mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

„Z Fundacją PZU po lekcjach”. Konkurs grantowy

„Z Fundacją PZU po lekcjach”. Konkurs grantowy

Nauczyciel w czarnej koszulce stoi przodem do uczniów i tłumaczy lekcję, której treść wyświetla się na dużym ekranie

Od 1 do 30 września trwa nabór wniosków w konkursie grantowym „Z Fundacją PZU po lekcjach”. Można zyskać nawet 50 tys. zł.

Organizatorem konkurs jest Fundacja PZU. Projekt ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców.

Zgłaszać można dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli (dla dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych. Planowane zajęcia powinny wykraczać poza ofertę edukacyjną szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji może wynieść 50 tys. zł. Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 10 proc. wartości dofinansowania. Koszty administracyjne finansowane z dotacji nie mogą przekraczać 5 proc. całkowitego kosztu projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Aby wziąć udział w naborze, należy w terminie od 1 do 30 września br. złożyć elektroniczny wniosku o dotację przez stronę internetową Fundacji PZU, w zakładce „Złóż wniosek”.

Więcej informacji na stronie Fundacji PZU.

Źródło: PAP Samorząd

Data opublikowania strony: 22/08/2022