radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Zapraszamy na styczniową sesje Rady Gminy

Zapraszamy na styczniową sesje Rady Gminy

31 stycznia radni będą podejmowali decyzje w kilku ważnych dla naszej gminy sprawach.

W czasie najbliższej sesji radni podejmą pakiet uchwał upoważniających wójta Gminy do zawarcia porozumień z Powiatem Otwockim na realizację zadań na drogach powiatowych już znajdujących się w budżecie. Powyższe uchwały dotyczą:

  • zakończenia kolejnego etapu budowy drogi Majdan – Duchnów w miejscowości Izabela na granicy z Michałówkiem,
  • wybudowania brakującego odcinka drogi w Woli Duckiej (po przeprojektowaniu z powodu kolizji infrastruktura telekomunikacyjną),
  • poprawy nawierzchni odcinka drogi Glinianka – Poręby,
  • budowy odcinka ul. Kąckiej od miejscowości Wiązowna w stronę Kącka.

Radni podejmą też decyzje czy Gmina Wiązowna zawrze porozumienie z Powiatem Otwockim w sprawie wspólnej budowy drogi w Boryszewie. Odcinek od sklepu do kapliczki jest drogą gminną dalej od kapliczki do Góraszki – powiatową. Projekt zakłada, że Gmina Wiązowna  wybuduje fragment, który jest w jej zarządzie i dofinansuje budowę odcinka powiatowego. To będzie bardzo ważna droga ze względu na spodziewane utrudnienia w ruchu wynikające z budowy drogi S17.

Radni podejmą też decyzje w sprawie projektu, który zakłada, że rodzice sześciolatków zwolnieni będą z opłat za pobyt w przedszkolu.  Wynika to z wprowadzenia subwencji oświatowej z budżetu państwa na sześciolatki.

Inną bardzo ważną uchwałą jest ta, która powołuje Spółdzielnię socjalną. Spółdzielnia będzie działała na terenie naszej gminy. Ma  zrewolucjonizować sposób myślenia o osobach wykluczonych mieszkających na terenie naszej gminy. Zakładamy, że spółdzielnia współtworzona przez Gminę Wiązowna będzie w zupełnie inny sposób niż tak jak to się działo do tej pory aktywizować osoby wykluczone i niepełnosprawne. Spółdzielnia będzie samodzielnym podmiotem gospodarczym zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Podopieczni spółdzielni mają się zajmować m.in. świadczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,  porządkowaniem zieleni w przestrzenie publicznej, prowadzeniem kawiarni w przyszłym Centrum Aktywności Lokalnej itp. W ten sposób mają być włączeni w życie gminy. Ten projekt powstał w czasie tworzenia Gminnego Planu Rewitalizacji, który Urząd gminy stworzył wraz z mieszkańcami. Jeśli wszystko się uda Gmina Wiązowna będzie pierwszą gminą w okolicy, która nie tylko aktywizuje osoby niepełnosprawne i wykluczone, pomaga im w rehabilitacji, ale także organizuje miejsca pracy co przynosi korzyści i podopiecznym spółdzielni i pozostałym mieszkańcom.

Radni zajmą się także planem zagospodarowanie przestrzennego „Rzakta I” .  Działka, którą gmina pozyskała od wspólnoty mieszkańców (po byłym wyrobisku) zostanie objęta planem, który zakłada prowadzenie w tym miejscu działalności sportowej i turystycznej. Jeśli znajdzie się inwestor w naszej gminie powstanie, drugi po Kącku sztuczny zbiornik wodny, jako miejsce rekreacji, co podniesie walory turystyczne naszej okolicy.

Radni zmienią też plan zagospodarowania Góraszka Wschodnia. To istotny plan, który umożliwia rozpoczęcie wielu inwestycji w newralgicznym miejscu gminy. Dlatego ważne jest żeby wszedł w życie jak najszybciej. Każda inwestycja to podatki, które inwestor będzie opłacał w naszej gminie. Grupa właścicieli terenów objętych tym planem zgłosiła zastrzeżenia do projektu wnosząc o wstrzymanie procedury uchwalania planu. Dlatego Wójt zaproponował żeby wyodrębnić z projektu planu części bezsporne co pozwoli szybko zakończyć prace nad planem w tych fragmentach gminy i procedować  dalej te części projektu, które budzą zastrzeżenia. Rada podejmie też uchwałę o zmianach w budżecie Gminy na ten rok. W jej efekcie budżet Gminy osiągnie poziom ponad 78 mln, z czego niespełna 18 przeznaczonych będzie na inwestycje, co jest rekordem w historii Gminy.

Sesja rady gminy, jak zwykle, otwarta jest dla mieszkańców. Zapraszamy we wtorek 31.01.2016 o godz. 16:15 do Urzędu gminy Wiązowna  ul. Lubelska 59.

Pod tekstem znajda Państwo porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Data opublikowania strony: 31/01/2017