bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

XXI edycja Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zgłoś kandydata

Plakat 11 edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Po lewej napis, po prawej złota statuetka
Plakat 11 edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Po lewej napis, po prawej złota statuetka

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 21 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Nabór wniosków przewidziany jest do 18 września. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. samorządy, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno-kulturalne i naukowe, a także lokalne organizacje społeczne działające w całym województwie. Spośród nadesłanych zgłoszeń, kapituła konkursowa wybierze dziesięciu laureatów, którzy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 10 tys. zł i pamiątkowe statuetki.

Wnioski z dopiskiem: XXI EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO można składać w nieprzekraczalnym terminie:

1) pocztą do 18 września (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,

2) lub osobiście do 18 września w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 22 597 95 39, e-mail: iwona.powaga@mazovia.pl, natalia.matysiak@mazovia.pl.

Źródło i foto: mazovia.pl

Data opublikowania strony: 20/08/2020