.sikora@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 14/05/2020