bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Złóż wniosek o wpis do rejestru BDO

Do 31 grudnia br. przedsiębiorcy – prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową – powinni złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Uwaga! Od 16 grudnia wszystkie hasła tymczasowe do logowania w Rejestrze BDO będą aktywne!

Od poniedziałku 16 grudnia użytkownicy podmiotów które nie dokonały pierwszego logowania w Rejestrze-BDO, będą mogli powiązać swoją tożsamość z podmiotem wykorzystując hasło tymczasowe nadane przez UM

Wniosek powinien zawierać informacje o rodzaju prowadzonej działalności i miejscach jej prowadzenia. Należy wypełnić Dział I wniosku, oświadczenie o spełnieniu wymagań (wniosek i oświadczenie dostępne są na stronie wcm.mazovia.pl w pkt 6.10. w plikach do pobrania) oraz dołączyć powyższe informacje. Wniosek nie podlega pod obowiązek uiszczenia opłaty rejestrowej.

PSZOK-i  i Jednostki Handlu Detalicznego, które zostały już wpisane do rejestru BDO z innego zakresu, nie mają obowiązku składania kolejnego wniosku o wpis do rejestru BDO. Powinny jedynie dokonać aktualizacji wpisu po 1 stycznia 2020 r., kiedy zostanie uruchomiony moduł „Elektroniczny wniosek BDO”.

Filmy instruktażowe:

https://www.youtube.com/watch?v=fE9gYBxPjIA

https://www.youtube.com/watch?v=GFVAIjFGg54

Dodatkowe informacje dotyczące rejestru BDO:

  • wcm.mazovia.pl w pkt 6.10.
  • www.bdo.mos.gov.pl
  • pomoc.bdo@mos.gov.pl
  • www.mazovia.pl/bdo
  • pod numerem infolinii (dni robocze, w godzinach: 8.00–15.00): 22 37 50 500, 22 25 59 450
  • pomoc techniczna: 22 369 20 66
  • pomoc merytoryczna: 22 369 20 65
  • telefon kontaktowy do Departamentu Opłat Środowiskowych: 22 59 79 200 lub 22 59 79 201
  • Kontakt bezpośredni: Departament Opłat Środowiskowych, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

(info www.mazovia.pl)

Data opublikowania strony: 13/12/2019