Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wiązowna Gminna

Liczba mieszkańców: 833 (stan na 31.12.2022 r.)
Kod pocztowy: 05-462 Wiązowna

Wiązowna to duża wieś, siedziba gminy, położona nad Mienią, przy trakcie z Warszawy do Lublina, na wschodnim skraju Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, 25 km od centrum stolicy. Dojazd do miejscowości jest bardzo dobry zarówno z Warszawy, jak i Otwocka – siedziby powiatu, od którego dzieli Wiązownę 12 km. Połączenia te obsługuje kilka linii autobusowych, w tym “czerwone” autobusy miejskie. Ważne ze względów ekologicznych i bezpieczeństwa jest istnienie obwodnicy Wiązowny – drogi nr 17.

W skład Wiązowny wchodzą sołectwa: Wiązowna Gminna, Wiązowna Kościelna i Osiedle Parkowe.

Wiązowna to stara, książęca wieś nad Mienią powstała pośród mateczników Puszczy Dębskiej już w XIV w. Pierwsza pisemna wzmianka o wsi, leżącej w ziemi warszawskiej, parafii Zerzeń, pochodzi z roku 1414. W 1483 zadłużony książę warszawski, Bolesław V (1454-1488) za 600 florenów sprzedał wieś “Wyazowno” z młynem i okolicami kasztelanowi warszawskiemu Janowi z Radzimina (ok.1440- 1499). Na początku XX w. Wiązowna zaczęła się przekształcać w Letnisko. Odpoczywali tu: Jan Kiepura, Jadwiga Smosarska, Maria Dąbrowska, Maria Rodziewiczówna, Władysław Reymont i inni wielcy Polacy.

Nazwa wsi pochodzi od wiązów, które rosły tu w dużych ilościach, albo od więzów, kajdan, gdyż podobno tu i we wsiach sąsiednich niegdyś osiedlano przestępców. W 1809 roku kwaterował tu książę Józef Poniatowski.

Na wydmach położonych na zachód od wsi odnajdziemy szczątki hitlerowskiej linii obronnej. W samej wsi wart zwrócenia nań uwagi jest otoczony parkiem krajobrazowym pałac neobarokowy Lubomirskich z I połowy XIX w. Na północ od niego, na głównej ulicy – wzgórek z krzyżem z 1859 r., a u jego podnóża – bunkry niemieckie z 1915 r.

Nie sposób nie wspomnieć o klasycystycznym kościele z 1788 r. projektu Szymona Bogumiła Zuga, fundacji Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej. Według legendy wybudowano go w miejscu, w którym zatrzymały się woły ciągnące materiał na budowę. Wewnątrz odnajdziemy obrazy „Św. Wojciech” pędzla Wojciecha Gersona z 1855 r. oraz „Ukrzyżowanie” prawdopodobnie autorstwa Antoniego Brodowskiego.

Dzisiejsza Wiązowna rozwija się bardzo szybko. Żyje w niej ponad 2000 mieszkańców. Główne ulice są utwardzone, pozostałe gruntowe. Zdecydowanie dominuje współczesna zabudowa jednorodzinna. Większość domów posiada zadbane ogrody. Ostatnie lata przyniosły duży napływ nowych mieszkańców Wiązowny – głównie młodych rodzin z dziećmi, budujących swój pierwszy dom. Rozbudowana szkoła podstawowa, będąca chlubą wsi, obecnie pęka w szwach. Położenie Wiązowny wśród lasów i pól, na skraju Mazowieckiego Parku Krajobrazowego,i dobre połączenie drogowe z Warszawą sprawiają, że jest to dobre miejsce wypoczynku dla warszawiaków.

Wiązownę przecina kilka szlaków turystycznych, cieszących się dużym zainteresowaniem rowerzystów i piechurów przez cały rok. Okoliczne lasy cieszą się również powodzeniem grzybiarzy ze stolicy. Ciekawym urozmaiceniem turystycznym Wiązowny jest dolina rzeki Mieni – prawobrzeżnego dopływu Świdra.

Jeśli chcesz powiększyć obraz w lewym górnym rogu kliknij “Zobacz w Mapach Google”.

Kliknij w zdjęcie jeśli chcesz je powiększyć.

Jeśli chcesz sprawdzić jak dojechać do Wiązowny skorzystaj z mapy Google.

Jeśli chcesz wyszukać konkretny adres skorzystaj z Gminnego Portalu Mapowego

Na terenie Wiązowny znajdują się przystanki autobusowe (Boryszewska, Urząd i Sportowa) ZTM linii 720, 730, 722.

Świetlica w Wiązownie
Pawilon Kultury w Wiązownie
ul. Lubelska 53
05-462 Wiązowna

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie
tel. 22 789 01 95
ul. Kościelna 20
05-462 Wiązowna
spwiazowna@gmail.com

Paula Woźnica, Wydział Spraw Społecznych
Paula Woźnica, Wydział Spraw Społecznych

Paula Woźnica
tel: 883 910 311
email: woznica.paula@gmail.com

Mariola Kublik

Mariola Kublik
okręg wyborczy: Wiązowna Gminna, Osiedle Parkowe
tel. 600 610 890
email: m.kublik@wiazowna.pl

rok: 2023
kwota: 74 944,10 zł

+

rok: 2022
kwota: 74 944,10 zł

+

rok: 2021
kwota: 71 537,10 zł

+

rok: 2020
kwota: 64 785,90 zł

+

rok: 2019
kwota: 57 616,10 zł

+

rok: 2018
kwota: 48 435,80 zł
+

rok: 2017
kwota: 38 761,50 zł
+

rok: 2016
kwota: 37 243,80 zł
+

rok: 2015
kwota: 34 605,76 zł
+

rok: 2022

– Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna – budowa ul. Sportowej/wartość ogólna projektu: 7 000 000 zł
– Monitoring ulic w miejscowości Wiązowna/wartość: 13 000 zł
– Budowa ośrodków zdrowia na terenie gminy Wiązowna – koncepcja, projekt i wykonawstwo/wartość ogólna: 180 000 zł
– Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Klonowej – projekt/wartość: 10 000 zł
– Przebudowa ul. Lubelskiej w Wiązownie – droga gminna/wartość: 10 000 zł
– Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Lubelską/wartość: 200 000 zł
– Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy – wykonanie nawodnienia/wartość: 25 000 zł
– Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami/wartość: 150 000 zł

rok: 2021

– Przebudowa przepustu pod ul. Leśną / wartość: 420 000 zł
– Monitoring ulic w miejscowości Wiązowna / wartość: 75 000 zł
– Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiązowna ul. Boryszewska / wartość: 290 000 zł
– Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Klonowa / wartość: 447 000 zł

rok: 2020

– Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku w Wiązownie  500.000,00 zł;
– Budowa dróg gminnych – ul. Polna i Brzozowa  2.750.000,00 zł;
– Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej (Termomodernizacja i rozbudowa Pawilonu)  2.820.000,00 zł;
– Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej (Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum Wiązowny) 12.521,68 zł.

rok: 2019

– Budowa ul. Polnej i Brzozowej / wartość: 265 000,00 zł
– Budowa ul. Ogrodowej / wartość: 160 000,00 zł
– Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Boryszewskiej / wartość: 84 000,00 zł
– Renowacja boiska szkolnego przy SP Wiązowna / wartość: 16 812,12 zł  -Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna przez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej/ wartość: 5 130 000,00 zł
– Budowa Targowiska “Mój Rynek” w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych / wartość: 2 382 922,11 zł

– Wybierzmy rower – budowa ścieżki rowerowej (Emów, Wiązowna Gminna, Stefanówka, Boryszew, Duchnów)/ wartość: 1 711 221,44 zł

rok: 2018

Budowa ul. Polnej i ul. Brzozowej – od ul. Boryszewskiej do ul. Polnej / wartość: 250 000,00 zł
– Pomoc rzeczowa dla powiatu na modernizację chodnika w ul. Kościelnej / wartość: 260 000,00 zł
– Przebudowa ul. Ogrodowej / wartość: 50 000,00 zł
– Modernizacja ul. Klonowej / wartość: 20 000,00 zł
– Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Bażantowej i ul. Tymotki / wartość: 330 600,00 zł
– Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Boryszewskiej dz. nr 168/17 / wartość: 84 000,00 zł
– Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna. (Glinianka, Wiązowna Gminna, Wola Ducka, Zakręt) / wartość: 3 720 836,00 zł
– “Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – pomoc rzeczowa dla województwa (Emów, Wiązowna Gminna, Stefanówka, Boryszew, Duchnów)
/ wartość: 7 654 124,86 zł
– Przebudowa przepustu pod ul. Leśną / wartość: 200 000,00 zł
– Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej / wartość: 710 428,37 zł
– Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiązownie / wartość: 3 064 840,02 zł
– Budowa Gminnego Targowiska “Mój Rynek” / wartość: 628 875,00 zł

rok: 2017

– Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny – etap III / wartość: 253 738,50 zł

rok: 2016

– Przebudowa przepustu pod ul. Leśną / wartość: 25 000,00 zł
– Budowa drogi gminnej – ul. Polna i ul. Brzozowa / wartość: 91 000,00 zł
– Przebudowa drogi – ul. Ogrodowa / wartość: 10 000,00 zł
– Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny – etap III / wartość: 150 000,00 zł
– Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny – etap V / wartość: 50 000,00 zł
– Modernizacja przedszkola gminnego w Wiązownie / wartość: 40 000,00 zł
– Budowa oświetlenia ul. Polnej / wartość: 50 000,00 zł
– Likwidacja SUW i studni / wartość: 30 000,00 zł

rok: 2015

– Budowa kanalizacji w ul. Polnej/ wartość: 80 000,00 zł, w tym inicjatywa lokalna mieszkańców: 40 000,00 zł
– Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej / wartość: 40 000,00 zł, w tym inicjatywa lokalna mieszkańców: 20 000,00 zł
– Projekt budowy ul. Polnej i Brzozowej
– Projekt budowy oświetlenia w ul. Polnej
– Projekt przebudowy ul. Ogrodowej
– Wykonanie izolacji akustycznej sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
– Zagospodarowanie skweru gen. Stefana Roweckiego

Jeśli chcesz podzielić się z sąsiadami istotnymi dla Was informacjami, jeśli chcesz dodać do strony swoje zdjęcia z Waszej okolicy, jeśli chcesz uzupełnić informacje na stronie albo jeśli masz jakiś pomysł i do jego realizacji chcesz zaangażować sąsiadów, napisz do nas, a my umieścimy te informacje na Waszej stronie. Czekamy na wiadomości od Ciebie pod adresem tukontakt@wiazowna.pl

 

Place zabaw, boiska i siłownie plenerowe na terenie Gminy Wiązowna

 

 

 

 

Kliknij w mapkę. Obrazek się powiększy

Na tej stronie znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące sołectwa. To wirtualna, bardzo lokalna tablica informacyjna. Dowiesz się stąd, jakie decyzje w sprawie Twojej wsi podjęła rada gminy, znajdziesz tu istotne adresy i telefony. I najważniejsze – jeśli zechcesz podzielić się ze swoimi sąsiadami ważną, ciekawą dla Was wiadomością, wyślij ją nam na adres tukontakt@wiazowna.pl – tu ją umieścimy! To, ile będzie się działo na tej stronie i jak wiele będzie tu istotnych informacji zależy także od Ciebie! Pomóż nam tworzyć ciekawy serwis. Zapraszamy do współpracy!

Data opublikowania strony: 28/03/2023