mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Współpraca z NGO. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Współpraca z NGO. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Pod koniec listopada ogłosiliśmy konkursy ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Wiązowna. Mamy już wyniki.

Konkursy odbyły się w zakresach:

  1. prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w 2021 r.;
  2. prowadzenie zajęć sportowo – aktywizujących: „Ćwiczenia ruchowo – sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów” w 2021 r.;
  3. „wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna”, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Termin składania ofert upłynął 15 grudnia. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert od organizacji pozarządowych na zadania w poszczególnych zakresach. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

W dniu 22 grudnia Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem wójta dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. Wszystkie oferty spełniły wymagania konkursowe, a podział środków wygląda następująco:

Tabela z wynikami rozstrzygnięcia konkursów dla NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 28/12/2020