radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Zakręt

Zakręt

Liczba mieszkańców: 1106 (stan na 30.06.2017 r.)
Kod pocztowy: 05-077 Warszawa – Wesoła

Zakręt – malownicza, intensywnie rozwijająca się wieś położona w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w województwie mazowieckim, powiecie otwockim, gminie Wiązowna, tuż przy granicy z Miastem Stołecznym Warszawa. Powierzchnia Zakrętu wynosi 334,3054 ha. Od południa graniczy z miejscowościami rodzimej gminy Wiązowna: Izabelą i Majdanem, od północy z miastem Sulejówek, od wschodu z gminą Halinów, a od zachodu z Warszawą. Przez miejscowość przebiegają dwie drogi krajowe: nr 17 Warszawa–Lublin i nr 2 Warszawa–Terespol, które łączą się na północno-zachodnim skraju wsi.

Zakręt zamieszkują zarówno zakorzenione tu od lat rodziny, jak i coraz większa grupa nowo przybyłych osadników, którzy stąd dojeżdżają do pracy w pobliskiej Warszawie. Celem polityki lokalnej jest zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb mieszkańców oraz integracja obydwu środowisk. Według danych z rejestru mieszkańców z roku na rok rośnie liczba mieszkańców Zakrętu zameldowanych na pobyt stały i tak na koniec 2010r. Zakręt zamieszkiwało 925 osób, na koniec 2011r. –  969 osób, na koniec 2012r. – 1013 osób, na koniec 2013r. – 1036 osób, na koniec 2014r.-  1052 osoby, a w połowie 2015 r. w Zakręcie zameldowanych było 1066 osób, w tym 521 mężczyzn i 545 kobiet. Kobiety w wieku produkcyjnym (19-65 lat) to największa grupa mieszkańców Zakrętu. Zakręt zamieszkuje 279 osób w wieku 0-18 lat (w tym 153 mężczyzn i 126 kobiet), 691 osób w wieku 19-65 lat (w tym 324 mężczyzn i 367 kobiet) oraz 96 osób w wieku 66-100 lat (w tym 44 mężczyzn i 52 kobiety). Nie wszyscy faktycznie przebywający w Zakręcie zameldowali się jeszcze na pobyt stały, o czym świadczą dane z systemu gospodarowania odpadami w gminie Wiązowna, według którego w Zakręcie mieszkają 1232 osoby.

Zakręt zapewnia młodym mieszkańcom szeroką ofertę edukacyjną: prywatny żłobek, przedszkole publiczne i prywatne, szkołę podstawową publiczną i prywatną, publiczne gimnazjum oraz liczne zajęcia dodatkowe. W Zakręcie od 1978 roku funkcjonowało Przedszkole Gminne, które najpierw mieściło się na parterze budynku szkoły, a potem w wynajmowanym budynku prywatnym. W 2012 roku przeniosło się do nowo powstałej, okazałej siedziby z nowoczesnymi pomieszczeniami o wysokim standardzie, z przylegającym ogrodem oraz placem zabaw dla najmłodszych dzieci. Szkoła Podstawowa w Zakręcie posiada ponad 80-letnią historię, sięgającą 1931 roku. Od 2008 roku placówka funkcjonuje jako Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zakręcie. Wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne i dużą salę gimnastyczną. Obok szkoły mieści się plac zabaw i kompleks boisk sportowych „ORLIK”. Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy „ZAKRĘT”. Stale rosnąca liczba uczniów oraz prognozy demograficzne skłoniły władze gminy Wiązowna w 2015 roku do podjęcia decyzji o rozpoczęciu rozbudowy szkoły.

Od 3 maja 1996r. Zakręt jest siedzibą rzymsko-katolickiej parafii p.w. Św. Pawła Apostoła, należącej do dekanatu Sulejówek leżącego na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Od początku istnienia parafii jej proboszczem jest ks. kan. Tadeusz Firysiuk, który przybył do Zakrętu nieco wcześniej, bo 11 lutego 1996r. Proboszcz był nie tylko budowniczym kościoła, plebanii i cmentarza grzebalnego, ale zawsze aktywnie uczestniczył wżyciu lokalnej społeczności, wspierał rozwój Zakrętu. Za pełnioną posługę duszpasterską, zasługi w integracji mieszkańców Zakrętu oraz oddanie gminie Wiązowna i jej mieszkańcom, 5 lipca 2015r. otrzymał z rąk Wójta Janusza Budnego statuetkę i akt nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Wiązowna”.

Na terenie Zakrętu wielu przedsiębiorców z sukcesem prowadzi swoją działalność gospodarczą. Swoje siedziby posiadają tu firmy handlowe, usługowe i produkcyjne. Według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w Zakręcie jest zarejestrowanych 137 firm. Wśród nich znajduje się firma NTT System S.A., która otrzymała nagrodę Wójta Gminy Wiązowna „Złoty Wiąz” w kategorii „Innowacyjna Firma roku 2014”za prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, ciągłe wdrażanie nowych rozwiązań naukowo-technicznych, posiadanie dużego udziału nowości (wyrobów i technologii) w wolumenie produkcji (usług) oraz wprowadzanie na rynek innowacji.

Infrastruktura sportowa: boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz prywatny klub z kortami tenisowymi, place zabaw oraz lasy i inne tereny naturalne, sprzyjają rekreacji i aktywności sportowej. W sołectwie organizowane są spotkania i imprezy integracyjne dla mieszkańców, w tym ogniska, festyny, pikniki, rajdy rowerowe, zawody sportowe, a w 2015 r. dożynki gminne.

autorką tekstu jest radna  – Aleksandra Rutkowska

Jeśli chcesz powiększyć widok w lewym górnym rogu kliknij „Zobacz w Mapach Google”.

Kliknij w zdjęcie jeśli chcesz je powiększyć.

Jeśli chcesz sprawdzić jak dojechać do Boryszewa skorzystaj z Mapy Google.

Jeśli chcesz wyszukać konkretny adres, skorzystaj z Gminnego Portalu Mapowego.

Od strony drogi A2 (Warszawa – Mińsk)  ZTM linia 704

Od strony drogi S17 (Warszawa – Lublin) ZTM linie: 720, 722, 730.

Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Zakręcie
tel. 22 773 39 79
fax. 22 773 39 79 wew. 26
ul. Szkolna 11
05-077 Warszawa – Wesoła
sekretariat@szkola-zakret.pl

Gminne Przedszkole w Zakręcie
ul.Szkolna 13
05 – 077 Zakręt
tel. 22 425 13 46
przedszkolewzakrecie@wp.pl

Zakręt jest siedzibą rzymsko-katolickiej parafii Św. Pawła Apostoła należącej do dekanatu Sulejówek diecezji warszawsko-praskiej.

Jacek-Kardas

Jacek Kardas
Zakręt, ul. Trakt Brzeski 15C
tel.: 500 167 464
email: j.kardas@wiazowna.pl

Aleksandra Rutkowska

Aleksandra Rutkowska
okręg wyborczy: Zakręt
tel. 691 333 176
email: a.rutkowska@wiazowna.pl

rok: 2018
kwota: 48 435,80 zł

– Rajd rowerowy i spływ kajakowy 1 500,00 zł
– Konkurs Bożonarodzeniowy na najładniejszą dekorację obejścia 300,00 zł
– Wigilia dla Seniorów- mieszkańców Zakrętu 1 000,00 zł
– Aktywizujący piknik rodzinny mieszkańców Zakrętu z okazji „Dni Zakrętu” 4 961,50 zł
– Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów 1 000,00 zł
– Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4 – Ośrodek Integracji „Zakącik” 20 000,00 zł
– Zagospodarowanie terenu wokół boiska gminnego „Orlik” – zakup ławek 2 000,00 zł
– Zagospodarowanie terenu wokół boiska gminnego „Orlik” – zakup powierzchni bezpiecznej pod siłownię plenerową 13 674,30 zł
– Zakup drążków do podciągania w ilości 2 sztuk 4 000,00 zł

rok: 2017
kwota: 38 761,50 zł

– Rajd rowerowy i spływ kajakowy 1 500,00 zł
– Wigilia dla Seniorów- mieszkańców Zakrętu 1 000,00 zł
– Aktywizujący piknik rodzinny mieszkańców Zakrętu z okazji Dni Zakrętu 4 961,50 zł
– Zagospodarowanie działki nr ew. 138/4- Ośrodek Integracji „Zakącik” w Zakręcie- Etap III- budowa – siłowni plenerowej 15 000,00 zł
– Budowa siłowni plenerowej przy ZSG w Zakręcie 15 000,00 zł
– Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka i OSP Wiązowna 1 000,00 zł
– Konkurs Bożonarodzeniowy na najładniejszą dekorację posesji 300,00 zł

rok: 2016
kwota: 37 243,80 zł

– Rajd rowerowy i spływ kajakowy: 1 500,00 zł – zadanie nie zrealizowane
– Odbył się Konkurs Bożonarodzeniowy na najładniejszą dekorację obejścia: 300,00 zł
– Odbyła się Wigilia dla Seniorów- mieszkańców Zakrętu: 1 000,00 zł
– Zorganizowano spotkania aktywizująco-integracyjne mieszkańców Zakrętu: 500,00 zł
– Zorganizowano wspólne prace aktywizująco-integracyjne wykonywane przez mieszkańców Zakrętu na rzecz sołectwa: 500,00 zł
– Odbyła się wspólna impreza dla dzieci i dorosłych: 800,00 zł
– Zagospodarowano teren wokół gminnego Przedszkola: 7 243,80 zł
– Obsługa strony internetowej Zakrętu: 500,00 zł
– Zakupiono bezpieczną nawierzchnię pod plac zabaw na terenie Zakrętu: 20 000,00 zł
– Zagospodarowano działki o nr ew. 138/4- Ośrodek Integracji „Zakącik” w Zakręcie- Etap II zakupiono sprzęt sportowy (stół betonowy do tenisa stołowego, słupki i siatka do siatkowej piłki plażowej) 4 900,00 zł

rok: 2015
kwota: 35 276,00 zł

– Utworzono interaktywną stronę internetową sołectwa: www.zakret.info / wartość: 2 829,00 zł;
– Zorganizowano rajd rowerowy z piknikiem wiosennym dla rodzin, połączony z konkursami / wartość: 1 569,80 zł;
– Budowa placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR. Wykonano projekt zagospodarowania działki i zakupiono urządzenia placu zabaw / wartość: 43 000,00 zł, w tym Fundusz Solecki 28 732,66 zł;
– Zorganizowano wieczerzę wigilijną dla seniorów i samotnych / wartość: 500,00 zł;
– Zorganizowano konkurs na najpiękniejszą dekorację Bożonarodzeniową posesji / wartość: 500,00 zł;

 

 

rok: 2018

– Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację ul. Szkolnej – od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania w Izabeli / wartość: 150 000,00 zł
– Budowa ul. Jana Pawła II – etap I / wartość: 100 000,00 zł
– Budowa ul. Długiej wraz z odcinkami dojazdów / wartość: 250 000,00 zł
– Zagospodarowanie „Zakąciku” – budowa altany wraz z doposażeniem placu / wartość: 39 000,00 zł
– Pomoc finansowa dla miasta Sulejówek na budowę oświetlenia drogi krajowej nr 2 pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Asfaltową w Sulejówku / wartość: 10 000,00 zł
– Budowa siłowni plenerowej przy szkole w Zakręcie – nawierzchnia bezpieczna wraz z doposażeniem / wartość: 63 000,00 zł
– Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowej / wartość: 22 050,00 zł
– Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna. (Glinianka, Wiązowna Gminna, Wola Ducka, Zakręt) / wartość: 3  720 836,00 zł

rok: 2017

– Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakręt ul. Jana Pawła II / wartość: 34 550,00 zł
– Budowa drogi gminnej – ul. Kościelna / wartość: 100 000,00 zł
– Projekt budowy ul. Długiej wraz z odcinkami dojazdów / wartość: 115 000,00 zł
– Przebudowa drogi ulicy Cisowej – projekt i wykonawstwo / wartość: 99 800,00 zł
– Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej / wartość: 30 000,00 zł
– Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakręt ul. Jana Pawła II / wartość: 34 550,00 zł

rok: 2016

– Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2702W w Zakręcie / wartość: 5 000,00 zł
– Budowa drogi gminnej – ul. Kościelna w Zakręcie / wartość: 35 000,00 zł.
– Przebudowano ul. Długą wraz z odcinkami dojazdów w Zakręcie / wartość: 50 000,00 zł.
– Zagospodarowano działki o nr ew. 138/4 – Ośrodek Integracji „Zakącik” w Zakręcie- zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwo przez SKR / wartość: 20 000,00 zł
– Zagospodarowano teren wokół gminnego przedszkola w Zakręcie / wartość: 1 000,00 zł
– Wykonano oświetlenie ul. Sosnowej / wartość: 40 000,00 zł
– Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Górnej / wartość: 40 000,00 zł
– Budowa sieci wodociągowej w Zakręcie / wartość: 184 000,00 zł

rok: 2015

– Wyremontowano ul. Kościelną, Dobrą, Miłą, Świerkową i Słoneczną / wartość: 28 044,00 zł;
– Projekt i dobudowa szatni do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego. Trwają procedury dopuszczenia do użytkowania / wartość: 430 100,00 zł;
– Wykonano oświetlenie ul. Sosnowej / wartość 33 000,00 zł;
– Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Dobrej-inicjatywa lokalna (IL) mieszkańców / wartość: 11 000,00 zł;
– Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jana Pawła II i Pięknej / wartość: 40 000,00 zł, w tym 12 000,00 zł w ramach IL;
– Zainstalowano oświetlenie uliczne na istniejących słupach w ul. Cisowej i Lawendowej / wartość: 31 320,00 zł, w tym 6 000,00 w ramach IL;
– Budowa oświetlenia ulicznego ul. Górnej / wartość: 9 000,00 zł, w tym 4 000,00 zł w ramach IL;
– Wykonano projekt sieci wodociągowej o długości ok. 1300 mb obejmujący ul. Polną, Długą, Słoneczną, Krętą oraz Sosnową.

Więcej informacji o Zakręcie znajdziesz na stronie www.zakret.info .

Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę na temat Zakrętu, rozwiąż test online, który przygotowała radna z tego okręgu – Aleksandra Rutkowska

Jeśli chcesz podzielić się z sąsiadami istotnymi dla Was informacjami, jeśli chcesz dodać do strony swoje zdjęcia z Waszej okolicy, jeśli chcesz uzupełnić informacje na stronie albo jeśli masz jakiś pomysł i do jego realizacji chcesz zaangażować sąsiadów, napisz do nas, a my umieścimy te informacje na Waszej stronie. Czekamy na wiadomości od Ciebie pod adresem tukontakt@wiazowna.pl

Na tej stronie znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące sołectwa. To wirtualna, bardzo lokalna tablica informacyjna. Dowiesz się stąd, jakie decyzje w sprawie Twojej wsi podjęła rada gminy, znajdziesz tu istotne adresy i telefony. I najważniejsze – jeśli zechcesz podzielić się ze swoimi sąsiadami ważną, ciekawą dla Was wiadomością, wyślij ją nam na adres tukontakt@wiazowna.pl – tu ją umieścimy! To, ile będzie się działo na tej stronie i jak wiele będzie tu istotnych informacji zależy także od Ciebie! Pomóż nam tworzyć ciekawy serwis. Zapraszamy do współpracy!

Data opublikowania strony: 10/08/2015