radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Zakończyliśmy konsultacje społeczne

Zakończyliśmy konsultacje społeczne

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

W okresie od dnia 24 maja 2016 r. do dnia 26 lipca 2016 r. prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Gminy Wiązowna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Wiązowna oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje prowadzone były poprzez zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, warsztaty i spotkania, ankietyzację oraz zbieranie uwag ustnych.

Konsultacje społeczne miały na celu przedstawienie projektów uchwał interesariuszom rewitalizacji oraz zebranie opinii, uwag i propozycji dotyczących tych projektów uchwał.

Wszystkie  informacje dot. przebiegu konsultacji znajdą Państwo w załączonym dokumencie.

Data opublikowania strony: 09/08/2016