Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

za

Szanujemy Twój czas. Wiemy, że nie zawsze możesz załatwić sprawy w urzędzie w standardowych godzinach. Dlatego w każdy poniedziałek jesteśmy do dyspozycji od 8.00 aż do 18.00, a od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00. Jeśli nie możesz przyjść, skontaktuj się z nami online albo zadzwoń. Chętnie pomożemy!

Herb Gminy Wiązowna

Urząd Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
tel. 22 512 58 00, fax 22 512 58 02
e-mail: urzad@wiazowna.pl

Kierownictwo Urzędu

1-Janusz-Budny

Janusz Budny  – Wójt Gminy
pok. 205
sekretariat: tel. 22 512 58 01
email: sekretariat@wiazowna.pl

Zakres zadań: reprezentacja gminy na zewnątrz; kierownik urzędu gminy; zwierzchnik dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy. Wójt nadzoruje pracę: Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Urbanistyki, Wydziału Technicznego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

93-Tomasz-Kostyra

Tomasz Kostyra – Zastępca Wójta Gminy
pok. 202
tel. 22 512 58 01
e-mail: t.kostyra@wiazowna.pl

Zakres zadań: zastępowanie wójta podczas jego nieobecności, nadzór nad: Wydziałem Inwestycji, Referatem Planowania Przestrzennego, Oświatą Gminną.

90-Anna-Rosłaniec

Anna Rosłaniec – Sekretarz Gminy
pok. 203
tel. 22 512 58 03
kom. 603 685 510
e-mail: a.roslaniec@wiazowna.pl

Zakres zadań: nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa przez pracowników urzędu; kierownik urzędu w czasie nieobecności wójta; redaktor naczelna gazety samorządowej “Powiązania”. Nadzór nad pracami: Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego, Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązownie.

71-Alicja-Matuszewska

Alicja Matuszewska – Skarbnik Gminy
pok. 101
tel. 22 512 58 04, fax. 22 512 58 59, kom. 600 347 202
e-mail: a.matuszewska@wiazowna.pl

Zakres zadań: realizacja polityki finansowej gminy; nadzór nad majątkiem gminy i pracami Wydziału Finansowego.

Wydział Urbanistyki

Biuro Obsługi Mieszkańca
pok. 106 i 107 (naczelnik)
tel. 22 512 58 08, fax. 22 512 58 02

Maciej Nejman  – Naczelnik wydziału
pok. 107
tel. 22 512 58 10
kom. 605 101 770
e-mail: m.nejman@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków.

Alicja-Białobrzeska

Alicja Białobrzeska – Inspektor
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel. 22 512 58 08
e-mail: a.bialobrzeska@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa klientów, pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosku o warunki zabudowy oraz sprawdzenie wniosku w zakresie jego kompletności.

Milena-Gołąb

Milena Gołąb – Inspektor
pok. 106
tel. 22 512 58 12
e-mail: m.golab@wiazowna.pl

Zakres zadań: współpraca z firmami; postępowania w sprawach o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, a także na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; zmiana lub uchylanie decyzji o warunkach zabudowy.

Karolina-Jackowska

Karolina Jackowska – Podinspektor
pok. 106
tel. 22 512 58 11
e-mail: k.jackowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: współpraca z firmami; postępowania w sprawach o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, a także na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; zmiana lub uchylanie decyzji o warunkach zabudowy.

Anastazja-Lech

Anastazja Lech – Podinspektor
pok. 106
tel. 22 512 58 13
e-mail: a.lech@wiazowna.pl

Zakres zadań: współpraca z firmami; postępowania w sprawach o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, a także na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; zmiana lub uchylanie decyzji o warunkach zabudowy.

Ewa Piotrowska – Inspektor
pok. 106
tel. 22 512 58 14
e-mail: e.piotrowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: współpraca z firmami; postępowania w sprawach o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, a także na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; zmiana lub uchylanie decyzji o warunkach zabudowy.

Biuro Planowania Przestrzennego

pok. 005
tel. 22 512 58 17, fax. 22 512 58 02

Sławomir Burbicki

Sławomir Burbicki – Inspektor
pok. 005
tel. 22 512 58 16
e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Zakres zadań: opinie architektoniczne i urbanistyczne, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania i  studium; informacje o przeznaczeniu nieruchomości; opracowywanie dokumentów planistycznych.

Jolanta-Lipska

Jolanta Lipska – Podinspektor
pok. 005
tel. 22 512 58 17
e-mail: j.lipska@wiazowna.pl

Zakres zadań: opinie architektoniczne i urbanistyczne, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania i  studium; informacje o przeznaczeniu nieruchomości; opracowywanie dokumentów planistycznych.

Natalia Strzeszewska

Natalia Strzeszewska – Podinspektor
pok. 005
tel. 22 512 58 16
email: n.strzeszewska@wiazowna.pl

Zakres zadań: wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania i  studium, informacje o przeznaczeniu nieruchomości.

Wydział Ochrony Środowiska

pok. 008 (naczelnik), 009, 010 i 011
tel. 22 512 58 24, fax. 22 512 58 02

Iwona Marczyk  – Naczelnik wydziału
pok. 008
tel. 22 512 58 20
e-mail: i.marczyk@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków.

Joanna Iwańska

Joanna Iwańska – Inspektor
pok. 010
tel. 22 512 58 24 kom. (interwencja ws. śmieci) 661 969 850
e-mail: j.iwanska@wiazowna.pl

Zakres zadań: śmieci i gospodarka odpadami w gminie; rejestr działalności regulowanej; edukacja ekologiczna.

Przemysław-Kaźmierczak

Przemysław Kaźmierczak – Inspektor
pok. 009
tel. 22 512 58 21
e-mail: p.kazmierczak@wiazowna.pl

Zakres zadań: prawo wodne, melioracje i spółki wodne.

Joanna-Kociszewska

Joanna Kociszewska  – Inspektor
pok. 011
tel. 22 512 58 26, kom. (w sprawie zwierząt) 605 874 227
e-mail: j.kociszewska@wiazowna.pl

Zakres zadań: decyzje środowiskowe; rolnictwo; łowiectwo; opinie geologiczne; edukacja ekologiczna.

Witold-Kostrzyński

Witold Kostrzyński – Podinspektor
pok. 011
tel. 22 512 58 22
e-mail: w.kostrzynski@wiazowna.pl

Zakres zadań: nazewnictwo ulic i placów; numeracja porządkowa; gospodarka gruntami.

Anna-Sawińska

Anna Sawińska – Inspektor
pok. 010
tel. 22 512 58 25
e-mail: a.sawinska@wiazowna.pl

Zakres zadań: opłaty za śmieci; nadzór nad gospodarką odpadami; edukacja ekologiczna.

Paulina Żurawska

Paulina Żurawska – Podinspektor
pok. 010
tel. 22 512 58 27
e-mail: p.zurawska@wiazowna.pl

Zakres zadań: opłaty od nieruchomości; pomniki przyrody; edukacja ekologiczna, prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew.

Monika Zielińska

Monika Zielińska – Główny specjalista
pok. 011
tel. 22 512 58 23
e-mail: m.zielinska@wiazowna.pl

Zakres zadań: podziały gruntów, regulacje stanów prawnych gruntów, komunalizacja mienia, gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.

Wydział Inwestycji

pok. 209 i 212
tel. 22 512 58 64, fax. 22 512 58 02

Dariusz Szczęsny – Naczelnik wydziału
pok. 209 tel. 22 512 58 60 kom. 605 500 185
e-mail: d.szczesny@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków.

Tadeusz-Dąbrowski

Tadeusz Dąbrowski – Podinspektor
pok. 209
tel. 22 512 58 62
e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Zakres zadań: budowa dróg, budowa obiektów oświatowych i kulturalnych.

Jan-Wierzbicki

Jan Wierzbicki – Główny specjalista
pok. 209
tel. 22 512 58 61 kom. (ws. funduszu sołeckiego) 609 100 277
e-mail: j.wierzbicki@wiazowna.pl

Zakres zadań: budowa oświetlenia ulicznego; fundusz sołecki.

Ewelina Kowalska – Inspektor
pok. 212
tel. 22 512 58 64
e-mail: e.kowalska@wiazowna.pl

Zakres zadań: zamówienia publiczne; środki zewnętrzne (krajowe i UE); rozliczenia dotacji i pożyczek na inwestycje gminne.

Justyna Sadkowska

Justyna Sadkowska – Inspektor
pok. 212
tel. 22 512 58 64
e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: zamówienia publiczne.

Olga-Nowak

Olga Nowak – Podinspektor
pok. 212
tel. 22 512 58 64
e-mail: o.nowak@wiazowna.pl

Zakres zadań: środki zewnętrzne (krajowe i UE); rozliczanie dotacji i pożyczek na zadania gminne.

Tomasz Mielnicki

Tomasz Mielnicki – Podinspektor
pok. 209
tel. 22 512 58 62
email: t.mielnicki@wiazowna.pl

Zakres zadań: udział w przygotowaniu inwestycji z zakresu budowy dróg i oświetlenia ulicznego, kanalizacji i wodociągów

Wydział Podatków

pok. 103 (kierownik) i 104
tel. 22 512 58 09, fax. 22 512 58 02

Elżbieta Cieślak  – Naczelnik wydziału
pok. 103
tel. 22 512 58 41
e-mail: e.cieslak@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników referatu; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków.

Anna-Okrzeja-Goździk

Anna Okrzeja-Goździk – Inspektor
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel. 22 512 58 09
e-mail: a.okrzeja@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa klientów; obliczanie wysokości podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych; zaświadczenia z ewidencji podatkowej.

Zofia-Witan

Zofia Witan – Inspektor
pok. 104
tel. 22 512 58 42
e-mail: z.witan@wiazowna.pl

Zakres zadań: księgowość i windykacja podatków; zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach; inkaso.

Mariola-Kwiatkowska

Mariola Kwiatkowska – Inspektor
pok. 104
tel. 22 512 58 43
e-mail: m.kwiatkowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: obliczanie wysokości podatku; podatek od środków transportowych; zaświadczenia z ewidencji podatkowej.

Ewelina-Rafał

Ewelina Rafał – Referent
pok. 104
tel. 22 512 58 42
e-mail: e.rafal@wiazowna.pl

Zakres zadań: obliczanie wysokości podatku; zwrot akcyzy rolnikom; kontrola podatkowa; zaświadczenia z ewidencji podatkowej.

Aleksandra Bogdał – Pracownik administracyjny
pok. 104
tel. 22 512 58 42
e-mail: a.bogdal@wiazowna.pl

Zakres zadań: ewidencja podatkowa.

Wydział Finansowy

pok. 102, 105 i 108
tel. 22 512 58 48, fax. 22 512 58 59

Aneta Leleń – Naczelnik wydziału, główny księgowy urzędu
pok. 102
tel. 22 512 58 40
e-mail: a.lelen@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków.

Monika-Stan

Monika Stan – Inspektor
pok. 102
tel. 22 512 58 46
e-mail: m.stan@wiazowna.pl

Zakres zadań: projekt budżetu; zmiany w budżecie; ewidencja planów budżetowych; sprawozdawczość

Janina Kociszewska – Inspektor
pok. 108
tel. 22 512 58 49
e-mail: ja.kociszewska@wiazowna.pl

Zakres zadań: czynsz, najem i dzierżawa; opłaty za media w budynkach komunalnych; użytkowanie wieczyste; rozliczenia VAT.

Agnieszka-Kowalska

Agnieszka Kowalska – Inspektor
pok. 108
tel. 22 512 58 45
e-mail: a.kowalska@wiazowna.pl

Zakres zadań: ewidencja wydatków bieżących i majątkowych Gminy oraz środków zewnętrznych (dotacji)

Marlena Milewska – Młodszy referent
pok. 105
tel. 22 512 58 47
e-mail: m.milewska@wiazowna.pl

Zakres zadań: realizacja i rozliczanie funduszu sołeckiego; Wieloletnia Prognoza Finansowa; ewidencja sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie)

Bożenna-Nejman

Bożenna Nejman – Inspektor
pok. 108
tel. 22 512 58 45
e-mail: b.nejman@wiazowna.pl

Zakres zadań: ewidencja dochodów bieżących i inwestycyjnych oraz związanych z realizacją zadań zleconych

Beata-Turska

Beata Turska – Inspektor
pok. 105
tel. 22 512 58 47
email: b.turska@wiazowna.pl

Zakres zadań: ewidencja opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich; kredyty i pożyczki Gminy

Agnieszka-Matasek

Agnieszka Matasek
pok. 105
tel.  22 512 58 47
e-mail: a.matasek@wiazowna.pl

Zakres zadań: prowadzenie rejestru umów i zleceń; ewidencja zaangażowania wydatków Gminy

Adriana Nasiłowska – Pracownik administracyjny
pok. 105
tel. 22 512 58 48
email: a.nasilowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: rozliczanie zaliczek, gospodarka drukami ścisłego zarachowania, wadia w formie niepieniężnej, płatności przelewowe

Urząd Stanu Cywilnego

pok. 006
tel. 22 512 58 36, fax. 22 512 58 02
email: usc@wiazowna.pl

Agnieszka Kijowska – Zastępca kierownika USC
pok. 006
tel. 22 512 58 36
e-mail: a.kijowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców.

Wiesława Olszewska

Wiesława Olszewska – Inspektor
pok. 006
tel. 22 512 58 36
e-mail: w.olszewska@wiazowna.pl

Zakres zadań: rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców.

Wydział Spraw Społecznych

pok. 004, 208 i 210
tel. 22 512 58 31, fax. 22 512 58 58

Lidia Piotrowska

Lidia Piotrowska – Naczelnik wydziału
pok. 210
tel. 22 512 58 30
kom.  603 117 322
e-mail: l.piotrowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków; Biuletyn Informacji Publicznej; przygotowanie wyborów i referendów.

Michał Białek

Michał Białek – Główny specjalista
pok. 208
tel. 22 512 58 38
kom. (ws. zarządzania kryzysowego) 603 703 660
email: m.bialek@wiazowna.pl

Zakres zadań: komunikacja publiczna; zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna; współpraca z jednostkami OSP i organizacjami pozarządowymi; wydarzenia sportowe.

Anna Gałkowska

Anna Gałkowska – Inspektor
pok. 001
tel. 22 512 58 05
email: a.galkowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: działalność gospodarcza; zezwolenia na sprzedaż alkoholu; rejestr hoteli; obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Edyta Brońka

Edyta Brońka – Inspektor/samodzielne stanowisko ds. Archiwum Zakładowego
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel. 22 512 58 07
email: e.bronka@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa klientów urzędu; ePUAP

Małgorzata Kąkol

Małgorzata Kąkol – Inspektor
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel. 22 512 58 07
email: m.kakol@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa klientów urzędu; ePUAP

Paula Woźnica

Paula Woźnica – Podinspektor
pok. 207
tel. 22 512 58 33
kom. (ws. rady) 603 209 701
email: p.woznica@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa rady gminy i jej komisji; rejestr uchwał rady.

Ewa Cieślicka

Ewa Cieślicka – Pomoc administracyjna
pok. 201
tel. 22 512 58 01
email: e.cieslicka@wiazowna.pl, sekretariat@wiazowna.pl

Zakres zadań: prowadzenie sekretariatu wójta; rejestr zarządzeń wójta i informacja publiczna.

Wydział Administracyjny

pok. 001, 207 i 211 (kierownik)
tel. 22 512 58 07, fax. 22 512 58 02

Agnieszka Karwowska

Agnieszka Karwowska – Naczelnik wydziału
pok. 211
tel. 22 512 58 34
email: a.karwowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków; sprawy kadrowe.

Małgorzata Paduch

Małgorza Paduch – Główny specjalista
pok. 007
tel .22 512 58 31
e-mail: m.paduch@wiazowna.pl

Zakres zadań: prowadzenie gospodarki mieniem urzędu, procedowanie umów do wartości 30,000 euro, prowadzenie spraw związanych z kompleksowym ubezpieczeniem Gminy Wiązowna.

Inga Marczyk

Inga Marczyk – Główny specjalista
pok. 108
tel. 22 512 58 39
email: in.marczyk@wiazowna.pl

Zakres zadań: naliczanie wynagrodzeń; umowy cywilno – prawne; diety dla radnych i sołtysów; delegacje i ryczałty samochodowe.

Sławomir Plejznerowski

Sławomir Plejznerowski – Informatyk/ABI
pok. 007
tel. 22 512 58 37
kom. 603 113 605
email: s.plejznerowski@wiazowna.pl

Zakres zadań: nadzór nad oprogramowaniem, ABI, sieć telefoniczna, sieć informatyczna.

Mateusz Żołądek

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mariusz Książek

Mariusz Książek – Pracownik gospodarczy
kom. 669 640 804

Zakres zadań: prace konserwatorskie; transport.

Sławomir Winiarek

Sławomir Winiarek – Pracownik gospodarczy
kom. 609 406 423

Zakres zadań: transport poczty urzędowej.

Audytor Wewnętrzny

Radosław Skrzeczkowski – Audytor wewnętrzny
pok. 201
tel. 22 512 58 01
email: r.skrzeczkowski@wiazowna.pl

[cq_vc_accordion contentcolor=”#333333″][accordionitem]
You have to wrap each accordion block in accordionitem.
So you can put anything in it, like a image, video or other shortcode.
[/accordionitem]
[accordionitem]
Hello accordion 2
You can customize the title, color, font-size, accordion content etc in the backend.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
[/accordionitem]
[accordionitem]
Hello accordion 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
[/accordionitem]
[accordionitem]
Yet another accordion.
Hi amco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Visit my profile for more works.
[/accordionitem][/cq_vc_accordion]

Data opublikowania strony: 02/02/2016