Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zebranie Mieszkańców Osiedla Emów

Zapraszam na ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Emów, 23 marca 2016 r. o godz. 18:00. Spotykamy się w “Domu Weselnym”, ul. Kręta 8, w Emowie.

Proponowany skrócony porządek:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku zebrania
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
3. Spotkanie z dzielnicowym, informacje na temat istniejących zagrożeń i ich zapobieganiu.
4. Omówienie proponowanych inwestycji na terenie osiedla na rok 2016 i następne.
5. Omówienie zagadnienia przyłączy wodociągowych.
6. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców
7. Zakończenie

Zaproszeni goście: dzielnicowy, st. aspirant Mariusz Stelmach, dyrektor ZWiK Janusz Chaber.

Serdecznie zapraszam w imieniu wszystkich mieszkańców.

info. z tukontak@wiazowna.pl: Przewodniczący Zarządu Osiedla – Leszek Orłowski

Data opublikowania strony: 07/03/2016