mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Nabór w CUW. Ogłoszenie o pracę

Nabór w CUW. Ogłoszenie o pracę

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna ogłosiła nabór na wolne stanowisko. CUW poszukuje specjalisty od kadr i wynagrodzeń. Dokumenty można składać do 17 grudnia.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 2. wykształcenie średnie o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku i 2 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora ds. kadr i wynagrodzeń,
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków.

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie kadr i płac,
 2. obsługa komputera (Pakiet MS Office),
 3. znajomość programów na platformie Vulcan, a w szczególności Kadr i Płac,
 4. znajomość programu PŁATNIK,
 5. znajomość programu sprawozdawczego GUS,
 6. umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, dokładność, sumienność, bezstronność, dyspozycyjność w czasie spiętrzenia prac, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach osobiście w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance (ul. Napoleońska 53 A, II piętro) w godzinach pracy lub przesłać pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, ul. Napoleońska 53 A, 05-408 Glinianka z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 1/2020  CUW Gminy Wiązowna – podinspektor ds. kadr i wynagrodzeń” w terminie do 17 grudnia 2020 r. do godz. 16.00.

Data opublikowania strony: 04/12/2020