Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zmiana stawek za wodę i ścieki

Kran z wodą

Nowy taryfikator

Rada Gminy Wiązowna zatwierdziła taryfę określającą ceny za wodę dostarczaną i ścieki odbierane przez ZWiK w Wiązownie w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (wartości podane w kwotach brutto).

W zakresie dostawy wody obowiązuje pięć grup taryfowych:

  1. Grupa I – woda dla gospodarstw domowych. Cena 3,09 zł/m3– wzrost o 0,04 zł w stosunku do 2015 r.
  2. Grupa II – woda dla gospodarstw domowych dla rodzin wielodzietnych. Cena 3,09 zł/m3. Dopłata Gminy do każdego m3 0,77 zł. Po dopłacie cena m3 wody to 2,32 zł. W tej grupie rozliczane będą rodziny wielodzietne mające 3 i więcej dzieci (do 18 roku życia lub jeżeli dziecko/dzieci kontynuuje/ją naukę w szkole to do 26 roku życia)
  3. Rodziny wielodzietne ubiegające się o dopłatę powinny przedstawić Kartę Dużej Rodziny lub oświadczenie o liczbie dzieci w rodzinie.
  4. Grupa III – pozostali odbiorcy i woda bezpowrotnie zużyta (np. podlewanie ogrodu). Cena 4,98 zł/m3 – wzrost o 0,72 zł. w stosunku do 2015 r.
  5. Grupa IV i V – prowadzący działalność gospodarczą. Cena 6,00 zł/m3. Grupy te różnią się tylko opłata stałą. IV grupa (wodomierze większe niż 3/4” do 2″) opłata stała 11,50 zł, grupa V (wodomierze powyżej 2″) opłata stała 17,90 zł.

W zakresie odbioru ścieków obowiązują trzy grupy taryfowe: 

  1. Grupa I – gospodarstwa domowe. Cena 8,55 zł/m3. Obniżka ceny o 1,06 zł w stosunku do 2015 r.
  2. Grupa II – pozostali dostawcy. Cena 11,34 zł/m3. Obniżka ceny o 0,59 zł w stosunku do 2015 r.
  3. Grupa III – zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe. Cena 12,70 zł/m3. Stawka taka sama jak w 2015 r.

Cena za wodę w Gminie Wiązowna jest niższa niż w Józefowie, Dębe Wielkie, Halinowie i Otwocku.

Cena za odprowadzane ścieki w Gminie Wiązowna jest niższa niż w Celestynowie i Józefowie. Spadek ceny za odprowadzane ścieki spowodowany jest podłączeniem Radiówka do sieci kanalizacyjnej.

Wszelkich informacji dotyczących cen w 2016 r. za dostarczanie wody i odbiór ścieków udziela Janusz Chaber Dyrektor ZWiK w Wiązownie (tel. 22 789-01-33) lub Zofia Kazimierczyk Starszy specjalista d/s umów i rozliczeń (tel. 22-789-01-33 wew. 107).

Data opublikowania strony: 30/10/2015