bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Załatw sprawę w urzędzie

Urząd Gminy Wiązowna pracuje w poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Obsługa prowadzona jest na pięciu stanowiskach w Biurze Obsługi Mieszkańca, a w sprawach z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w pokoju nr 001. 

Herb Gminy Wiązowna

Urząd Gminy Wiązowna

ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
tel. 22 512 58 00, fax 22 512 58 02
e-mail: urzad@wiazowna.pl

Gmina Wiązowna

NIP: 532-000-02-34
REGON: 013268994
Kod terytorialny: 1417082

Rachunek bieżący Gminy Wiązowna: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005

IBAN:  PL 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005

KOD SWIFT:  POLUPLPR

 

Gminne telefony interwencyjne

Bezdomne zwierzęta i wypadki z udziałem zwierząt 605 874 227
Gospodarka odpadami 661 969 850
USC ws. zgonów 603 435 500

Adresy skrytek podawczych gminy i Urzędu Gminy

Gmina Wiązowna /GminaWiazowna/SkrytkaESP
Urząd Gminy Wiązowna /UrzadGminyWiazowna/SkrytkaESP

 

Janusz Budny Wójt Gminy w granatowej marynarce stoi lekko bokiem
Janusz Budny, Wójt Gminy Wiązowna

Janusz Budny – Wójt Gminy
pok. 205
sekretariat: tel. 22 512 58 01
e-mail: sekretariat@wiazowna.pl

Zakres zadań: reprezentacja gminy na zewnątrz; kierownik urzędu gminy; zwierzchnik dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy. Wójt sprawuje nadzór nad: Urzędem Stanu Cywilnego, Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Domem Dziennym Senior+, Spółką komunalną HYDRODUKT sp. z o. o., Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Anna Sikora, Zastępca Wójt Gminy Wiązowna
Anna Sikora, Zastępca Wójta Gminy Wiązowna

Anna Sikora – Zastępca Wójta Gminy
pok. 204
tel. 22 512 58 01
e-mail: a.sikora@wiazowna.pl

Zakres zadań: zastępowanie wójta podczas jego nieobecności, nadzór nad: Wydziałem Środowiska i Nieruchomości, Wydziałem Planowania Przestrzennego, Wydziałem Inwestycji i Wydziałem Rozwoju Gospodarczego.

Anna Rosłaniec sekretarz gminy w granatowej bluzce z rozkloszowanym rękawem
Anna Rosłaniec, Sekretarz Gminy Wiązowna

Anna Rosłaniec – Sekretarz Gminy
pok. 203
tel. 22 512 58 03
kom. 603 685 510
e-mail: a.roslaniec@wiazowna.pl

Zakres zadań: nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa przez pracowników urzędu; kierownik urzędu w czasie nieobecności wójta; redaktor naczelna czasopisma samorządowego „Powiązania”. Nadzór nad pracami: Wydziału Administracyjnego, Wydziału Spraw Społecznych, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna i Środowiskowego Domu Samopomocy Gminy Wiązowna.

Agnieszka Kowalska, Skarbnik Gminy Wiązowna
Agnieszka Kowalska, Skarbnik Gminy Wiązowna

Agnieszka Kowalska – Skarbnik Gminy
pok. 101
tel. 22 512 58 04, fax. 22 512 58 59
e-mail: a.kowalska@wiazowna.pl

Zakres zadań: realizacja polityki finansowej gminy; nadzór nad majątkiem gminy, pracą Wydziału Finansowego i Wydziału Podatków.

Biuro Obsługi Mieszkańca
pok. 106 i 212
tel. 22 512 58 08, fax. 22 512 58 02

Sławek Burbicki, Wydział Planowania Przestrzennego
Sławek Burbicki, Wydział Planowania Przestrzennego

Sławomir Burbicki – Naczelnik
pok. 107
tel. 22 512 58 10, kom. 609 668 060
e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału, udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków. Koordynacja działań w zakresie procedur planistycznych i postępowań dotyczących ustalania warunków zabudowy, opracowywanie dokumentów planistycznych.

Monika Bednarczyk, Wydział Planowania Przestrzennego
Monika Bednarczyk, Wydział Planowania Przestrzennego

Monika Bednarczyk – Inspektor
pok. 106
tel. 22 512 58 13
e-mail: m.bednarczyk@wiazowna.pl

Zakres zadań: prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie, zmianę lub przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, sporządzanie analiz urbanistycznych, obsługa mieszkańców i przedsiębiorców w w/w. zakresie.

Aneta Grzelak, Wydział Planowania Przestrzennego
Aneta Grzelak, Wydział Planowania Przestrzennego

Aneta Grzelak – Inspektor
pok. 106
tel. 22 512 58 11
e-mail: aneta.grzelak@wiazowna.pl

Zakres zadań: prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie, zmianę lub przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, sporządzanie analiz urbanistycznych, obsługa mieszkańców i przedsiębiorców w w/w. zakresie.

biała kartka

Magdalena Iżel – Inspektor
pok. 212
tel. 22 512 58 19
e-mail: m.izel@wiazowna.pl

Zakres obowiązków: opracowywanie dokumentów planistycznych i analiz urbanistycznych, wypis i wyrys z planów zagospodarowania i studium, informacje o przeznaczeniu nieruchomości, obsługa mieszkańców i przedsiębiorców w ww. zakresie.

Karolina Jackowska, Wydział Planowania Przestrzennego
Karolina Jackowska, Wydział Planowania Przestrzennego

Karolina Jackowska – Podinspektor
pok. 106
tel. 22 512 58 12
e-mail: k.jackowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: współpraca z firmami; postępowania w sprawach o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, a także na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego; zmiana lub uchylanie decyzji o warunkach zabudowy.

Joanna Piętka - Wydział Planowania Przestrzennego

Joanna Małaszuk – Podinspektor
pok. 106
tel. 22 512 58 13
e-mail: j.malaszuk@wiazowna.pl

Zakres zadań: współpraca z firmami; postępowania w sprawach o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, a także na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego; zmiana lub uchylanie decyzji o warunkach zabudowy.

Joanna Sarnowska, Wydział Planowania Przestrzennego
Joanna Sarnowska, Wydział Planowania Przestrzennego

Joanna Sarnowska – Zastępca Naczelnika
pok. 212
tel. 22 512 58 16
e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: Opracowywanie dokumentów planistycznych i analiz urbanistycznych, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania i studium; informacje o przeznaczeniu nieruchomości, obsługa mieszkańców i przedsiębiorców w w/w. zakresie.

Anna Szafrańska, Wydział Planowania Przestrzennego
Anna Szafrańska, Wydział Planowania Przestrzennego

Anna Szafrańska – Główny Specjalista
pok. 106
tel. 22 512 58 17
e-mail: a.szafranska@wiazowna.pl

Zakres zadań: prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie lub zmianę decyzji o warunkach zabudowy, sporządzanie analiz urbanistycznych, obsługa mieszkańców i przedsiębiorców w w/w. zakresie.

Magdalena Wicik, Wydział Planowania Przestrzennego
Magdalena Wicik, Wydział Planowania Przestrzennego

Magdalena Wicik – Referent
pok. 106
tel. 22 512 58 17
e-mail: m.wicik@wiazowna.pl

Zakres zadań: Wypisy i wyrysy z planów miejscowych i studium; prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie, zmianę lub przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, sporządzanie analiz urbanistycznych; informacje o przeznaczeniu nieruchomości, obsługa mieszkańców i przedsiębiorców w w/w. zakresie.

pok. 009 (naczelnik), 007, 010 i 011
tel. 22 512 58 20, fax. 22 512 58 02

Iwona Marczyk, Naczelnik Wydziału Środowiska i Nieruchomości
Iwona Marczyk, Naczelnik Wydziału Środowiska i Nieruchomości

Iwona Marczyk  – Naczelnik Wydziału
pok. 009
tel. 22 512 58 20
e-mail: i.marczyk@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków.

Agnieszka Chyżyńska, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Agnieszka Chyżyńska – Zastępca Naczelnika

Biuro Obsługi Mieszkańca/ pok. 007
tel. 22 512 58 24
e-mail: a.chyzynska@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa wniosków z programu „Czyste Powietrze” i dotacje gminne do wymiany pieców, edukacja ekologiczna.

biała kartka

Karolina Czajka – Młodszy Referent

pok. 010
tel. 22 512 58 27
e-mail: k.czajka@wiazowna.pl

Zakres zadań: prowadzenie spraw z zakresu wycinki drzew, pomników przyrody oraz zabytków.

Izabela Guzowska, Wydział Środowiska i Nieruchomości
Izabela Guzowska, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Izabela Guzowska – Referent

pok. 010
tel. 22 512 58 29, kom. 661 969 850
e-mail: i.guzowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: gospodarka odpadami, usuwanie azbestu, edukacja ekologiczna, wnioski o wpis do Rejestru działalności regulowanej.

biała kartka

Marta Łysakiewicz – Referent
pok. – BOM
tel. 22 512 58 28
e-mail: m.lysakiewicz@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa wniosków z programu „Czyste Powietrze” i dotacji gminnych do wymiany pieców, edukacja ekologiczna.

Natalia Murach, Wydział Środowiska i Nieruchomości
Natalia Murach, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Natalia Murach  – Referent
pok. 010
tel. 22 512 58 29, kom. 661 969 850
e-mail: n.murach@wiazowna.pl

Zakres zadań: przyjmowanie deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami, egzekucja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, przyjmowanie reklamacji w sprawie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

Maria Jaworowska, Wydział Środowiska i Nieruchomości
Maria Jaworowska, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Maria Jaworowska – Inspektor
pok. 011
tel. 22 512 58 23
e-mail: m.jaworowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: podziały gruntów, regulacje stanów prawnych gruntów, komunalizacja mienia, gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.

Joanna Kociszewska, Wydział Środowiska i Nieruchomości
Joanna Kociszewska, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Joanna Kociszewska  – Główny Specjalista
pok. 007
tel. 22 512 58 26, kom. (w sprawie zwierząt) 605 874 227
e-mail: j.kociszewska@wiazowna.pl

Zakres zadań: decyzje środowiskowe; rolnictwo; łowiectwo; opinie geologiczne; edukacja ekologiczna.

Paulina Kowalska, Wydział Środowiska i Nieruchomości
Paulina Kowalska, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Paulina Kowalska – Podinspektor
pok. 010
tel. 22 512 58 27
e-mail: p.kowalska@wiazowna.pl

Zakres zadań: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucja należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kontrola deklaracji „śmieciowych”

Sylwia Stachurska, Wydział Środowiska i Nieruchomości
Sylwia Stachurska, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Sylwia Stachurska – Główny Specjalista
pok. 011
tel. 22 512 58 22
e-mail: s.stachurska@wiazowna.pl

Zakres zadań: punkty adresowe, nadawanie nazewnictwo ulic, dzierżawy i sprzedaż nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości.

Luiza Szczęsna, Wydział Środowiska i Nieruchomości
Luiza Szczęsna, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Luiza Szczęsna – Inspektor
pok. 011
tel. 22 512 58 21
e-mail: l.szczesna@wiazowna.pl

Zakres zadań: opłata adiacencka, renta planistyczna, służebności przesyłu, komunalizacja nieruchomości.

pok. 209, 212 i 211 (naczelnik)
tel. 22 512 58 60, fax. 22 512 58 02

Dariusz Szczęsny, Naczelnik Wydziału Inwestycji
Dariusz Szczęsny, Naczelnik Wydziału Inwestycji

Dariusz Szczęsny – Naczelnik Wydziału
pok. 211
tel. 22 512 58 60
kom. 605 500 185
e-mail: d.szczesny@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków.

Tadeusz Dąbrowski, wydział Inwestycji
Tadeusz Dąbrowski, Wydział Inwestycji

Tadeusz Dąbrowski – Główny Specjalista
pok. 209
tel. 22 512 58 62
e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Zakres zadań: przygotowanie inwestycji z zakresu budowy budynków oświatowych, dróg i oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji
Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji

Tomasz Mielnicki – Główny Specjalista
pok. 209
tel. 22 512 58 63
e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Zakres zadań: przygotowanie inwestycji z zakresu budowy dróg i oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszu sołeckiego

Katarzyna Rosłaniec, Wydział Inwestycji
Katarzyna Rosłaniec, Wydział Inwestycji

Katarzyna Rosłaniec – Inspektor
pok. 209
tel. 22 512 58 65
e-mail: k.roslaniec@wiazowna.pl

Zakres zadań: przygotowanie inwestycji z zakresu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszu sołeckiego.

biała kartka

Janusz Skłodowski – Podinspektor

pok. 209
tel. 22 512 58 68
e-mail: j.sklodowski@wiazowna.pl

Zakres zadań: przygotowanie i prowadzenie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy obiektów kubaturowych, dróg, sieci wodno–kanalizacyjnej.

Emilia Szaruga, Wydział Inwestycji
Emilia Szaruga, Wydział Inwestycji

Emilia Szaruga – Inspektor
pok. 209
tel. 22 512 58 61
e-mail e.szaruga@wiazowna.pl

Zakres zadań: Przygotowanie inwestycji z zakresu budowy budynków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszu sołeckiego.

pok. 103 (naczelnik) i 104
tel. 22 512 58 09, fax. 22 512 58 02
BOM Podatki – tel. 22 512 58 09

Mariola Kwiatkowska, Naczelnik Wydziału Podatków
Mariola Kwiatkowska, Naczelnik Wydziału Podatków

Mariola Kwiatkowska – Naczelnik Wydziału
pok. 103
tel. 22 512 58 70
e-mail: m.kwiatkowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków; kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników; księgowość podatkowa; zaświadczenia z ewidencji podatkowej.

Emilia Badurska, Wydział Podatków
Emilia Badurska, Wydział Podatków

Emilia Badurska – Inspektor
pok. 104
tel. 22 512 58 72
e-mail: e.badurska@wiazowna.pl

Zakres zadań: sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków; kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników; obliczanie wysokości podatku; zaświadczenia z ewidencji podatkowej; zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

biała kartka

Aneta Biedrzycka – Inspektor
Pok. 104
tel. 22 512 58 73
e-mail: a.biedrzycka@wiazowna.pl

Zakres zadań: sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków, kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników, obliczanie wysokości podatku oraz zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

Katarzyna Matosek - Wydział Podatków

Katarzyna Matosek – Podinspektor
pok. 104
tel. 22 512 58 72
e-mail: k.matosek@wiazowna.pl

Zakres zadań: sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków: kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników, obliczanie wysokości podatku, zaświadczenia z ewidencji podatkowej.

Anna Okrzeja - Goździk, Wydział Podatków
Anna Okrzeja - Goździk, Wydział Podatków

Anna Okrzeja – Goździk – Główny Specjalista
pok. 104
tel. 22 512 58 73
e-mail: a.okrzeja@wiazowna.pl

Zakres zadań: sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków: kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników, obliczanie wysokości podatku, zaświadczenia z ewidencji podatkowej.

Paulina Tomaszewska, Wydział Podatków
Paulina Tomaszewska, Wydział Podatków

Paulina Tomaszewska – Główny Specjalista
pok. 103
tel. 22 512 58 71
e-mail: p.tomaszewska@wiazowna.pl

Zakres zadań: sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków; kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników; obliczanie wysokości podatku; zaświadczenia z ewidencji podatkowej; zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

Weronika Wysmułek, Wydział Podatków
Weronika Wysmułek, Wydział Podatków

Weronika Wysmułek – Główny Specjalista
pok. 105
tel. 22 512 58 74, kom. 605 510 840
e-mail: w.wysmulek@wiazowna.pl

Zakres zadań: sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków; kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników; kontrola podatkowa.

Justyna Paplińska - Matera, wydział Finansów
Justyna Paplińska - Matera, Naczelnik Wydziału Finansów

Justyna Paplińska-Matera – Naczelnik Wydziału Finansów
pok. 102
tel. 22 512 58 40, fax. 22 512 58 59
e-mail: j.paplinska-matera@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału, udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków, ewidencja wydatków bieżących i inwestycyjnych, w tym pochodzących ze środków UE.

biała kartka

Paulina Cacko-Ciecierska – Referent
pok. 105
tel. 22 512 58 47
e-mail: p.cacko@wiazowna.pl

Wioleta Dzierżanowska, Wydział Finansów
Wioleta Dzierżanowska, Wydział Finansów

Wioleta Dzierżanowska – Inspektor
pok. 110
tel. 22 512 58 48
e-mail: w.dzierzanowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: ewidencja podatku VAT, czynsze, najmy, dzierżawy, w tym dzierżawy pasa drogowego, wieczyste  użytkowanie gruntu

biała kartka

Marta Floriańczyk – Podinspektor
pok. 110
tel. 22 512 58 45
e-mail: m.florianczyk@wiazowna.pl

Zakres zadań: ewidencja dochodów bieżących i inwestycyjnych, dekretacja dokumentów księgowych oraz uzgodnienia obrotów i sald kont jednostki.

biała kartka

Justyna Raniuszek – Referent
pok. 110
tel. 22 512 58 45
e-mail: j.raniuszek@wiazowna.pl

Zakres obowiązków: ewidencja wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Monika Stan, Wydział Finansów
Monika Stan, Wydział Finansów

Monika Stan – Główny Specjalista
pok. 110
tel. 22 512 58 46
e-mail: m.stan@wiazowna.pl

Zakres zadań: projekt budżetu; zmiany w budżecie; ewidencja planów budżetowych; sprawozdawczość.

Beata Turska, Wydział Finansów
Beata Turska, Wydział Finansów

Beata Turska – Główny Specjalista
pok. 105
tel. 22 512 58 47
e-mail: b.turska@wiazowna.pl

Zakres zadań: płatności przelewowe, ewidencja opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich, kredyty i pożyczki Gminy.

Paula Woźnica, Wydział Finansowy
Paula Woźnica, Wydział Finansowy

Paula Woźnica – Inspektor
pok. 110
tel. 22 512 58 48
e-mail: p.woznica@wiazowna.pl

Zakres zadań: Wieloletnia Prognoza Finansowa, Fundusz Sołecki, gospodarka drukami ścisłego zarachowania, rozliczanie dotacji, dzierżawa pasa drogowego.

Justyna Sadkowska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Justyna Sadkowska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Justyna Sadkowska – Naczelnik Wydziału
Pawilon Kultury
tel. 22 512 58 80
kom. 601 901 509
e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału, udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków.

Katarzyna Bliszczyk, Wydział Rozwoju Gospodarczego
Katarzyna Bliszczyk, Wydział Rozwoju Gospodarczego

Katarzyna Bliszczyk – Inspektor
Pawilon Kultury
tel. 22 512 58 85, kom. 605 510 680
e-mail: k.bliszczyk@wiazowna.pl

Zakres zadań: prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

.

Olga Pieniak - Nowak, Wydział Rozwoju Gospodarczego
Olga Pieniak - Nowak, Wydział Rozwoju Gospodarczego

Olga Pieniak-Nowak – Główny Specjalista
Pawilon Kultury
tel. 22 512 58 82
e-mail: o.nowak@wiazowna.pl

Zakres zadań: środki zewnętrzne (krajowe i UE); rozliczanie dotacji i pożyczek na zadania gminne.

 

.

Monika Piórkowska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
Monika Piórkowska, Wydział Rozwoju Gospodarczego

Monika Piórkowska – Główny Specjalista
Pawilon Kultury
tel. 22 512 58 81
e-mail: m.piorkowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: środki zewnętrzne (krajowe i UE); rozliczanie dotacji i pożyczek na zadania gminne.

 

.

pokój nr 001
tel. 22 512 58 36, fax. 22 512 58 02
e-mail: usc@wiazowna.pl

Agnieszka Kijowska, Urząd Stanu Cywilnego
Agnieszka Kijowska, Urząd Stanu Cywilnego

Agnieszka Kijowska – Zastępca Kierownika USC
pok. 001
tel. 22 512 58 36, kom. 603 435 500
e-mail: a.kijowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców.

Anna Wolak, Urząd Stanu Cywilnego
Anna Wolak, Urząd Stanu Cywilnego

Anna Wolak – Zastępca Kierownika USC
pok. 001
tel. 22 512 58 36, kom. 603 435 500
e-mail: a.wolak@wiazowna.pl

Zakres zadań: rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców.

pok. 003, 006, 202, 207, 208 i 210 (naczelnik)
tel. 22 512 58 30, fax. 22 512 58 58

Elżbieta Różańska, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Elżbieta Różańska, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Elżbieta Różańska – Naczelnik Wydziału, Zastępca Przewodniczącej GKRPA
pok. 210
tel. 22 512 58 30
kom.  603 330 058
e-mail: e.rozanska@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków; Biuletyn Informacji Publicznej; przygotowanie wyborów i referendów.

Karol Bronikowski, Wydział Spraw Społecznych
Karol Bronikowski, Wydział Spraw Społecznych

Karol Bronikowski – Inspektor
pok. 208
tel. 22 512 58 38
kom. (ws. zarządzania kryzysowego) 603 703 660
e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl

Zakres zadań: komunikacja publiczna; zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna; współpraca z jednostkami OSP; rady seniorów.

Edyta Brońka, Wydział Spraw Społecznych
Edyta Brońka, Wydział Spraw Społecznych

Edyta Brońka – Główny Specjalista
Samodzielne stanowisko ds. Archiwum Zakładowego
Koordynator Biura Obsługi Mieszkańca

pok. 008
tel. 22 512 58 07, kom. 726 777 559
e-mail: e.bronka@wiazowna.pl

Zakres zadań: kancelaryjna obsługa klientów, ePUAP, rejestr instytucji kultury, organizacja wyborów i referendów, Biuletyn Informacji Publicznej.

Paulina Grzęda, Wydział Spraw Społecznych
Paulina Grzęda, Wydział Spraw Społecznych

Paulina Grzęda – Młodszy Referent
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel. 22 512 58 00
e-mail: p.grzeda@wiazowna.pl

Zakres zadań: kancelaryjna obsługa klientów, ePUAP, Karta Seniora, Biuletyn Informacji Publicznej.

Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych
Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych

Magdalena Grzegrzółka – Główny Specjalista
pok. 208
tel. 22 512 58 32
kom. 603 117 322
e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl

Zakres zadań: organizacja imprez gminnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opieka nad miejscami pamięci, ochrona zdrowia.

Karolina Piekarska, Wydział Spraw Społecznych
Karolina Piekarska, Wydział Spraw Społecznych

Karolina Piekarska – Młodszy Referent
pok. 202
tel. 22 512 58 01
e-mail: k.piekarska@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa sekretariatu w tym: prowadzenie terminarza kadry zarządzającej; obsługa spotkań; prowadzenie rejestru delegacji służbowych i zarządzeń Wójta; prowadzenie spraw z zakresu udzielania informacji publicznej.

Marzena Szulik, Wydział Spraw Społecznych
Marzena Szulik, Wydział Spraw Społecznych

Marzena Szulik – Inspektor
pok. 207
tel. 22 512 58 37, kom. 607 104 139
e-mail: m.szulik@wiazowna.pl

Zakres zadań: sprawy sołeckie.

Izabela Trzaska, Wydział Spraw Społecznych
Izabela Trzaska, Wydział Spraw Społecznych

Izabela Trzaska – Inspektor
pok. 207
tel. 22 512 58 35, kom. 609 402 204
e-mail: i.trzaska@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa stron tuwiazowna.pl i wiazownapolmaraton.pl, sekretarz redakcji pisma “Powiązania”, media społecznościowe, System Powiadamiania Mieszkańców.

Dominika Twardziak, Wydział Spraw Społecznych
Dominika Twardziak, Wydział Spraw Społecznych

Dominika Twardziak – Podinspektor, Sekretarz GKRPA
pok. 207
tel. 22 512 58 33
kom. (ws. rady) 603 209 701
e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa rady gminy i jej komisji; rejestr uchwał rady.

Paweł Zawadka, Wydział Spraw Społecznych
Paweł Zawadka, Wydział Spraw Społecznych

Paweł Zawadka – Podinspektor
pok. Biuro Obsługi Mieszkańca
tel. 22 512 58 05
kom. 693 025 030
e-mail: pawel.zawadka@wiazowna.pl

Zakres zadań: działalność gospodarcza; pozwolenia na sprzedaż alkoholu; obsługa przedsiębiorców, potwierdzanie Profilu Zaufanego.

pok. 108, 111 i 112 (naczelnik)
tel. 22 512 58 50, fax. 22 512 58 02

Agnieszka Karwowska, Naczelnik Wydziału Administracji
Agnieszka Karwowska, Naczelnik Wydziału Administracyjnego

Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału
pok. 112
tel. 22 512 58 50
e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków; sprawy kadrowe.

Agnieszka Gąska, Wydział Administracyjny
Agnieszka Gąska, Wydział Administracyjny

Agnieszka Gąska – Podinspektor
pok. 108
tel. 22 512 58 53
e-mail: a.gaska@wiazowna.pl

Zakres zadań: rozliczanie delegacji; prowadzenie spraw z zakresu szkoleń pracowników oraz z zakresu dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Ewelina Jakubczak, Wydział Administracyjny
Ewelina Jakubczak, Wydział Administracyjny

Ewelina Jakubczak  – Podinspektor
pok. 108
tel. 22 512 58 58, kom. 667 330 073
e-mail: e.jakubczak@wiazowna.pl

Zakres zadań: procedowanie umów i zamówień do wartości 130 000 zł  oraz ich rozliczanie, zgodnie z przedmiotem działania Wydziału Administracyjnego. Prowadzenie budżetu wydziału i rejestru faktur.

Kamila Lech, Wydział Administracyjny
Kamila Lech, Wydział Administracyjny

Kamila Lech  – Inspektor
pok. 111
tel. 22 512 58 52
e-mail: k. lech@wiazowna.pl

Zakres zadań: prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu, dokonywanie do ZUS zgłoszeń pracowników, wyrejestrowań oraz zmian.

Inga Marczyk, Wydział Administracji
Inga Marczyk, Wydział Administracyjny

Inga Marczyk – Zastępca Naczelnika
pok. 111
tel. 22 512 58 51
e-mail: in.marczyk@wiazowna.pl

Zakres zadań: naliczanie wynagrodzeń; umowy cywilno – prawne; diety dla radnych i sołtysów; delegacje i ryczałty samochodowe.

Mariusz Książek, Wydział Administracji
Mariusz Książek, Wydział Administracyjny

Mariusz Książek – Pracownik Gospodarczy
kom. 669 640 804

Zakres zadań: prace konserwatorskie; transport.

Ryszard Sierpiński, Wydział Administracyjny
Ryszard Sierpiński, Wydział Administracyjny

Ryszard Sierpiński – Pracownik Gospodarczy

Zakres obowiązków: pielęgnowanie terenu wokół Urzędu Gminy Wiązowna, drobne prace remontowe.

Małgorzata Kałowska, Wydział Administracyjny
Małgorzata Kałowska, Wydział Administracyjny

Małgorzata Kałowska

Zakres zadań: utrzymanie w czystości pomieszczeń urzędu gminy.

Małgorzata Chłopik, Wydział Administracyjny
Małgorzata Chłopik, Wydział Administracyjny

Małgorzata Chłopik

Zakres zadań: utrzymanie w czystości pomieszczeń urzędu gminy.

Adrian Książek, Wydział Administracyjny
Adrian Książek, Wydział Administracyjny

Adrian Książek  – Kurier

Kom. 609 797 171

Zakres zadań: doręczanie korespondencji, której nadawcą jest Urząd Gminy Wiązowna.

pok. 004 (naczelnik) i 005
tel. 22 512 58 90

Marta Gajda, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Marta Gajda, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Marta Gajda – Naczelnik Wydziału
pok. 004
tel. 22 512 58 90, kom. 691 330 995
e-mail: m.gajda@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków, współpraca ze spółkami wodnymi.

Aleksandra Czyżkowska – Referent
Pok. 005
Tel. 22 512 58 91
e-mail: a.czyzkowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: sprawy dotyczące ubezpieczeń Gminy, monitoringu, oświetlenia ulicznego.

Barbara Kotowicz, Wydział Gospodarki Komunalnej
Barbara Kotowicz, Wydział Gospodarki Komunalnej

Barbara Kotowicz – Referent

pok. 108
tel. 22 512 58 93
kom. 609 100 277
e-mail: b.kotowicz@wiazowna.pl

Zakres zadań: prowadzenie spraw w zakresie pasa drogowego dotyczących zjazdów, organizacji ruchu, przejazdów nienormatywnych, lokalizacji i zajęcia pasa drogowego.

Weronika Kobus – pomoc administracyjna

pok. 005
tel. 22 512 58 92, kom. 691 888 748
e-mail: w.kobus@wiazowna.pl

Zakres zadań: pomoc przy realizacji obsługi rezerwacji świetlic, przygotowywania projektów umów dzierżawy, użyczenia, użytkowania i najmu.

Wioleta Keler, Wydział Gospodarki Komunalnej
Wioleta Keler, Wydział Gospodarki Komunalnej

Wioleta Keler – Referent

pok. 108
tel. 22 512 58 94
e-mail: w.keler@wiazowna.pl

Zakres zadań: prowadzenie spraw w zakresie pasa drogowego dotyczących głównie lokalizacji i zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczania w pasie drogowym urządzeń obcych.

Łukaszuk Katarzyna – Podinspektor
pok. 005
tel. 22 512 58 95, kom. 603 338 030
e-mail: k.lukaszuk@wiazowna.pl

Zakres zadań: zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.

Radosław Skrzeczkowski – Audytor wewnętrzny
pok. 201
tel. 22 512 58 01
email: r.skrzeczkowski@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 08/01/2016