radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Zapraszamy na kwietniową Sesję Rady Gminy

Zapraszamy na kwietniową Sesję Rady Gminy

W czasie kwietniowej sesji Rady Gminy radni podejmą ważną dla nas decyzję o rozpisaniu referendum lokalnego w sprawie przyłączenia Gminy Wiązowna do Metropolii Warszawskiej oraz uchwały w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego.

Plany te dotyczą w większości umożliwienia budowy domów jednorodzinnych. Dzięki nim właściciele działek nie będą musieli występować o decyzje o warunkach zabudowy w urzędzie gminy, tylko bezpośrednio będą mogli zgłaszać zamiar budowy do starostwa powiatowego. To znacznie skraca czas budowy domu. W przypadku uchwał dotyczących Duchnowa i Izabeli w planach tych przewiduje się możliwość przeznaczenia części terenów pod usługi. Wynika to głównie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stworzonego dla naszej gminy.

Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczą obszarów: „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka”, „Lipowo Armii Krajowej – Wierzbowa”, „Malcanów – Akacjowa”, „Malcanów Jeździecka – Letnia”, „Dziechciniec – Dworska”, „Izabela – Dębów”, „Duchnów – Aktywizacja Gospodarcza II” oraz  dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna.

Radni zdecydują też o przystąpieniu Gminy Wiązowna do projektu „Mam pomysł na siebie”. Jego głównym celem jest pomoc bezrobotnym w odnalezieniu się na rynku pracy. Projekt będzie realizowany przez GOPS od stycznia 2018 r. Pozyskaliśmy 207 360 zł. Całkowity koszt projektu to 259 200 zł. Wkład własny gminy wynosi 51 840 zł. Za te pieniądze dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich, które z różnych powodów życiowych nie potrafią samodzielnie znaleźć pracy przeprowadzone zostaną warsztaty z doradcą zawodowym, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie do prac społecznie użytecznych, które odbywają się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Udział w projekcie jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie. Czas realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

W czasie sesji podejmowane będą także inne, ważne tematy. Szczegółowy porządek znajdą Państwo pod tekstem.  Przypominamy, że sesja jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 24 kwietnia do Urzędu Gminy Wiązowna o godz. 16.15.

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad i projektem uchwał.

Data opublikowania strony: 21/04/2017