radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Załatw sprawę w urzędzie

Załatw sprawę w urzędzie

Szanujemy Twój czas. Wiemy, że nie zawsze możesz załatwić sprawy w urzędzie w standardowych godzinach. Dlatego w każdy poniedziałek jesteśmy do dyspozycji od 8.00 aż do 18.00, a od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00. Jeśli nie możesz przyjść, skontaktuj się z nami online albo zadzwoń. Chętnie pomożemy!

Herb Gminy Wiązowna

Urząd Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
tel. 22 512 58 00, fax 22 512 58 02
e-mail: urzad@wiazowna.pl

Adresy skrytek podawczych gminy i Urzędu Gminy:

Gmina Wiązowna /UrzadGminyWiazowna/SkrytkaESP
Urząd Gminy Wiązowna /GminaWiazowna/SkrytkaESP

budny_200

Janusz Budny – Wójt Gminy
pok. 205
sekretariat: tel. 22 512 58 01
email: sekretariat@wiazowna.pl

Zakres zadań: reprezentacja gminy na zewnątrz; kierownik urzędu gminy; zwierzchnik dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy. Wójt nadzoruje pracę: Wydziału Środowiska i Nieruchomości, Wydziału Inwestycji, Wydziału Podatków, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie, Zakładu Gospodarki Komunalnej.

kostyra_200

Tomasz Kostyra – Zastępca Wójta Gminy
pok. 204
tel. 22 512 58 01
e-mail: t.kostyra@wiazowna.pl

Zakres zadań: zastępowanie wójta podczas jego nieobecności, nadzór nad: Wydziałem Planowania Przestrzennego i Oświatą Gminną.

rosłaniec_200

Anna Rosłaniec – Sekretarz Gminy
pok. 203
tel. 22 512 58 03
kom. 603 685 510
e-mail: a.roslaniec@wiazowna.pl

Zakres zadań: nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa przez pracowników urzędu; kierownik urzędu w czasie nieobecności wójta; redaktor naczelna czasopisma samorządowego „Powiązania”. Nadzór nad pracami: Wydziału Administracyjnego, Wydziału Spraw Społecznych, Dziennego Domu „Senior +”, Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązownie.

71-Alicja-Matuszewska

Alicja Matuszewska – Skarbnik Gminy
pok. 101
tel. 22 512 58 04, fax. 22 512 58 59, kom. 600 347 202
e-mail: a.matuszewska@wiazowna.pl

Zakres zadań: realizacja polityki finansowej gminy; nadzór nad majątkiem gminy i pracą Wydziału Finansowego.

Biuro Obsługi Mieszkańca
pok. 005, 106 i 107 (naczelnik)
tel. 22 512 58 08, fax. 22 512 58 02

Rafał Musiałek – Naczelnik wydziału
pok. 005
tel. 22 512 58 19
e-mail: r.musialek@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków.

Sławomir Burbicki

Sławomir Burbicki – Główny Specjalista
pok. 005
tel. 22 512 58 16
e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Zakres zadań: opinie architektoniczne i urbanistyczne, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania i  studium; informacje o przeznaczeniu nieruchomości; opracowywanie dokumentów planistycznych.

Alicja-Białobrzeska

Alicja Białobrzeska – Inspektor
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel. 22 512 58 08
e-mail: a.bialobrzeska@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa klientów, pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosku o warunki zabudowy oraz sprawdzenie wniosku w zakresie jego kompletności.

Milena-Gołąb

Milena Gołąb – Główny Specjalista
pok. 106
tel. 22 512 58 12
e-mail: m.golab@wiazowna.pl

Zakres zadań: współpraca z firmami; postępowania w sprawach o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, a także na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; zmiana lub uchylanie decyzji o warunkach zabudowy.

Karolina-Jackowska

Karolina Jackowska – Podinspektor
pok. 106
tel. 22 512 58 11
e-mail: k.jackowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: współpraca z firmami; postępowania w sprawach o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, a także na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; zmiana lub uchylanie decyzji o warunkach zabudowy.

Anastazja-Lech

Anastazja Lech – Podinspektor
pok. 106
tel. 22 512 58 13
e-mail: a.lech@wiazowna.pl

Zakres zadań: współpraca z firmami; postępowania w sprawach o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, a także na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; zmiana lub uchylanie decyzji o warunkach zabudowy.

DSC_0018

Agnieszka Petrou – Inspektor
pok. 106
tel. 22 512 58 14
e-mail: a.petrou@wiazowna.pl

Zakres zadań: współpraca z firmami;  postępowania w sprawach wydania decyzji i umów na zajęcie pasa drogowego.

Maria Jędrzejewska – Podinspektor
pok. 106
tel. 22 512 58 13
e-mail: m.jedrzejewska@wiazowna.pl

Zakres zadań: postępowania w sprawach o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, a także na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; zmiana lub uchylenie decyzji o warunkach zabudowy, współpraca z firmami w w/w zakresie.

pok. 008 (naczelnik), 009, 010 i 011
tel. 22 512 58 24, fax. 22 512 58 02

Iwona Marczyk  – Naczelnik wydziału
pok. 007
tel. 22 512 58 20
e-mail: i.marczyk@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków.

Marta Gajda – Główny Specjalista
pok. 009
tel. 22 512 58 21
e-mail: m.gajda@wiazowna.pl

Zakres zadań: prawo wodne, melioracje i spółki wodne.

Joanna-Kociszewska

Joanna Kociszewska  – Inspektor
pok. 010
tel. 22 512 58 26, kom. (w sprawie zwierząt) 605 874 227
e-mail: j.kociszewska@wiazowna.pl

Zakres zadań: decyzje środowiskowe; rolnictwo; łowiectwo; opinie geologiczne; edukacja ekologiczna.

Witold-Kostrzyński

Witold Kostrzyński – Podinspektor
pok. 010
tel. 22 512 58 27
e-mail: w.kostrzynski@wiazowna.pl

Zakres zadań: Prowadzenie postępowań w zakresie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew, pomniki przyrody, edukacja ekologiczna.

DSC_0032-3

Paulina Żurawska – Inspektor
pok. 011
tel. 22 512 58 22
e-mail: p.zurawska@wiazowna.pl

Zakres zadań: gospodarka gruntami, opłaty od nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, numeracja porządkowa, edukacja ekologiczna

Maria Jaworowska – Podinspektor
pok. 011
tel. 22 512 58 23
e-mail: m.jaworowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: podziały gruntów, regulacje stanów prawnych gruntów, komunalizacja mienia, gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.

Anna Bogucka – Podinspektor
pok. 010
tel. 22 512 58 24
kom. 661 969 850
e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

Zakres zadań: gospodarka odpadami, usuwanie azbestu, wnioski o wpis do Rejestru działalności regulowanej, edukacja ekologiczna.

Karol Bronikowski – Podinspektor
pok. 010
tel. 22 512 58 25
e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl

Zakres zadań: przyjmowanie deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami, egzekucja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, przyjmowanie reklamacji w sprawie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

pok. 209 i 212
tel. 22 512 58 64, fax. 22 512 58 02

Dariusz Szczęsny – Naczelnik wydziału
pok. 211
tel. 22 512 58 60
kom. 605 500 185
e-mail: d.szczesny@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków.

Tadeusz-Dąbrowski

Tadeusz Dąbrowski – Inspektor
pok. 209
tel. 22 512 58 62
e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Zakres zadań: budowa dróg, budowa obiektów oświatowych i kulturalnych.

Jan-Wierzbicki

Jan Wierzbicki – Główny specjalista
pok. 209
tel. 22 512 58 61
kom.  609 100 277
e-mail: j.wierzbicki@wiazowna.pl

Zakres zadań: budowa oświetlenia ulicznego.

Ewelina-Kowalska

Ewelina Kowalska – Główny Specjalista
pok. 212
tel. 22 512 58 64
e-mail: e.kowalska@wiazowna.pl

Zakres zadań: zamówienia publiczne; środki zewnętrzne (krajowe i UE); rozliczenia dotacji i pożyczek na inwestycje gminne.

Justyna Sadkowska

Justyna Sadkowska – Główny Specjalista
pok. 212
tel. 22 512 58 65, kom. (ws. funduszu sołeckiego) 601 901 509
e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: zamówienia publiczne, fundusz sołecki, strategia rozwoju gminy.

Olga-Nowak

Olga Nowak – Podinspektor
pok. 212
tel. 22 512 58 64
e-mail: o.nowak@wiazowna.pl

Zakres zadań: środki zewnętrzne (krajowe i UE); rozliczanie dotacji i pożyczek na zadania gminne.

Mielnicki Emów

Tomasz Mielnicki – Inspektor
pok. 209
tel. 22 512 58 63
e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Zakres zadań: udział w przygotowaniu inwestycji z zakresu budowy dróg i oświetlenia ulicznego, kanalizacji i wodociągów.

pok. 103 (kierownik) i 104
tel. 22 512 58 09, fax. 22 512 58 02
BOM Podatki – tel. 22 512 58 09

Mariola-Kwiatkowska

Mariola Kwiatkowska – Naczelnik wydziału
pok. 103
tel. 22 512 58 70
e-mail: m.kwiatkowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków; kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników; księgowość podatkowa; zaświadczenia z ewidencji podatkowej.

Ewelina-Rafał

Ewelina Rafał – Inspektor
pok. 104
tel. 22 512 58 72
e-mail: e.rafal@wiazowna.pl

Zakres zadań: sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków; kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników; obliczanie wysokości podatku; zaświadczenia z ewidencji podatkowej; zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

DSC_0008

Weronika Wysmułek – Inspektor

tel. 22 512 58 72

Zakres zadań: sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków, kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników, przeprowadzenie kontroli podatkowej.

Anna Hejduk – Podinspektor
pok. 104
tel. 22 512 58 72
e-mail: a.hejduk@wiazowna.pl

Zakres zadań: sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków; kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników; zaświadczenia z ewidencji podatkowej; zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

Joanna Hutkowska – Podinspektor
pok. 104
tel. 22 512 58 73
e-mail: j.hutkowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków; kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników; księgowość podatkowa; zaświadczenia z ewidencji podatkowej.

Paulina Tomaszewska

Paulina Tomaszewska – Główny specjalista
pok. 103
tel. 22 512 58 71
e-mail: p.tomaszewska@wiazowna.pl

Zakres zadań: sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków; kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników; obliczanie wysokości podatku; zaświadczenia z ewidencji podatkowej; zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

Ania Okrzeja-Goździk

Anna Okrzeja – Goździk – Inspektor
pok. 104
tel. 22 512 58 73
e-mail: a.okrzeja@wiazowna.pl

Zakres zadań: sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków: kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników, obliczanie wysokości podatku, zaświadczenia z ewidencji podatkowej.

pok. 102, 105 i 108
tel. 22 512 58 48, fax. 22 512 58 59

Agnieszka-Kowalska

Agnieszka Kowalska – Naczelnik wydziału, główny księgowy urzędu
pok. 102
tel. 22 512 58 40
e-mail: a.kowalska@wiazowna.pl

Zakres zadań: ewidencja wydatków bieżących i majątkowych Gminy oraz środków zewnętrznych (dotacji).

Monika-Stan

Monika Stan – Główny Specjalista
pok. 105
tel. 22 512 58 46
e-mail: m.stan@wiazowna.pl

Zakres zadań: projekt budżetu; zmiany w budżecie; ewidencja planów budżetowych; sprawozdawczość.

Janina-Kociszewska

Janina Kociszewska – Inspektor
pok. 110
tel. 22 512 58 48
e-mail: ja.kociszewska@wiazowna.pl

Zakres zadań: czynsz, najem i dzierżawa; opłaty za media w budynkach komunalnych; użytkowanie wieczyste; rozliczenia VAT.

Bożenna-Nejman

Bożenna Nejman – Inspektor
pok. 110
tel. 22 512 58 45
e-mail: b.nejman@wiazowna.pl

Zakres zadań: ewidencja dochodów bieżących i inwestycyjnych oraz związanych z realizacją zadań zleconych.

Beata-Turska

Beata Turska – Główny Specjalista
pok. 105
tel. 22 512 58 47
email: b.turska@wiazowna.pl

Zakres zadań: płatności przelewowe, ewidencja opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich, kredyty i pożyczki Gminy.

Dorota Pawlina-Kotowicz – Podinspektor
pok. 105
tel. 22 512 58 47
email: d.pawlina-kotowicz@wiazowna.pl

Zakres zadań: prowadzenie Centralnego Rejestru Umów, ewidencja sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia).

Wioleta Dzierżanowska

Wioleta Dzierżanowska – Podinspektor
pok. 110
tel. 22 512 58 48
email: w.dzierzanowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: realizacja i rozliczanie funduszu sołeckiego, Wieloletnia Prognoza Finansowa.

DSC_0358

Justyna Paplińska-Matera – Główny Specjalista
pok.110
tel. 22 512 58 48
e-mail: j.paplinska-matera@wiazowna.pl

Zakres zadań: ewidencja wydatków bieżących i inwestycyjnych, ewidencja wydatków strukturalnych.

pok. 006
tel. 22 512 58 36, fax. 22 512 58 02
email: usc@wiazowna.pl

Agnieszka Kijowska – Zastępca kierownika USC
pok. 006
tel. 22 512 58 36
e-mail: a.kijowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców.

DSC_0280-1

Anna Wolak – Inspektor
pok. 006
tel. 22 512 58 36
e-mail: a.wolak@wiazowna.pl

Zakres zadań: wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców.

pok. 003, 006, 202, 207, 208 i 210 (naczelnik)
tel. 22 512 58 30, fax. 22 512 58 58

Lidia Piotrowska1

Lidia Piotrowska – Naczelnik wydziału
pok. 210
tel. 22 512 58 30
kom.  603 117 322
e-mail: l.piotrowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków; Biuletyn Informacji Publicznej; przygotowanie wyborów i referendów.

Michał Białek

Michał Białek – Główny Specjalista
pok. 208
tel. 22 512 58 38
kom. (ws. zarządzania kryzysowego) 603 703 660
email: m.bialek@wiazowna.pl

Zakres zadań: komunikacja publiczna; zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna; współpraca z jednostkami OSP i organizacjami pozarządowymi; wydarzenia sportowe.

1

Edyta Brońka – Główny Specjalista/samodzielne stanowisko ds. Archiwum Zakładowego
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel. 22 512 58 00
email: e.bronka@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa klientów urzędu, ePUAP.

DSC_0329

Paula Woźnica – Inspektor
pok. 207
tel. 22 512 58 33
kom. (ws. rady) 603 209 701
email: p.woznica@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa rady gminy i jej komisji; rejestr uchwał rady.

Elżbieta Różańska – Inspektor
pok. 208
tel. 22 512 58 32, 603 330 058
e-mail: e.rozanska@wiazowna.pl

Zakres zadań: sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Iza Trela

Izabela Trela – Podinspektor
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel. 22 512 58 07
e-mail: i.trela@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa klientów urzędu, ePUAP, koordynator programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Gmina Wiązowna”.

pok. 004, 007, 108 i 211 (naczelnik)
tel. 22 512 58 34, fax. 22 512 58 02

Agnieszka Karwowska – Naczelnik wydziału
pok. 112
tel. 22 512 58 50
email: a.karwowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków; sprawy kadrowe.

Małgorzata Paduch – Główny specjalista, Inspektor Ochrony Danych Osobowych
pok. 111
tel. 22 512 58 56
e-mail: m.paduch@wiazowna.pl, iod@wiazowna.pl

Zakres zadań: nadzór nad oprogramowaniem, IOD, sieć telefoniczna, sieć informatyczna, ePUAP i EZD.

Aleksandra Bielecka

Aleksandra Bielecka – Inspektor
pok. 108
tel. 22 512 58 53
kom. 603 338 030
e-mail: a.bielecka@wiazowna.pl

Zakres zadań: ewidencja analityczna środków trwałych; prowadzenie budżetu wydziału; prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem Gminy Wiązowna; prowadzenie spraw związanych z Gminnym Parkiem Centrum.

Inga Marczyk

Inga Marczyk – Główny specjalista
pok. 108
tel. 22 512 58 51
email: in.marczyk@wiazowna.pl

Zakres zadań: naliczanie wynagrodzeń; umowy cywilno – prawne; diety dla radnych i sołtysów; delegacje i ryczałty samochodowe.

Kamila Lech

Kamila Lech – Podinspektor
pok. 108
tel. 22 512 58 52
email: k.lech@wiazowna.pl

Zakres zadań: dokonywanie zgłoszeń do ZUS, zmian oraz wyrejestrowań; przygotowywanie projektów umów o pracę i cywilno-prawnych; prowadzenie akt osobowych.

Mateusz Żołądek – Informatyk
pok. 111
tel. 22 512 58 55
kom. 603 113 605
email: m.zoladek@wiazowna.pl

Zakres zadań: nadzór nad oprogramowaniem, sieć telefoniczna, sieć informatyczna.

DSC_0001

Paweł Sabała – młodszy referent
pok. 111
tel. 22 512 58 54, kom. 609 699 010

e-mail: p.sabala@wiazowna.pl

Zakres zadań: diagnostyka, naprawa i usuwanie awarii sprzętu komputerowego.

Mariusz Książek

Mariusz Książek – Pracownik gospodarczy
kom. 669 640 804

Zakres zadań: prace konserwatorskie; transport.

Sławomir Winiarek

Sławomir Winiarek – Pracownik gospodarczy
kom. 609 797 171

Zakres zadań: transport poczty urzędowej.

Radosław Skrzeczkowski – Audytor wewnętrzny
pok. 201
tel. 22 512 58 01
email: r.skrzeczkowski@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 08/01/2016