mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy

Radni zajmą się 22 uchwałami. Będą m. in. głosowali nad szeregiem uchwał, dotyczących remontów i budowy nawierzchni dróg powiatowych przebiegających przez teren naszej gminy. Jeśli wyrażą na to zgodę, Gmina Wiązowna przekaże Powiatowi Otwockiemu pomoc finansową i rzeczową na ten właśnie cel. Dwie największe inwestycje, którymi zajmą się radni na sesji to kontynuacja modernizacji drogi nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów. Wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz z mapami podziałowymi nieruchomości w związku z koniecznością uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanej w trybie ustawy w zakresie budowy dróg publicznych. Koszt wykonania dokumentacji to 56 tys. zł. Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zostanie wykonany brakujący odcinek ul. Widocznej pomiędzy Majdanem a Izabelą. Drugą ważną inwestycją jest pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wybudowania odcinka ciągu pieszo-rowerowego od ul. Olchowej do ul. Piaskowej w Dziechcińcu oraz od Ośrodka Zdrowia w Gliniance do ul. Łąkowej w Gliniance. Przewidywany koszt inwestycji to 350 tys. zł. Jest to kontynuacja inwestycji, którą realizujemy etapami od 2016 r. Inwestycja przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców i przede wszystkim dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Malcanowie i szkoły w Gliniance.

Radni, jak co roku, podejmą uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i szkół, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, a więc w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Więcej o tej sprawie będziemy pisali w lutowym numerze miesięcznika „Powiązania”.
Radni będą też głosowali nad taryfikatorem opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie. ZGK proponuje, by opłaty pozostawić na tym samym poziomie co w roku 2017.

Radni zajmą się też projektem uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów aktywizacja gospodarcza”. Plan obejmuje fragment obrębu geodezyjnego Duchnów, ograniczony ulicami Ustronną, Spacerową, projektowaną autostradą A2 i północną granicą gminy (ul. Bosmańską). To bardzo istotny dokument, który po pozwoli rozwijać na tym terenie duże inwestycje, a tym samym w przyszłości zwiększać przychody podatkowe gminy. Plan jest istotny także dla właścicieli nieruchomości na tym terenie. Plany budowy autostrady A2 uniemożliwiały obrót nieruchomościami pod zabudowę mieszkaniową. Powstający plan uwolni te tereny pod nowe inwestycje.

Pod tekstem znajdą Państwo link do porządku obrad sesji i projektów uchwał.
Przypominamy, że sesja jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 30 stycznia 2018 r. na godz. 16.15 (sala konferencyjna Urzędu Gminy).

Data opublikowania strony: 29/01/2018