mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Zapraszamy na XLVII Sesję Rady Gminy Wiązowna

Zapraszamy na XLVII Sesję Rady Gminy Wiązowna

Na wtorek 29 sierpnia zaplanowana została kolejna sesja Rady Gminy. Radni będą głosowali nad zmianami budżetowymi, w których zdecydują o zwiększeniu o 50 tys. zł pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 100 tys. zł i wynika z postępowania, przeprowadzonego w celu wyłonienia projektanta drogi. Zwiększone środki zostaną również na budowę kanalizacji w Emowie (ul. Gołębia i ul. Sosnowa) o kwotę 40 tys. zł, tj. do kwoty 120 tys. zł. Wygospodarowane zostały środki w wysokości 7 tys. zł. na opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy budynku byłej remizy OSP na świetlicę w Porębach. Na modernizację budynku będziemy ubiegać się o fundusze ze Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.
Na wniosek Rady Seniorów zapewnione zostaną także środki na szczepionki przeciwko grypie dla osób powyżej 70 roku życia. Chcemy przekazać 20 tys. zł dla wsi Rytel z gminy Czersk powiat Chojnicki na remont dróg gminnych po sierpniowej klęsce żywiołowej, która dotknęła Pomorze w pierwszej połowie sierpnia. Ustaliliśmy z tamtejszymi samorządowcami, że taka pomoc jest w tej chwili najpilniejsza. Radni będą głosowali też nad uregulowaniem zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wiązowna oraz wydzierżawieniem do końca września 2018 roku gruntów i pawilonów w centrum Wiązowny. Po tym okresie – w związku z przejęciem pawilonu GS – planujemy przystąpić do zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej”.
Jeżeli radni się zgodzą, przystąpimy do Polskiego Stowarzyszenia Biegów, które upowszechnia bieganie jako sport dla wszystkich. Od lat organizując Półmaraton Wiązowski korzystamy z jego doświadczeń. Będąc członkiem stowarzyszenia będziemy mogli aktywnie uczestniczyć w jego pracach oraz kształtować dalszą działalność. Radni rozważą również, czy przejąć nieruchomości pod drogi w Malcanowie i Woli Karczewskiej na tzw. Osiedlu Wedel oraz nadać nazwy ulic w Wiązownie – Zakątek i w Gliniance – Marzeń. Zajmą się także nowym statutem Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna, gdyż poprzedni – nadany ćwierć wieku temu – nie uwzględnia obecnych potrzeb rynku czytelniczego.
Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 29 sierpnia o godz. 16.15 do Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59.

Data opublikowania strony: 25/08/2017