radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Zapraszamy na Sesję absolutoryjną

Zapraszamy na Sesję absolutoryjną

Najważniejszymi uchwałami, którymi radni zajmą się na majowej sesji, będą te dotyczące absolutorium dla wójta, czyli kwestii wykonania budżetu za 2017 rok. Na inwestycje w ubiegłym roku wydaliśmy rekordową kwotę w historii naszej gminy ponad 16 mln zł, a w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego rozpoczęliśmy modernizację budynków szkolnych, tak aby dzieci mogły uczyć się w nowoczesnych placówkach na jedną zmianę. Opinie Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie są pozytywne.

Radni pochylą się też nad zmianami budżetowymi, które jeśli zostaną przyjęte pozwolą na:

  • Zwiększenie wysokości środków o kwotę 100.000,00 tys. zł w celu zabezpieczenia środków na realizację programu „Warszawa+”, czyli dofinansowania biletów miesięcznych dla mieszkańców;
  • Wprowadzenie nowych zadań „Budowa ul. Akacji w Żanęcinie oraz ul. Czeremchowej w Rudce” na kwotę 5.000,00 zł oraz „Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałówku – wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi” na kwotę 69.000,00 zł (11.000,00 zł udział mieszkańców).

Radni będą głosowali nad dwoma projektami w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Wiązownica oraz z Miastem i Gminą Wiązów. Rozpoczęcie partnerskiej współpracy naszych gmin pozwoli na realizację przedsięwzięć mających na celu zbliżenie do siebie ich mieszkańców oraz wymianę doświadczeń w różnorodnych dziedzinach.

Ponadto radni zajmą się deklaracją w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, którą trzeba dostosować do unijnych przepisów o ochronie danych osobowych oraz dopłatami do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna, gdzie proponuje się by dopłaty pozostawić na tym samym poziomie, co w pierwszej połowie 2018 roku.

Ważną pozycją będzie również uchwalenie „Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018 – 2025”, która określi działania w celu poprawy zdrowia mieszkańców oraz pozwoli starać się o środki zewnętrzne na te działania.

To tylko niektóre z uchwał, więcej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod artykułem. Zapraszamy na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie są dostępne materiały z prac rady. Od tej sesji rozpoczynamy transmisję obrad na żywo. Sesja odbędzie się 29 maja, o godz. 16.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59.

Data opublikowania strony: 25/05/2018