bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zakręt

Liczba mieszkańców: 1168 (stan na 31.12.2023 r.)
Kod pocztowy: 05-077 Warszawa – Wesoła

Zakręt – malownicza, intensywnie rozwijająca się wieś położona w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w województwie mazowieckim, powiecie otwockim, gminie Wiązowna, tuż przy granicy z Miastem Stołecznym Warszawa. Powierzchnia Zakrętu wynosi 334,35 ha. Od południa graniczy z miejscowościami rodzimej gminy Wiązowna: Izabelą i Majdanem, od północy z miastem Sulejówek, od wschodu z gminą Halinów, a od zachodu z Warszawą. Przez miejscowość przebiegają dwie drogi krajowe: S17 Warszawa–Lublin i DK 92 Warszawa–Terespol, które łączą się węzłem Wschód (Zakręt) na północno-zachodnim skraju wsi.

Zakręt zamieszkują zarówno zakorzenione tu od lat rodziny, jak i coraz większa grupa nowo przybyłych osadników, którzy stąd dojeżdżają do pracy w pobliskiej Warszawie. Celem polityki lokalnej jest zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb mieszkańców oraz integracja obydwu środowisk. Według danych z rejestru mieszkańców z roku na rok rośnie liczba mieszkańców Zakrętu zameldowanych na pobyt stały. Na koniec 2010 r. w sołectwie  zamieszkiwało 925 osób, a pod koniec 2022 r. było to już 1147 osoby.

Zakręt zapewnia młodym mieszkańcom szeroką ofertę edukacyjną: prywatny żłobek, przedszkole publiczne i prywatne, szkołę podstawową publiczną i prywatną oraz liczne zajęcia dodatkowe. W Zakręcie od 1978 r. funkcjonowało Przedszkole Gminne w Zakręcie, które najpierw mieściło się na parterze budynku szkoły, a potem w wynajmowanym budynku prywatnym. W 2012 r. przeniosło się do nowo powstałej, okazałej siedziby z nowoczesnymi pomieszczeniami o wysokim standardzie, z przylegającym ogrodem oraz placem zabaw dla najmłodszych dzieci. W 2020 r.  przedszkole otrzymało miano “Leśna kraina”.

Szkoła Podstawowa w Zakręcie posiada ponad 90-letnią historię, sięgającą 1931 r. Od 2008 r. placówka funkcjonowała jako Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zakręcie. Po zmianach w systemie oświaty działa jako Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Zakręcie. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne i dużą salę gimnastyczną. Obok szkoły mieści się plac zabaw i kompleks boisk sportowych „ORLIK”. Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy „ZAKRĘT”. Stale rosnąca liczba uczniów oraz prognozy demograficzne skłoniły władze gminy Wiązowna w 2015 r. do podjęcia decyzji o rozpoczęciu rozbudowy szkoły, którą zakończono w 2018 r. W ramach modernizacji obiektu powstało zupełnie nowe skrzydło, w którym znajduje się 19 sal lekcyjnych z zapleczami na pomoce dydaktyczne oraz sześć sal do edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto powstała nowa kuchnia przystosowana do sporządzania na miejscu posiłków dla ok. 400 uczniów. W szkole wymieniono okna, drzwi, system grzewczy i elewację.

Od 3 maja 1996 r. Zakręt jest siedzibą rzymsko-katolickiej parafii p.w. Św. Pawła Apostoła, należącej do dekanatu Sulejówek leżącego na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Od początku istnienia parafii jej proboszczem były ks. kan. Tadeusz Firysiuk, który przybył do Zakrętu nieco wcześniej, bo 11 lutego 1996 r. Proboszcz był nie tylko budowniczym kościoła, plebanii i cmentarza grzebalnego, ale zawsze aktywnie uczestniczył wżyciu lokalnej społeczności, wspierał rozwój Zakrętu. Za pełnioną posługę duszpasterską, zasługi w integracji mieszkańców Zakrętu oraz oddanie gminie Wiązowna i jej mieszkańcom, 5 lipca 2015 r. otrzymał z rąk wójta Janusza Budnego statuetkę i akt nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Wiązowna”. Po jego śmierci posługę przejął ks. Sławomir Safader, który sprawował ją a do śmierci w 2021 r. Obecnie proboszczem parafii jest ks. Paweł Adler, który przejął ją w maju 2021 r.

Na terenie Zakrętu wielu przedsiębiorców z sukcesem prowadzi swoją działalność gospodarczą. Swoje siedziby posiadają tu firmy handlowe, usługowe i produkcyjne. Według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w Zakręcie jest zarejestrowanych ponad 130 firm. Wśród nich znajduje się NTT System S.A., które otrzymało nagrodę Wójta Gminy Wiązowna „Złoty Wiąz”.

Infrastruktura sportowa: boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz prywatny klub z kortami tenisowymi, place zabaw oraz lasy i inne tereny naturalne, sprzyjają rekreacji i aktywności sportowej. W sołectwie organizowane są spotkania i imprezy integracyjne dla mieszkańców, w tym ogniska, festyny, pikniki i ekopikniki, rajdy rowerowe, zawody sportowe, a w 2015 r. dożynki gminne.

Jeśli chcesz powiększyć widok w lewym górnym rogu kliknij „Zobacz w Mapach Google”.

Kliknij w zdjęcie jeśli chcesz je powiększyć.

Jeśli chcesz sprawdzić jak dojechać do Zakrętu skorzystaj z Mapy Google.

Jeśli chcesz wyszukać konkretny adres, skorzystaj z Gminnego Portalu Mapowego.

Od strony drogi A2 (Warszawa – Mińsk)  ZTM linia 704

Od strony drogi S17 (Warszawa – Lublin) ZTM linie: 720, 722, 730.

Linia lokalna (PKP Sulejówek Miłosna – Michałówek):

Linia lokalna W 12 Michałówek – Radiówek:

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
tel. 22 773 39 79
fax. 22 773 39 79 wew. 26
ul. Szkolna 11
05-077 Warszawa – Wesoła
sekretariat@szkola-zakret.pl

Przedszkole “Leśna kraina” w Zakręcie
ul.Szkolna 13
05 – 077 Zakręt
tel. 22 425 13 46
przedszkolewzakrecie@wp.pl

Zakręt jest siedzibą rzymsko-katolickiej parafii Św. Pawła Apostoła należącej do dekanatu Sulejówek diecezji warszawsko-praskiej.

Radny Jacek Kardas
Radny Jacek Kardas

Jacek Kardas
tel.: 500 167 464
e-mail: kardasjacek72@gmail.com

Lekko uśmiechnięty, łysy mężczyzna w średnim wieku. W okularach i ciemnym garniturze i białej koszuli.

Jacek Kardas
okręg wyborczy: Zakręt
tel. 500 167 464
email: kardasjacek72@gmail.com

rok: 2023
kwota: 92 460,60 zł

+

rok: 2022
kwota: 74 944,10 zł

+

rok: 2021
kwota: 71 537,10 zł

+

rok: 2020
kwota: 64 785,90 zł

+

rok: 2019
kwota 57 616,10 zł

+

rok: 2018
kwota: 48 435,80 zł

+

rok: 2017
kwota: 38 761,50 zł

+

rok: 2016
kwota: 37 243,80 zł
+

rok: 2015
kwota: 35 276,00 zł

+

rok: 2024

– Budowa sieci wodociągowej w północno-zachodniej części miejscowości Zakręt/ wartość: 300 000 zł
– Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakręt/ wartość: 175 000 zł
– Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Słonecznej w Zakręcie / wartość: 5 000 zł
– Budowa drogi gminnej nr 270801W – ul. Długiej wraz z dojazdami w Zakręcie/ wartość: 160 000 zł
– Przebudowa ulicy Górnej i odcinka ulicy Krętej w Zakręcie / wartość: 548 000 zł
– Budowa drogi gminnej – ul. Janówek w Zakręcie / wartość: 5 000 zł
– Budowa budynku usługowego opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z oddziałem przedszkolnym (MALUCH +) / wartość: 530 000,74 zł

rok: 2023

– Budowa sieci wodociągowej w północno-zachodniej części miejscowości / wartość: 448 000 zł
– Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna – ul. Jana Pawła II / wartość: 6 720 000 zł (wartość wszystkich inwestycji w ramach “Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna – ETAP I”)
– Budowa sieci wodociągowej w dz. 260/2 / wartość: 60 000 zł
– Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna ETAP II – ul. Szkolna / wartość: 6 000 000 zł (wartość wszystkich inwestycji w ramach “Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna – ETAP I”)
– Przebudowa drogi ulica Dobra w Zakręcie – projekt i wykonawstwo – odcinek 2 / wartość: 441 500 zł
– Przebudowa ulicy Górnej i odcinka ulicy Krętej / wartość: 530 000 zł

rok: 2022

– Budowa sieci wodociągowej w północno-zachodniej części miejscowości Zakręt/wartość: 9 000 zł
– Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Szkolnej w Zakręcie/wartość: 200 000 zł
– Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna – budowa ul. Jana Pawła II/ wartość ogólna projektu: 7 000 000 zł
– Budowa drogi gminnej nr 270801W – ul. Długiej wraz z dojazdami/wartość: 10 000 zł
– Przebudowa drogi ulica Dobra – projekt/wartość: 20 000 zł
– Przebudowa ulicy Górnej i odcinka ulicy Krętej/wartość: 371 000 zł

rok: 2021

– Przebudowa drogi ulica Dobra – projekt i wykonawstwo – odcinek 2 / wartość: 20 000 zł
– Monitoring terenu “Orlika” w Zakręcie / wartość: 10 000 zł
– Budowa sieci wodociągowej / wartość: 3 968 859,39 zł
– Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Szkolnej / wartość: 150 000 zł
– Budowa drogi w Zakręcie ul. Jana Pawła II / wartość: 48 800 zł
– Przebudowa ulicy Sportowej w Zakręcie – projekt i wykonawstwo / wartość: 60 000 zł
– Budowa sieci wodociągowej w północno-zachodniej części Zakrętu / wartość: 49 000 zł
– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  Duchnowie (ul. Dłuska, ul. Spacerowa, ul. Góry Warszawskie) oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie / wartość: 288 411,42 zł

rok: 2020

– Zagospodarowanie terenu „Zakącika”  10 000 zł (MIAS);
– Budowa drogi gminnej – ul. Kościelna (odszkodowania za przejęte działki pod drogę)  56 000 zł;
– Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze 2702 W – ul. Szkolna (dokumentacja projektowa na modernizację drogi – budowa ciągu pieszo-rowerowego)  60 000 zł

rok: 2019

– Poprawa bezpieczeństwa na ul. Szkolnej – pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego / wartość: 20 000 zł
– Zagospodarowanie “Zakąciku” / wartość: 14 000 zł
– Zagospodarowanie terenu gminnego działki 397/3 / wartość: 29 116,10 zł

rok: 2018

– Modernizacja ul. Szkolnej (od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania w Izabeli) – pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego / wartość: 150 000 zł
– Budowa ul. Jana Pawła II – etap I / wartość: 100 000 zł
– Zagospodarowanie „Zakąciku” – budowa altany wraz z doposażeniem placu / wartość: 39 000 zł
– Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 2 pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Asfaltową w Sulejówku – pomoc finansowa dla miasta Sulejówek / wartość: 10 000 zł
– Budowa siłowni plenerowej przy szkole w Zakręcie – nawierzchnia bezpieczna wraz z doposażeniem / wartość: 63 000 zł
– Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowej / wartość: 22 050 zł
– Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna (Glinianka, Wiązowna Gminna, Wola Ducka, Zakręt) / wartość: 3  720 836 zł

rok: 2017

– Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II / wartość: 34 550 zł
– Budowa drogi gminnej – ul. Kościelna / wartość: 100 000 zł
– Projekt budowy ul. Długiej wraz z odcinkami dojazdów / wartość: 115 000 zł
– Przebudowa drogi ulicy Cisowej – projekt i wykonawstwo / wartość: 99 800 zł
– Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Słonecznej / wartość: 30 000 zł

rok: 2016

– Modernizacja drogi powiatowej nr 2702W – pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego / wartość: 5 000 zł
– Budowa drogi gminnej – ul. Kościelna  / wartość: 35 000 zł
– Przebudowa ul. Długiej wraz z odcinkami dojazdów / wartość: 50 000 zł
– Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4 – Ośrodek Integracji “Zakącik” / wartość: 20 000 zł
– Zagospodarowanie terenu wokół gminnego przedszkola w Zakręcie / wartość: 1 000 zł
– Wykonanie oświetlenia w ul. Sosnowej / wartość: 40 000 zł
– Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Górnej / wartość: 40 000 zł
– Budowa sieci wodociągowej / wartość: 184 000 zł

rok: 2015

– Remont ul. Kościelnej, ul. Dobrej, ul. Miłej, ul. Świerkowej i ul. Słonecznej / wartość: 28 044 zł
– Projekt i dobudowa szatni do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego/ wartość: 430 100 zł
– Budowa oświetlenie w ul. Sosnowej / wartość 33 000,00 zł
– Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jana Pawła II i Pięknej / wartość: 40 000 zł, w tym 12 000 zł w ramach inicjatywy lokalnej
– Instalacja oświetlenie uliczne na słupach przy ul. Cisowej i Lawendowej / wartość: 31 320 zł, w tym 6 000 zł w ramach inicjatywy lokalnej
– Budowa oświetlenia ulicznego ul. Górnej / wartość: 9 000 zł, w tym 4 000 zł w ramach inicjatywy lokalnej
– Projekt sieci wodociągowej o długości ok. 1300 . obejmujący ul. Polną, Długą, Słoneczną, Krętą oraz Sosnową

Place zabaw, boiska i siłownie plenerowe na terenie Gminy Wiązowna

 

 

 

 

Kliknij w mapkę. Obrazek się powiększy

Na tej stronie znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące sołectwa. To wirtualna, bardzo lokalna tablica informacyjna. Dowiesz się stąd, jakie decyzje w sprawie Twojej wsi podjęła rada gminy, znajdziesz tu istotne adresy i telefony. I najważniejsze – jeśli zechcesz podzielić się ze swoimi sąsiadami ważną, ciekawą dla Was wiadomością, wyślij ją nam na adres tukontakt@wiazowna.pl – tu ją umieścimy! To, ile będzie się działo na tej stronie i jak wiele będzie tu istotnych informacji zależy także od Ciebie! Pomóż nam tworzyć ciekawy serwis. Zapraszamy do współpracy!

Data opublikowania strony: 23/05/2024