bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zakaz palenia w kominkach w dni smogowe. Nowe przepisy 

Płonący ogień pomarańczowo-żółto-czerowny wewnątrz kominka
Zakaz palenia w kominkach, używania kosiarek i pił spalinowych oraz dmuchaw do liści będzie obowiązywał w dni smogowe (Foto: Adobe Stock)

W życie wszedł nowy Program Ochrony Powietrza (POP). Tym samym województwo mazowieckie jako pierwsze zakazało korzystania z kominków w dniach, w których przekroczone są normy jakości powietrza. Ale to nie koniec ograniczeń. Zakazem objęto nie tylko kominki, ale też np. spalinowe dmuchawy do liści czy grille.

Program Ochrony Powietrza (POP) to zestaw przepisów mających poprawić jakość powietrza w województwie mazowieckim. Nakłada on na mieszkańców i samorządy nowe obowiązki, a także wprowadza daleko idące regulacje dotyczące niedozwolonego zachowania w dni smogowe, czyli wtedy, gdy zanieczyszczenie pyłem przekroczy wartość dopuszczalną – 50 ug/m3. Program, który będzie funkcjonować do 2026 r., ma doprowadzić do maksymalnego ograniczenia szkodliwych pyłów (PM10 o 44%, PM2,5 o 57%, benzo(a)pirenu o 69% oraz ditlenku azotu o 27%).

Gdzie sprawdzić jaka jest jakość powietrza danego dnia? Informacje można znaleźć na stronie: http://powietrze.gios.gov.pl/. Można również zainstalować na telefonie bezpłatną aplikację mobilną „Jakość powietrza w Polsce” dostępną na Google Play, Windows Store i App Store.

Gminy zostały zobligowane przepisami do aktywnego minimalizowania źródeł zanieczyszczenia powietrza na swoim terenie. Program zawiera konkretne działania naprawcze, których wprowadzenie przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie. W dokumencie zapisano działania tzw. ogólne, czyli te obowiązujące dla całego województwa, m.in. inwentaryzację i wymianę kotłów (w naszej gminie trwa), nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic na mokro, zakaz używania dmuchaw do liści oraz szeroko pojętą edukację ekologiczną. Działania naprawcze określone w programie mają być zrealizowane w ciągu maksymalnie 6 lat. Warto w tym miejscu przypomnieć, że od 1 października 2020 r., ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę pieca w ramach “Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Wiązowna”. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków z budżetu przeznaczanych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 1 marca 2021 r.

Wraz z POP-em, radni województwa uchwalili plan działań krótkoterminowych. W czasie, gdy normy czystości powietrza nie będą spełnione, czyli w tzw. dni smogowe, mieszkańcy nie będą mogli rozpalać ognisk i grilli, używać dmuchaw do liści oraz spalinowych pił i kosiarek, a także nie będzie można używać kominków – nie dotyczy to jednak budynków, w których jest on jedynym źródłem ciepła oraz palenia w kominku w dniach o czystym powietrzu.

Przepisy POP przewidują dotkliwe kary dla osób, które nie będą przestrzegać wytycznych: mogą otrzymać mandat w wysokości do 500 zł lub grzywnę do 5000 zł. Podobne kary grożą za spalanie odpadów. Natomiast udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu. Kary mogą zostać nałożone również na samorząd. Od 50 tys. zł do 500 tys. zł kary może nałożyć na gminę za nierealizowanie działań zawartych w POP Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Jej wysokość jest uzależniona od liczby i wagi stwierdzonych uchybień oraz naruszonych obowiązków.

Więcej informacji udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. tel. 22 512 58 24, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 09/10/2020