radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Zaprojektuj teren wokół Pawilonu Handlowego

Zaprojektuj teren wokół Pawilonu Handlowego

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza konkurs urbanistyczno – architektoniczny na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznej w miejscowości Wiązowna w granicach działek nr 183, 184, 182/6, 305, 502/2, 503, 504/1, 504/2, 504/4, 504/5, 505, 509 obejmującej teren wokół istniejącego Pawilonu Handlowego usytuowanego w sąsiedztwie Urzędu.

Głównym celem konkursu jest uzyskanie najlepszych koncepcji urbanistyczno – architektonicznych i funkcjonalnych zagospodarowania przedmiotowego terenu. Zadanie konkursowe dotyczy rewitalizacji przestrzeni publicznej wraz z istniejącym obiektem handlowym, który to ma spełniać funkcję budynku dla Centrum Aktywizacji Lokalnej.

Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie organizatora – ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna w Biurze Obsługi Mieszkańca do dnia 13 lutego 2017 r. do godziny 18.00 z dopiskiem ,,Konkurs urbanistyczno-  architektoniczny na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznej w miejscowości Wiązowna”.

W Konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (zespoły autorskie utworzone przez te podmioty). Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna w zakładce „Ogłoszenia różne”.

Data opublikowania strony: 20/01/2017