Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiązownie na ul. Kościelnej”

Zadanie dofinansowane z Państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach realizacji w okolicy restauracji „Mazowsze” w Wiązownie przebudowano istniejące przejście dla pieszych i wybudowano nowe. Nowe przejście dla pieszych powstało zgodnie z obowiązującymi standardami oraz dedykowanym oświetleniem. Dodatkowo przebudowano chodniki oraz dojścia do przejścia.

Wartość zadania: 224 435,13 zł

Wartość dofinansowania: 179 548,10 zł

Gmina Wiązowna otrzymała 6 480 0000 zł z Rządowego Funduszu “Polski Ład” na budowę pięciu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Otrzymaną kwotę przeznaczono na:

 1. przebudowę i budowę ul. Podleśnej Malcanów – Dziechciniec;
 2. przebudowę ul. Trakt Napoleoński w Kopkach;
 3. budowę ul. Jana Pawła II w Zakręcie;
 4. budowę ul. Sportowej i ul. Działkowej w Woli Duckiej;
 5. budowę ul. Sportowej w Wiązownie.

Całkowita wartość wniosku: 7 000 000 zł

Wartość dotacji: 6 480 0000 zł

Wkład własny: 520 000 zł

Modernizacja budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakup wyposażenia bojowego. Za te pieniądze wykonamy prace termomodernizacyjne, remontowo-adaptacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół strażnicy.

Termomodernizacja, w zależności od jednostki, obejmie m.in. wymianę instalacji c.o. (wraz z remontem kotłowni) i ciepłej wody, montaż instalacji OZE (pompa ciepła lub ogniwa fotowoltaiczne). Wymienione zostaną także instalacje elektryczne oraz oświetlenie na LED-owe. Docieplone zostaną dachy, podłogi i poddasza.

W ramach prac modernizacyjnych wyremontowane zostaną: garaże, klatki schodowe, łazienki, boksy samochodowe. Zaadaptujemy również nieużywane pomieszczenia na potrzeby OSP. Na zewnątrz budynków m.in. wymienimy nawierzchnie dojazdowe do strażnic, zamontujemy szlabany i wykonamy systemy alarmowo-monitorujące.

Wartość inwestycji:2 500 000 zł

Dotacja: 2 100 000 zł

Wybudujemy dziewięć dróg o łącznej długości 4,4 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wniosek obejmuje:

 1. w Gliniance ul. Poprzeczną (219 m) i ul. Zacisze (165 m);
 2. w Bolesławowie ul. Bażantów (742 m);
 3. w Czarnówka ul. Różaną (272 m);
 4. drogę przez Kruszówiec (500 m);
 5. w Woli Karczewskiej ul. Rzeki (110 m);
 6. w Zakręcie ul. Szkolną (844 m);
 7. w Majdanie ul. Turkusową (310 m);
 8. w Wiązownie ul. Lubelska – od ul. Boryszewskiej do Centrum Handlowego Jarton (690 m);
 9. w Woli Duckiej ul. Marii Dąbrowskiej (630 m)

Wartość inwestycji: 6 000 000 zł

Dofinansowanie: 5 000 000 zł

Inwestycja będzie polegać na rozbudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Dzięki temu wydłuży się ona o dodatkowe 1,56 km. To ostatni fragment w Żanęcinie, na który posiadamy pozwolenie na budowę. Inwestycja jest pierwszym etapem kompleksowego planu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w i poza obszarem „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”.

Wartość inwestycji: 2 000 000 zł

Dotacja: 1 900 000 zł

Mazowsze dla sołectw

Edycja 2022 Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE przyniosła Gminie Wiązowna 40 tys. zł dotacji na rzecz naszych czterech sołectw – Wiązowna Gminna, Lipowo, Żanęcin oraz Kruszówiec.

W ramach naboru udało się pozyskać 40 tys. zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze dla Sołectw 2022. Wnioskami o przyznanie pomocy objęto cztery sołectwa.

Pieniądze przeznaczono na:
1.       Wykonanie monitoringu na ul. Lubelskiej w Wiązownie – W ramach zadania zaprojektowano system monitoringu wizualnego i ustawiono pięć kamer w ciągu ulicy Lubelskiej. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, jak również wspomoże proces zabezpieczenia mienia publicznego w przestrzeni sołectwa. Zadanie w sumie kosztowało 33 812,70 zł.
2.       Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w sołectwie Lipowo – W ramach realizacji inwestycji doposażono plac zabaw przy świetlicy wiejskiej. Zaprojektowano i wybudowano linarium dla dzieci i młodzieży. Koszt realizacji zadania to 40 959 zł.
3.        Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żanęcinie – Przedsięwzięcie sołeckie obejmowało doposażenie świetlicy o sprzęty AGD i RTV oraz drobne wyposażenie kuchni. Zakupiono m.in. kuchenkę indukcyjna, czajnik, odkurzacz, lodówkę, ekspres do kawy, klimatyzator mobilny, kuchenkę mikrofalową, podgrzewacz wody do kuchni oraz zestawy stołów i ławek biesiadnych. Dla użytkowników świetlicy zakupiono stół do ping-ponga wraz z niezbędnym osprzętem, poduchy, pokrowce na siedzenia oraz inne wyposażenie poprawiające komfort przebywania w świetlicy.
4.       Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Kruszówiec – W ramach zadania użytkownicy ruchu drogowego zyskali spowalniacze ruchu (progi zwalniające) w okolicy skrzyżowania ul. Nowej i Wspaniałej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Wszystkie zadania uzyskały wsparcie Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie po 10 000 zł na każde oraz zostały sfinansowane z funduszy sołeckich i środków z budżetu Gminy Wiązowna.

Powstanie tor o długości ok. 150 m na Lagunie w Malcanowie. Będzie on o połowę większy niż w Góraszce. Wartość wniosku 400 000 zł w tym 300 000 zł stanowi dofinansowanie z programu „Mazowsze dla sportu 2022”.

Więcej informacji na temat realizacji projektu można znaleźć w materiałach:

Pumptrack w Malcanowie. Budowa zakończona

Pumptrack w Malcanowie. Umowa podpisana

Pumprack w Malcanowie. Jest przetarg dla firm

Mazowsze dla straży pożarnyc

Zakupiono: mundury bojowe, bosaki, latarki, płachta gaśnicza, młoty, linki ratownicze, radiotelefony i rękawice techniczna.

Wartość wniosku: 40 000 zł.

Wartość dotacji: 20 000 zł.

Docieplenie strychu pozwoli poprawić termoizolację budynku, poprawi komfort funkcjonowania naszych druhów oraz zmniejszy rachunki.

Całkowita wartość: 32 000 zł.

Dotacja z programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2022”: 30 000 zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

Jesienią 2022 r. przeprowadzono cykl spotkań ze specjalistami, dotyczących m.in. wymiany źródeł ciepła w domu i pozyskania funduszy na zakup nowego pieca.

Dotacja: 8 622 zł.

Mazowsze dla klimatu

Zagospodarowanie wody deszczowej wraz z systemem automatycznego nawadniania w Gminie Wiązowna.

Wykonano system nawadniający na skwerze im. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Wiązownie.

Dotacja: 62 856 zł.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

Przedsięwzięcia polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu rozdzielczej sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi Majdan-Zagórze, tj. ul. Zagórskiej.

W ramach wkładu własnego do realizowanej inwestycji, Gmina Wiązowna zawarła już umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej budowy sieci wodociągowej o łącznej długości 2,3 km. Trwają prace projektowe. Powinny zostać ukończone do końca lutego 2023 roku. Budowa wodociągu planowana jest na lata 2023-2024.

Wysokość dofinansowania: 1 000 000 zł.

Data opublikowania strony: 26/02/2022