Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wykoś. Nie pal!

Płonące, suche trawy. Po prawej stronie strażak od tyłu w czerwonym kasku
Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw (Foto: pixabay.com)

Zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń tj. art. 82. § 1. “Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.(…) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”. Nad nielegalnym wypalaniem traw i chwastów czuwają przepisy karne z art. 131 pkt.12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – a osoba winna podlega karze aresztu lub grzywny.

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika również z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Rolnicy, składający wnioski do ARiMR o płatności obszarowe, zobowiązani są utrzymywać grunty rolne w dobrej kulturze rolnej, tj. m.in. nie powinni dopuszczać do zachwaszczania terenów.

Jak niebezpieczne skutki powoduje brak utrzymywania gruntów w należytym stanie, tj. zarośniętych i zachwaszczonych, pokazały zdarzenia zaistniałe ostatnio na terenie naszej gminy. Pożar suchej trawy w Wiązownie, o mało nie strawił budynków mieszkalnych. Kilkukrotnie paliło się też w Duchnowie, Boryszewie, Michałówku i Zakręcie. Straż Pożarna rok rocznie wiosną i jesienią, gasi pożary wywołane przez mieszkańców stosujących pseudodegradowalne zabiegi na terenie swoich gruntów. Podpalić jest łatwo, zapanować nad ogniem jest już trudno. Straż te pożary gasi, za wasze – mieszkańców pieniądze!

Naturalnym jest, że zachwaszczone tereny są idealnym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania się szkodników glebowych oraz gryzoni, nie wspominając o uciążliwych owadach oraz tych niebezpiecznych, jak np. kleszcze. Wspomniane wyżej gryzonie przed zimą z pewnością poszukają schronienia w pobliskich budynkach. Zachwaszczona posesja to również uciążliwość dla sąsiada, bo nadmierny wysiew chwastów powoduje utrudnienie w użytkowaniu i pielęgnacji obszarów sąsiednich.

Co zrobić ze skoszonymi trawą i chwastami?  Najlepiej kompostować. W ten sposób pozyskać można najtańszy nawóz organiczny do użyźniania gleby. Kompostowanie wykonane ręką człowieka znane jest od kiedy ludzie uprawiają rośliny dla swoich potrzeb. Przerabianie odpadów organicznych jest dobre dla nas, naszego ogrodu i środowiska naturalnego. Trzeba mieć świadomość, że w prosty sposób ogrodowe i biodegradowalne odpady z naszych gospodarstw, przerobić można na użyteczne ogrodowe “złoto”. Po co płacić setki złotych na zakup ulepszaczy czy nawozu do iglaków, róż, trawników by ogród latem wyglądał pięknie?Wystarczy wiedzieć jak kompostować. Resztę zrobi natura.

Problemy spowodowane skutkami braku dbałości o wygląd i stan terenów przyległych zgłaszane są do Urzędu Gminy Wiązowna – notorycznie. Z uwagi na dbałość o bezpieczeństwo na terenie naszej gminy zaplanowano kontrole w terenie, w celu dokonania oceny rozmiarów zjawiska braku wykonywania w/w obowiązków przez właścicieli nieruchomości.  Dlatego też przypominamy, że o teren nieruchomości trzeba dbać, a zaniechanie obowiązku wykaszania działek może rodzić odpowiedzialność karną.

Osoby zaniepokojone stanem posesji pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod nr tel. 22 512 58 26, zgłoszenia można kierować także drogą elektroniczną na adres: j.kociszewska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 15/04/2019