radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Zapraszamy na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy

Zapraszamy na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję, która odbędzie się 13 lipca w Urzędzie Gminy Wiązowna. Radni będą głosowali nad 3 projektami uchwał. W uchwałach budżetowych najważniejsze zmiany to wprowadzenie nowych zadań: „Wykonanie ogrodzenia od strony Świdra przy budynku Szkoły Podstawowej w Gliniance” (56 tys. zł.) oraz „Zakup samochodu do transportu posiłków dla jednostek oświatowych” (55 tys. zł). Zwiększone zostaną również środki na przygotowanie placówek oświatowych do sprawnego funkcjonowania od nowego roku szkolnego.

W konkursie ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018, moduł I – utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+” uzyskaliśmy wsparcie na utworzenie Klubu Seniora „Nad Świdrem” w wysokości 149.600 zł przy całkowitej wartości wniosku 187 tys. zł. Dzięki temu zostanie dobudowana oranżeria do Domu Kultury „Nad Świdrem”, która będzie pełniła funkcję sali klubowej. Stąd wynikła konieczność wprowadzenia do budżetu tej kwoty. Po zakończeniu zadania środki wsparcia zostaną zwrócone gminie.

Kolejna uchwała, którą zajmą się Radni dotyczy zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Wiązowna (sołectw i osiedli) w zakresie uchwał dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 13 lipca o godz. 16.30 do Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 lub do obejrzenia transmisji z Sesji.

Data opublikowania strony: 11/07/2018