mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wyłożenie projektu planu “Wiązowna – Centrum” – obszar planistyczny ,,A”

Wyłożenie projektu planu “Wiązowna – Centrum” – obszar planistyczny ,,A”

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,”Wiązowna – Centrum” – obszar planistyczny ,,A” będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18.09.2017 r. do 9.10.2017 r. na parterze w Urzędzie Gminy Wiązowna w godzinach pracy Urzędu: pon. 8 – 18, wt. – pt. 8-16. Jest to drugie wyłożenie planu spowodowane przede wszystkim uwzględnieniem uwag złożonych po I wyłożeniu planu i zmian w ewidencji gruntów wraz aktualizacją mapy, na której wykonany jest rysunek planu.
Projekt planu dostępny również będzie od 18 września w BIP Wiązowna w zakładce “Planowanie przestrzenne/projekty planów”.

Zapraszamy na dyskusję publiczną w dniu 25.09.2017 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy od godz. 17.00. Uwagi do projektu planu można składać do Wójta Gminy Wiązowna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2017 r. a do prognozy oddziaływania na środowisko – do dnia 30.10.2017 r., na adres: Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna).

Więcej informacji o planie udziela:

Jolanta Lipska
pok. 005
tel. 22 512 58 17
e-mail: j.lipska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 14/09/2017