mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Załatw sprawę w urzędzie

Urząd Gminy Wiązowna pracuje w poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz pracowników, obsługa będzie prowadzona w Biurze Obsługi Mieszkańca, a w sprawach z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w pokoju nr 001. Wszyscy musimy pamiętać o obowiązku korzystania ze środków ochrony indywidualnej. Do urzędu wchodzimy tylko w maseczkach. Pracownicy urzędu będą Państwa obsługiwać w maseczkach z zachowaniem dystansu społecznego, czyli 1,5 metra. Stanowiska do obsługi wyposażane są w przegrody z pleksi. Do urzędu prosimy przychodzić wyłącznie w sprawach, których nie można załatwić przez ePUAP lub telefonicznie, mailowo. Całą resztę załatwiamy, wykorzystując telefon / Internet.

Herb Gminy Wiązowna

Urząd Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
tel. 22 512 58 00, fax 22 512 58 02
e-mail: urzad@wiazowna.pl

Gminne telefony interwencyjne
Bezdomne zwierzęta i wypadki z udziałem zwierząt 605 874 227
Gospodarka odpadami 661 969 850
USC ws. zgonów 603 435 500

Adresy skrytek podawczych gminy i Urzędu Gminy:

Gmina Wiązowna /GminaWiazowna/SkrytkaESP
Urząd Gminy Wiązowna /UrzadGminyWiazowna/SkrytkaESP

Janusz Budny Wójt Gminy w granatowej marynarce stoi lekko bokiem
Janusz Budny, Wójt Gminy Wiązowna

Janusz Budny – Wójt Gminy
pok. 205
sekretariat: tel. 22 512 58 01
e-mail: sekretariat@wiazowna.pl

Zakres zadań: reprezentacja gminy na zewnątrz; kierownik urzędu gminy; zwierzchnik dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy. Wójt nadzoruje pracę: Urzędem Stanu Cywilnego, Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.

Tomasz Kostyra zastępca wójta bokiem w granatowej marynarce
Tomasz Kostyra, Zastępca Wójta Gminy Wiązowna

Tomasz Kostyra – Zastępca Wójta Gminy
pok. 204
tel. 22 512 58 01
e-mail: t.kostyra@wiazowna.pl

Zakres zadań: zastępowanie wójta podczas jego nieobecności, nadzór nad: Wydziałem Środowiska i Nieruchomości, Wydziałem Planowania Przestrzennego, Wydziałem Inwestycji i Wydziałem Rozwoju Gospodarczego.

Anna Rosłaniec sekretarz gminy w granatowej bluzce z rozkloszowanym rękawem
Anna Rosłaniec, Sekretarz Gminy Wiązowna

Anna Rosłaniec – Sekretarz Gminy
pok. 203
tel. 22 512 58 03
kom. 603 685 510
e-mail: a.roslaniec@wiazowna.pl

Zakres zadań: nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa przez pracowników urzędu; kierownik urzędu w czasie nieobecności wójta; redaktor naczelna czasopisma samorządowego „Powiązania”. Nadzór nad pracami: Wydziału Administracyjnego, Wydziału Spraw Społecznych, Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązownie, Dziennego Domu „Senior +” w Woli Karczewskiej i Środowiskowym Domem Samopomocy w Radiówku.

Agnieszka Kowalska, Skarbnik Gminy Wiązowna
Agnieszka Kowalska, Skarbnik Gminy Wiązowna

Agnieszka Kowalska– Skarbnik Gminy
pok. 101
tel. 22 512 58 04, fax. 22 512 58 59
e-mail: a.kowalska@wiazowna.pl

Zakres zadań: realizacja polityki finansowej gminy; nadzór nad majątkiem gminy, pracą Wydziału Finansowego i Wydziału Podatków.

Biuro Obsługi Mieszkańca
pok. 005, 106 i 107 (naczelnik)
tel. 22 512 58 08, fax. 22 512 58 02

Rafał Musiałek, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
Rafał Musiałek, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego

Rafał Musiałek – Naczelnik Wydziału
pok. 107
tel. 22 512 58 10, kom. 609 668 060
e-mail: r.musialek@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków.

Sławek Burbicki, Wydział Planowania Przestrzennego
Sławek Burbicki, Wydział Planowania Przestrzennego

Sławomir Burbicki – Główny Specjalista
pok. 005
tel. 22 512 58 16
e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Zakres zadań: opinie architektoniczne i urbanistyczne, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania i  studium; informacje o przeznaczeniu nieruchomości; opracowywanie dokumentów planistycznych.

Monika Bednarczyk, Wydział Planowania Przestrzennego
Monika Bednarczyk, Wydział Planowania Przestrzennego

Monika Bednarczyk – Podinspektor
pok. 106
tel. 22 512 58 13
e-mail: m.bednarczyk@wiazowna.pl

Zakres zadań: współpraca z firmami; postępowania w sprawach o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, a także na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego; zmiana lub uchylanie decyzji o warunkach zabudowy.

Aneta Grzelak, Wydział Planowania Przestrzennego
Aneta Grzelak, Wydział Planowania Przestrzennego

Aneta Grzelak – Inspektor
pok. 106
tel. 22 512 58 13
e-mail: an.grzelak@wiazowna.pl

Zakres zadań: prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie, zmianę lub przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, sporządzanie analiz urbanistycznych, obsługa mieszkańców i przedsiębiorców w w/w. zakresie.

Karolina Jackowska, Wydział Planowania Przestrzennego
Karolina Jackowska, Wydział Planowania Przestrzennego

Karolina Jackowska – Podinspektor
pok. 106
tel. 22 512 58 13
e-mail: k.jackowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: współpraca z firmami; postępowania w sprawach o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, a także na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego; zmiana lub uchylanie decyzji o warunkach zabudowy.

Anastazja Lech, Wydział Planowania Przestrzennego
Anastazja Lech, Wydział Planowania Przestrzennego

Anastazja Lech – Podinspektor
pok. 106
tel. 22 512 58 13
e-mail: a.lech@wiazowna.pl

Zakres zadań: współpraca z firmami; postępowania w sprawach o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, a także na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; zmiana lub uchylanie decyzji o warunkach zabudowy.

Joanna Sarnowska, Wydział Planowania Przestrzennego
Joanna Sarnowska, Wydział Planowania Przestrzennego

Joanna Sarnowska – Inspektor
pok. 005
tel. 22 512 58 19
e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: sporządzanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania i studium, informacje o przeznaczeniu nieruchomości, opracowanie dokumentów planistycznych, obsługa mieszkańców i przedsiębiorców w w/w. zakresie.

Anna Szafrańska, Wydział Planowania Przestrzennego
Anna Szafrańska, Wydział Planowania Przestrzennego

Anna Szafrańska – Inspektor

pok. 005
tel. 22 512 58 13
e-mail: a.szafranska@wiazowna.pl

Zakres zadań: prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie lub zmianę decyzji o warunkach zabudowy, sporządzanie analiz urbanistycznych, obsługa mieszkańców i przedsiębiorców w w/w. zakresie.

pok. 007 (naczelnik), 009, 010 i 011
tel. 22 512 58 20, fax. 22 512 58 02

Iwona Marczyk, Naczelnik Wydziału Środowiska i Nieruchomości
Iwona Marczyk, Naczelnik Wydziału Środowiska i Nieruchomości

Iwona Marczyk  – Naczelnik Wydziału
pok. 007
tel. 22 512 58 20
e-mail: i.marczyk@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków.

Anna Bogucka, Wydział Środowiska i NieruchomościBogucka, wydział Środowiska i Nieruchomości
Anna Bogucka, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Anna Bogucka – Inspektor
pok. 010
tel. 22 512 58 24
kom. 661 969 850
e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

Zakres zadań: gospodarka odpadami, usuwanie azbestu, wnioski o wpis do Rejestru działalności regulowanej, edukacja ekologiczna

Ewa Cieślicka, Wydział Środowiska i Nieruchomości
Ewa Cieślicka, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Ewa Cieślicka – Inspektor
pok. 010
tel. 22 512 58 25
e-mail: e.cieslicka@wiazowna.pl

Zakres zadań: przyjmowanie deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami, egzekucja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, przyjmowanie reklamacji w sprawie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

Marta Gajda, Wydział Środowiska i Nieruchomości
Marta Gajda, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Marta Gajda – Główny Specjalista
pok. 009
tel. 22 512 58 21
e-mail: m.gajda@wiazowna.pl

Zakres zadań: prawo wodne, melioracje i spółki wodne.

Maria Jaworowska, Wydział Środowiska i Nieruchomości
Maria Jaworowska, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Maria Jaworowska – Inspektor
pok. 011
tel. 22 512 58 23
e-mail: m.jaworowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: podziały gruntów, regulacje stanów prawnych gruntów, komunalizacja mienia, gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.

Joanna Kociszewska, Wydział Środowiska i Nieruchomości
Joanna Kociszewska, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Joanna Kociszewska  – Główny Specjalista
pok. 011
tel. 22 512 58 26, kom. (w sprawie zwierząt) 605 874 227
e-mail: j.kociszewska@wiazowna.pl

Zakres zadań: decyzje środowiskowe; rolnictwo; łowiectwo; opinie geologiczne; edukacja ekologiczna.

Witold Kostrzyński, Wydział Środowiska i Nieruchomości
Witold Kostrzyński, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Witold Kostrzyński – Podinspektor
pok. 010
tel. 22 512 58 27
e-mail: w.kostrzynski@wiazowna.pl

Zakres zadań: Prowadzenie postępowań w zakresie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew, pomniki przyrody, edukacja ekologiczna.

Paulina Kowalska, Wydział Środowiska i Nieruchomości
Paulina Kowalska, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Paulina Kowalska – Podinspektor
pok. 010
tel. 22 512 58 28
e-mail: p.kowalska@wiazowna.pl

Zakres zadań: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucja należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kontrola deklaracji „śmieciowych”

Sylwia Stachurska, Wydział Środowiska i Nieruchomości
Sylwia Stachurska, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Sylwia Stachurska – Inspektor
pok. 008
tel. 22 512 58 22
e-mail: s.stachurska@wiazowna.pl

Zakres zadań: punkty adresowe, nadawanie nazewnictwo ulic, dzierżawy i sprzedaż nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości.

Luiza Szczęsny, Wydział Środowiska i Nieruchomości
Luiza Szczęsny, Wydział Środowiska i Nieruchomości

Luiza Szczęsna – Podinspektor
pok. 011
tel. 22 512 58 23
e-mail: l.szczesna@wiazowna.pl

Zakres zadań: opłata adiacencka, renta planistyczna, służebności przesyłu, komunalizacja nieruchomości.

pok. 209, 212 i 211 (naczelnik)
tel. 22 512 58 60, fax. 22 512 58 02

Dariusz Szczęsny, Naczelnik Wydziału Inwestycji
Dariusz Szczęsny, Naczelnik Wydziału Inwestycji

Dariusz Szczęsny – Naczelnik Wydziału
pok. 211
tel. 22 512 58 60
kom. 605 500 185
e-mail: d.szczesny@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków.

Tadeusz Dąbrowski, wydział Inwestycji
Tadeusz Dąbrowski, Wydział Inwestycji

Tadeusz Dąbrowski – Główny Specjalista
pok. 209
tel. 22 512 58 62
e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Zakres zadań: przygotowanie inwestycji z zakresu budowy budynków oświatowych, dróg i oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Milena Gołąb, Wydział Inwestycji
Milena Gołąb, Wydział Inwestycji

Milena Gołąb – Główny Specjalista

pok. 209

tel. 22 512 58 63

e-mail: m.golab@wiazowna.pl

Zakres zadań: przygotowanie inwestycji z zakresu budowy budynków gminnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszu sołeckiego.

Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji
Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji

Tomasz Mielnicki – Główny Specjalista
pok. 209
tel. 22 512 58 63
e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Zakres zadań: przygotowanie inwestycji z zakresu budowy dróg i oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszu sołeckiego

Agnieszka Petrou, Wydział Inwestycji
Agnieszka Petrou, Wydział Inwestycji

Agnieszka Petrou – Inspektor
pok. 212
tel. 22 512 58 64
e-mail: a.petrou@wiazowna.pl

Zakres zadań: współpraca z firmami;  postępowania w sprawach wydania decyzji i umów na zajęcie pasa drogowego.

Katarzyna Rosłaniec, Wydział Inwestycji
Katarzyna Rosłaniec, Wydział Inwestycji

Katarzyna Rosłaniec – Podinspektor
pok. 209
tel. 22 512 58 65

e-mail: k.roslaniec@wiazowna.pl

Zakres zadań: przygotowanie inwestycji z zakresu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszu sołeckiego.

Jakub Sędek, Wydział Inwestycji
Jakub Sędek, Wydział Inwestycji

Jakub Sędek – Podinspektor
pok. 209
tel. 22 512 58 66

kom.  609 100 277

e-mail: j.sedek@wiazowna.pl

Zakres zadań: przygotowanie inwestycji z zakresu budowy dróg i oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszu sołeckiego.

pok. 103 (naczelnik) i 104
tel. 22 512 58 09, fax. 22 512 58 02
BOM Podatki – tel. 22 512 58 09

Mariola Kwiatkowska, Naczelnik Wydziału Podatków
Mariola Kwiatkowska, Naczelnik Wydziału Podatków

Mariola Kwiatkowska – Naczelnik Wydziału
pok. 103
tel. 22 512 58 70
e-mail: m.kwiatkowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków; kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników; księgowość podatkowa; zaświadczenia z ewidencji podatkowej.

Joanna Hutkowska, Wydział Podatków
Joanna Hutkowska, Wydział Podatków

Joanna Hutkowska – Podinspektor
pok. 104
tel. 22 512 58 73
e-mail: j.hutkowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków; kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników; księgowość podatkowa; zaświadczenia z ewidencji podatkowej.

Anna Okrzeja - Goździk, Wydział Podatków
Anna Okrzeja - Goździk, Wydział Podatków

Anna Okrzeja – Goździk – Główny Specjalista
pok. 104
tel. 22 512 58 73
e-mail: a.okrzeja@wiazowna.pl

Zakres zadań: sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków: kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników, obliczanie wysokości podatku, zaświadczenia z ewidencji podatkowej.

Paulina Tomaszewska, Wydział Podatków
Paulina Tomaszewska, Wydział Podatków

Paulina Tomaszewska – Główny Specjalista
pok. 103
tel. 22 512 58 71
e-mail: p.tomaszewska@wiazowna.pl

Zakres zadań: sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków; kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników; obliczanie wysokości podatku; zaświadczenia z ewidencji podatkowej; zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

Emilia Badurska, Wydział Podatków
Emilia Badurska, Wydział Podatków

Emilia Badurska – Podinspektor
pok. 104
tel. 22 512 58 72
e-mail: e.badurska@wiazowna.pl

Zakres zadań: sprawdzanie wywiązywania się podatników z obowiązków: kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników, obliczanie wysokości podatku, zaświadczenia z ewidencji podatkowej.

Justyna Paplińska - Matera, wydział Finansów
Justyna Paplińska - Matera, Naczelnik Wydziału Finansów

Justyna Paplińska – Matera – Naczelnik Wydziału Finansów

pok. 102 (naczelnik), 105 i 110
tel. 22 512 58 40, fax. 22 512 58 59
e-mail: j.paplinska-matera@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału, udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków, ewidencja wydatków bieżących i inwestycyjnych, w tym pochodzących ze środków UE.

Małgorzata Milewska, Wydział Finansów
Małgorzata Milewska, Wydział Finansów

Małgorzata Milewska – Główny Specjalista
pok. 110
tel. 22 512 58 48
e-mail: mal.milewska@wiazowna.pl

Zakres zadań: realizacja i rozliczanie funduszu sołeckiego, Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Bożena Nejman, wydział Finansów
Bożena Nejman, Wydział Finansów

Bożenna Nejman – Inspektor
pok. 110
tel. 22 512 58 45
e-mail: b.nejman@wiazowna.pl

Zakres zadań: ewidencja dochodów bieżących i inwestycyjnych oraz związanych z realizacją zadań zleconych.

Dorota Pawlina-Kotowicz
Dorota Pawlina-Kotowicz, Wydział Finansów

Dorota Pawlina-Kotowicz – Inspektor
pok. 105
tel. 22 512 58 47
email: d.pawlina-kotowicz@wiazowna.pl

Zakres zadań: prowadzenie Centralnego Rejestru Umów, ewidencja sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia).

Monika Stan, Wydział Finansów
Monika Stan, Wydział Finansów

Monika Stan – Główny Specjalista
pok. 105
tel. 22 512 58 46
e-mail: m.stan@wiazowna.pl

Zakres zadań: projekt budżetu; zmiany w budżecie; ewidencja planów budżetowych; sprawozdawczość.

Beata Turska, Wydział Finansów
Beata Turska, Wydział Finansów

Beata Turska – Główny Specjalista
pok. 105
tel. 22 512 58 47
email: b.turska@wiazowna.pl

Zakres zadań: płatności przelewowe, ewidencja opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich, kredyty i pożyczki Gminy.

Wioleta Dzierżanowska, Wydział Finansów
Wioleta Dzierżanowska, Wydział Finansów

Wioleta Dzierżanowska – Podinspektor
pok. 110
tel. 22 512 58 48
e-mail: w.dzierzanowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: ewidencja podatku VAT, czynsze, najmy, dzierżawy, w tym dzierżawy pasa drogowego, wieczyste  użytkowanie gruntu

Pawilon Kultury
tel. tel. 22 512 58 64

Anna Sikora, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Anna Sikora, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Anna Sikora – Naczelnik Wydziału
Pawilon Kultury
tel. 22 512 58 80
e-mail: a.sikora@wiazowna.pl

Olga Nowak, Wydział Rozwoju Gospodarczego
Olga Nowak, Wydział Rozwoju Gospodarczego

Olga Nowak – Inspektor
Pawilon Kultury
tel. 22 512 58 82
e-mail: o.nowak@wiazowna.pl

Zakres zadań: środki zewnętrzne (krajowe i UE); rozliczanie dotacji i pożyczek na zadania gminne.

Justyna Sadkowska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
Justyna Sadkowska, Wydział Rozwoju Gospodarczego

Justyna Sadkowska – Główny Specjalista
Pawilon Kultury
tel. 22 512 58 81, kom. (ws. funduszu sołeckiego) 601 901 509
e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: zamówienia publiczne, fundusz sołecki, strategia rozwoju gminy.

Marzena Szulik, Wydział Rozwoju Gospodarczegoo
Marzena Szulik, Wydział Rozwoju Gospodarczego

Marzena Szulik – Podinspektor
Pawilon Kultury
tel. 22 512 58 05, 607 104 139
e-mail: m.szulik@wiazowna.pl

Zakres zadań: działalność gospodarcza; pozwolenia na sprzedaż alkoholu; sprawy sołeckie; obsługa przedsiębiorców.

Jan Bobrowski, Wydział Rozwoju Gospodarczego
Jan Bobrowski, Wydział Rozwoju Gospodarczego

Jan Bobrowski – Młodszy Referent
Pawilon Kultury
tel. 22 512 58 83
e-mail: j.bobrowski@wiazowna.pl

Zakres zadań: koordynacja usługi transportowej w ramach projektu „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”, rozliczanie i nadzór nad realizacją projektu.

Robert Warmiński, Wydział Rozwoju Gospodarczego
Robert Warmiński, Wydział Rozwoju Gospodarczego

Robert Warmiński – Kierowca
Pawilon Kultury
tel. 22 512 58 83
e-mail: r.warminski@wiazowna.pl

Zakres zadań: przewóz osób w ramach projektu „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”.

Krzysztof Kozerski, Wydział Rozwoju Gospodarczego
Krzysztof Kozerski, Wydział Rozwoju Gospodarczego

Krzysztof Kozerski – Kierowca
Pawilon Kultury
tel. 22 512 58 83
e-mail: k.kozerski@wiazowna.pl

Zakres zadań: przewóz osób w ramach projektu „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”.

pokój nr 001
tel. 22 512 58 36, fax. 22 512 58 02
e-mail: usc@wiazowna.pl

Agnieszka Kijowska, Urząd Stanu Cywilnego
Agnieszka Kijowska, Urząd Stanu Cywilnego

Agnieszka Kijowska – Zastępca Kierownika USC
pok. 001
tel. 22 512 58 36, kom. 603 435 500
e-mail: a.kijowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców.

Anna Wolak, Urząd Stanu Cywilnego
Anna Wolak, Urząd Stanu Cywilnego

Anna Wolak – Zastępca Kierownika USC
pok. 001
tel. 22 512 58 36
e-mail: a.wolak@wiazowna.pl

Zakres zadań: rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców.

pok. 003, 006, 202, 207, 208 i 210 (naczelnik)
tel. 22 512 58 30, fax. 22 512 58 58

Lidia Piotrowska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Lidia Piotrowska, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Lidia Piotrowska – Naczelnik Wydziału
pok. 210
tel. 22 512 58 30
kom.  603 117 322
e-mail: l.piotrowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków; Biuletyn Informacji Publicznej; przygotowanie wyborów i referendów.

Karol Bronikowski, Wydział Spraw Społecznych
Karol Bronikowski, Wydział Spraw Społecznych

Karol Bronikowski – Inspektor
pok. 208
tel. 22 512 58 38
kom. (ws. zarządzania kryzysowego) 603 703 660
email: k.bronikowski@wiazowna.pl

Zakres zadań: komunikacja publiczna; zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna; współpraca z jednostkami OSP i organizacjami pozarządowymi; wydarzenia sportowe; rady seniorów.

Edyta Brońka, Wydział Spraw Społecznych
Edyta Brońka, Wydział Spraw Społecznych

Edyta Brońka – Główny Specjalista/samodzielne stanowisko ds. Archiwum Zakładowego
Biuro Obsługi Mieszkańca
tel. 22 512 58 00
email: e.bronka@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa klientów urzędu, ePUAP.

Monika Kłosiewicz, Wydział Spraw Społecznych
Monika Kłosiewicz, Wydział Spraw Społecznych

Monika Kłosiewicz – Podinspektor

Biuro Obsługi Mieszkańca
tel. 22 512 58 00
e-mail: m.klosiewicz@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa klientów urzędu, ePUAP.

Ela Różańska, Wydział Spraw Społecznych
Ela Różańska, Wydział Spraw Społecznych

Elżbieta Różańska – Główny Specjalista
pok. 208
tel. 22 512 58 32, 603 330 058
e-mail: e.rozanska@wiazowna.pl

Zakres zadań: organizacja imprez gminnych; obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ilona Twardowska, Wydział Spraw Społecznych

Ilona Twardowska – Młodszy Referent
pok. 202
tel. 22 512 58 01
e-mail: i.twardowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa sekretariatu, rejestr zarządzeń Wójta, informacja publiczna.

Izabela Trzaska, Wydział Spraw Społecznych
Izabela Trzaska, Wydział Spraw Społecznych

Izabela Trzaska – Inspektor
pok. 207
tel. 22 512 58 33 lub tel. 609 402 204
e-mail: i.trzaska@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa strony internetowej gminy: www.tuwiazowna.pl; sekretarz redakcji pisma “Powiązania”.

Dominika Twardowska, Wydział Spraw Społecznych

Dominika Twardziak – Młodszy Referent
pok. 207
tel. 22 512 58 33
kom. (ws. rady) 603 209 701
e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl

Zakres zadań: obsługa rady gminy i jej komisji; rejestr uchwał rady.

pok. 108, 111 i 112 (naczelnik)
tel. 22 512 58 50, fax. 22 512 58 02

Agnieszka Karwowska, Naczelnik Wydziału Administracji
Agnieszka Karwowska, Naczelnik Wydziału Administracyjny

Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału
pok. 112
tel. 22 512 58 50
email: a.karwowska@wiazowna.pl

Zakres zadań: zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników wydziału; udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków; sprawy kadrowe.

Aleksandra Bielecka, Wydział Administracji
Aleksandra Bielecka, Wydział Administracyjny

Aleksandra Bielecka – Główny Specjalista
pok. 108
tel. 22 512 58 58
kom. 603 338 030
e-mail: a.bielecka@wiazowna.pl

Zakres zadań: ewidencja analityczna środków trwałych; prowadzenie budżetu wydziału; prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem Gminy Wiązowna; prowadzenie spraw związanych z Gminnym Parkiem Centrum.

Mariusz Książek, Wydział Administracji
Mariusz Książek, Wydział Administracyjny

Mariusz Książek – Pracownik Gospodarczy
kom. 669 640 804

Zakres zadań: prace konserwatorskie; transport.

Kamila Lech, Wydział Administracji
Kamila Lech, Wydział Administracyjny

Kamila Lech – Inspektor
pok. 111
tel. 22 512 58 52
email: k.lech@wiazowna.pl

Zakres zadań: dokonywanie zgłoszeń do ZUS, zmian oraz wyrejestrowań; przygotowywanie projektów umów o pracę i cywilno-prawnych; prowadzenie akt osobowych.

Inga Marczyk, Wydział Administracji
Inga Marczyk, Wydział Administracyjny

Inga Marczyk – Główny Specjalista
pok. 111
tel. 22 512 58 51
email: in.marczyk@wiazowna.pl

Zakres zadań: naliczanie wynagrodzeń; umowy cywilno – prawne; diety dla radnych i sołtysów; delegacje i ryczałty samochodowe.

Małgorzata Paduch, Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Małgorzata Paduch, Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Małgorzata Paduch – Główny Specjalista, Inspektor Ochrony Danych Osobowych
pok. 108
tel. 22 512 58 56
e-mail: m.paduch@wiazowna.pl, iod@wiazowna.pl

Zakres zadań: nadzór nad oprogramowaniem, IOD, sieć telefoniczna, sieć informatyczna, ePUAP i EZD.

Paweł Sabała, Wydział Administracji
Paweł Sabała, Wydział Administracyjny

Paweł Sabała – Informatyk
pok. 108
tel. 22 512 58 54, kom. 609 699 010

e-mail: p.sabala@wiazowna.pl

Zakres zadań: diagnostyka, naprawa i usuwanie awarii sprzętu komputerowego.

Mateusz Żołądek, Wydział Administracji
Mateusz Żołądek, Wydział Administracyjny

Mateusz Żołądek – Informatyk
pok. 108
tel. 22 512 58 55
kom. 603 113 605
email: m.zoladek@wiazowna.pl

Zakres zadań: nadzór nad oprogramowaniem, sieć telefoniczna, sieć informatyczna.

Radosław Skrzeczkowski – Audytor wewnętrzny
pok. 201
tel. 22 512 58 01
email: r.skrzeczkowski@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 08/01/2016