Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Biała Wstążka” w Gminie Wiązowna. Podsumowanie akcji

Od 25 listopada do 10 grudnia 2021 r. na terenie naszej gminy odbyło się ponad 100 różnego rodzaju wydarzeń w ramach trzeciej już edycji kampanii „Biała Wstążka”. Tym razem akcja odbywała się pod hasłem „Różne barwy przemocy”.

„Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach, także w Polsce. Gmina Wiązowna już po raz trzeci przystąpiła do kampanii. W tym roku akcję zorganizowaliśmy pod hasłem „Różne barwy przemocy”. Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej noszenie jest być symbolem sprzeciwu wobec przemocy, która przybierać może różne formy.

Cała społeczność gminna zaangażowała się w naszą akcję. W czasie tegorocznej edycji kampanii przygotowano i rozdano ponad 5000 wstążek. Zorganizowano też bezpłatne porady: psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, specjalistów m.in. od uzależnień. W ramach kampanii pracownicy Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna pełnili całodobowy dyżur telefoniczny. Centrum przeprowadziło akcję edukacyjno-informacyjną. Na stronie oraz na portalu społecznościowym zamieszczano filmy i informacje związane z kampanią. Opisywano rodzaje przemocy i proponowano form pomocy oraz instytucje, w których tę pomoc można uzyskać. Pracownicy Centrum rozdawali białe wstążki i ulotki. Centrum zorganizowało dodatkowe dyżury specjalistów: pracowników socjalnych, asystenta rodziny oraz psychologa. W dniach 30 listopada i 7 grudnia osoby doznające przemocy mogły skorzystać z dyżurów psychologa – specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały trzy osoby. Natomiast 1 i 12 grudnia psycholog pełnił dyżur telefoniczny. Wsparcie uzyskało w tych dniach w sumie pięć osób.

“Biały Tydzień” i „Nie bij nawet kwiatem”

W przedszkolu „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie 29 listopada odbyła się uroczystość związana z prawami dziecka. Każdy był ubrany na biało, aby solidaryzować się z kampanią i zaznaczyć swój sprzeciw wobec agresji i wykluczeniu. W ramach „Białego Tygodnia” wychowawczynie w poszczególnych grupach prowadziły pogadanki o agresji oraz na temat dobrego i złego zachowania. W drugim tygodniu akcji do przedszkola zawitały dwie policjantki z Komisariatu Policji w Wiązownie.  Zwieńczeniem akcji była gazetka, która zawisła na korytarzu przedszkolnym, a dzieci zaakcentowały swój sprzeciw wobec agresji odciskiem swojej małej dłoni.

Dzieci z przedszkola „Pszczółki Mai” z Woli Duckiej 26 listopada rozpoczęły akcję promocyjną skierowaną do mieszkańców. Przedszkolaki z dużym symbolem białej wstążki, białymi kwiatami, balonami i długimi wstęgami z białej krepiny wyruszyły na spacer po sołectwie. „Barwy trudnych emocji” to temat warsztatów, które poprowadził psycholog. Prace we wszystkich grupach wiekowych, rozmowy, zadania, prace plastyczne to efekty działań tego dnia. Dzieci przygotowały też ulotkę informacyjną dotyczącą akcji „Stop przemocy”. Podczas warsztatów przedszkolaki wykonały papierowe kwiaty z hasłem „Nie bij nawet kwiatem”, które trafiły do innych  instytucjom oświatowym, oraz „Tarcz Rycerzy Białej Wstążki”. Na zakończenie akcji dzieci obejrzały teatrzyk cieni przygotowany przez nauczycieli z placówki.

W przedszkolu im. Misia Uszatka w Wiązownie akcję rozpoczęto od wręczenia dzieciom białych wstążek i wyjaśnienia ich symboli. W każdej grupie przedszkolnej psycholog Anna Kulmińska przeprowadziła pogadankę i zajęcia psychoedukacyjne dotyczące przemocy, a także emocji im towarzyszących. Przepracowała z dziećmi sposoby radzenia sobie z emocjami, głównie ze złością. Wychowawczynie poszczególnych grup przez cały okres trwania kampanii czytały dzieciom bajki terapeutyczne, prowadziły zajęcia, podczas których dzieci odgrywały scenki dramowe oraz uczyły  dzieci wyrażania swoich emocji miną i gestem. Zorganizowano również przedszkolny konkurs fotograficzny zatytułowany „Emocje w obiektywie”.

Pierwszy dzień rozpoczęcia akcji przypadł na 25 listopada, kiedy to obchodzimy światowy Dzień Pluszowego Misia, ukochanej maskotki na dobre i złe chwile. W Przedszkolu “Leśna Kraina” w Zakręcie był to dzień uśmiechu, radości, wrażliwości, pełen pozytywnych i dobrych emocji, dający okazje do poruszenia tak ważnych spraw, jakimi są bezpieczeństwo, zaufanie oraz sprzeciw wobec wszelkiej przemocy. Tego dnia cała społeczność przedszkolna była ubrana na biało, oraz każdy miał do ubrania przypięta białą wstążkę. W ramach akcji odbyło się wiele zajęć poruszających tematykę wrażliwości emocjonalnej, empatii, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz eliminowania zachowań naruszających prawa i dobra osobiste innych, powodując cierpienia i szkody. Były m.in.: pogadanki w grupach o emocjach i agresji „Współpraca i życzliwość”, prace plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów „Kolory emocji – uczymy się rozpoznawać trudna emocje”, zabawy muzyczno-ruchowe oraz relaksacyjne. Dzieci wykonały też białe kwiatki z papieru oraz wręczyły je koleżance lub koledze. W starszych grupach wystawiono teatrzyk Kamishibai „U sowy na przyjęciu”  mający na celu kształtowanie postaw prawidłowego zachowani. Przeprowadzono także zajęcia z  kodowania z wykorzystaniem robota GeniBot „Emocje co to takiego?”. Przedszkole zaoferowało możliwość konsultacji rodziców z psychologiem, która pełniła dyżur i służyła radą oraz wsparciem w trudnych sytuacjach związanych ze zwalczaniem przemocy.

,,Niewidomy – nie widzę problemu” i “Przerwy mima”

Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie aktywnie włączyli się w kampanię. We wszystkich klasach odbyły się pogadanki i dyskusje dotyczące przemocy rówieśniczej. Dzieci w ramach lekcji i zajęć dodatkowych przygotowywały plakaty zachęcające do zachowań pozbawionych agresji. Klasa  V a przygotowała prezentację, w której sami uczniowie określali, jakie rodzaje przemocy są dotkliwe i niosą przykre konsekwencje. Wszystkie klasy przygotowały  napis ,,STOP PRZEMOCY- LEPIEJ PRZYTUL”. Efekt wspólnej pracy umieszczony został na ogrodzeniu szkolnym. Najmłodsi uczniowie w bardzo sugestywny sposób zaprezentowali symbol akcji – białą wstążkę. Ustawili się w kształt ogromnej wstęgi, trzymając białą tkaninę. Efekt ich starań został uwieczniony na fotografii. Szkolne korytarze zostały ozdobione skrzydłami życzliwości. Szkołę ozdobiły także anioły symbolizujące przyjemne emocje. Oddziały przedszkolne także aktywnie włączyły się w kampanię i przygotowały krótki filmik dotyczący właściwego reagowania w sytuacjach konfliktowych. Życzliwość i tolerancja były też hasłem przewodnim zamieszczonym na plakatach przygotowanych przez klasy integracyjne, pod wspólnym hasłem „One są wśród nas”. Zorganizowano także warsztaty ,,Niewidomy – nie widzę problemu”, które prowadził pan Sebastian Grzywacz – osoba niewidoma. Takie bezpośrednie spotkanie z osobą ociemniałą pozwoliło dzieciom zrozumieć trudności, jakie napotykają niepełnosprawni w codziennym życiu. Klasy ósme uczestniczyły w spotkaniu z policjantką Karoliną Pardej, która rozmawiała z uczniami o odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży w związku z przemocą w szkole, w domu i w sieci.

W Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Gliniance 25 listopada wszystkie klasy zostały poinformowane o kampanii. Dzieci otrzymały białe wstążki. Na szkolnym ogrodzeniu zawisły banery przedstawiające prace dzieci na temat „STOP PRZEMOCY”. Tego dnia klasy 0 obchodziły również Dzień Pluszowego Misia. Panie Marlena Szpulecka i Marta Bąk przygotowały dla oddziału przedszkolnego mnóstwo zabaw i niespodzianek związanych ze świętem misia. W klasach I-VIII wychowawcy przeprowadzili lekcje na temat telefonów zaufania. Uczniowie z klas 0 -VI nauczyły się piosenki „Dziecko ma prawo”, którą zaprezentowali podczas projekcji filmu na zakończenie akcji. W piątek 3 grudnia w szkole zorganizowano „Przerwy mima”, w czasie których wszyscy uczniowie i nauczyciele milczeli na korytarzach na znak sprzeciwu wobec przemocy. Uczniowie przygotowali „Znaki Zakazu” (sprzeciw wobec przezywaniu, obgadywaniu, wykluczaniu z grupy, złośliwych smsów, itp.), które wykorzystano w czasie „Kręgu Antyprzemocowego”, zorganizowanego 9 grudnia. Dzieci wyszły tego dnia na dwór i utworzyły krąg wokół szkoły. Uczniowie trzymali znaki i minutą ciszy wyrazili swój sprzeciw wobec przemocy. W czasie trwania kampanii uczniowie klasy VI przygotowali sztukę „Podróżnik w krainie Praw Dziecka”. Przedstawienie zostało nagrane i 10 grudnia wszyscy uczniowie obejrzeli je na dużym ekranie w sali gimnastycznej.

W Szkole Podstawowej im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Malcanowie, również przeprowadzono szereg działań promujących życie bez przemocy i propagowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W akcję zaangażowała się cała szkolna społeczność.  Utworzono tablicę na korytarzu informującą o kampanii „Biała Wstążka 2021 – Różne Barwy Przemocy”. Uczniowie klas VIII wykonali kilkaset białych wstążeczek, symbolizujące solidarność z ofiarami przemocy, które przypięto wszystkim dzieciom w szkole. Podczas dnia otwartego w szkole przeprowadzono pogadankę dla rodziców na temat „Jak wspierać dziecko”. Każda klasa wykonała wspólnie z wychowawcą wstążkę, według własnego pomysłu i w dowolnej formie. Na wstążkach są hasła na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz podpisy dzieci z poszczególnych klas. Ze wszystkich wstążek utworzono wystawę na korytarzu szkolnym. Wykonano dwie duże białe wstążki i umieszczono je na ogrodzeniu szkolnym. Obok nich umieszczono hasła „Stop przemocy” w kilkunastu językach świata. Uczniowie klas VIII sporządzili tablicę o przemocy. Sami zdefiniowali przemoc: fizyczną, psychiczną oraz cyberprzemoc. Opisali przejawy i skutki stosowania przemocy. Na tablicy znalazł się również napis – „Pamiętaj – przemoc w każdej postaci jest karalna” Sporządzono wystawę plakatów – „Różne Barwy Przemocy”. Uczniowie klas VIII utworzyli „Żywą Białą Wstążkę”. Młodsze klasy wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Policji z Otwocka. Spotkanie było o skutkach stosowania przemocy, jak sobie radzić z przemocą oraz gdzie szukać pomocy.

Również na terenie Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie odbywały się liczne działania w ramach kampanii „Biała wstążka”. Pod hasłem „Bycie przeciw mocy (przemoc) zastępujemy dążeniem w kierunku mocy (pomoc)” przygotowano szereg działań. Uczniowie klasy VII zorganizowali akcję informacyjną na temat kampanii, zaś wszyscy wykonali białe wstążki. Dzieci z klas 0 – III przygotowały akcję plakatową „Barwy przemocy”, a ich starsi koledzy – plakaty z informacjami edukacyjnymi na temat karalności, rodzajów przemocy, form wsparcia. Plakaty wyeksponowano na korytarzu szkolnym, stronie i facebooku szkoły oraz na tablicach informacyjnych w miejscowości Zakręt i Izabela. „Starsi czytają młodszym” to międzypokoleniowa akcja czytelnicza, w której uczniowie klas IV-VIII czytali bajki młodszym kolegom. Przeprowadzono także „Akcję motywacja – wszyscy jesteśmy ważni!” połączoną z akcją „Rówieśnik rówieśnikowi jako wsparcie w trudnej sytuacji”. Na korytarzach szkolnych pojawiły się hasła motywacyjne. Uczniowie rozmawiali w klasach na temat udzielania wsparcia osobie w trudnej sytuacji, radzenia sobie ze złością. Przygotowali propozycje wspierania osób doznających przemocy lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Rodzice i społeczność lokalna mogła skorzystać z indywidualnych porad i uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez psychologa szkolnego o tematyce „Złość Dziecka, złość Rodzica”.

„Rodzicielstwo bez przemocy” i “Drużyna nieprzezywaczy”

Kampania Biała Wstążka w Gminnym Ośrodku Kultury została zainaugurowana 25 listopada. Wszyscy uczestnicy zajęć w okresie od 25 listopada do 10 grudnia otrzymywali białe wstążki – symbol akcji. Seniorzy, uczestniczący w zajęciach Wiązowskiej Akademii Seniora, spotkali się  z pracownikiem GOK, który opowiedział im o akcji. Rodzice z maleńkimi dziećmi w ramach Klubu „Rodzina” spotkali się z psycholog Natalią Gutowską. Rozmawiano o tym, z jakich powodów złoszczą się dzieci na różnych etapach rozwoju. Jak radzić sobie z napadami złości, jak sobie pomóc aby nie reagować agresją czy nerwami. Ponadto dla najmłodszych zorganizowano warsztaty umuzykalniające jako przykład i sposób na odreagowanie nerwów czy złości w ramach kampanii „Rodzicielstwo bez przemocy”. W ramach kampanii zorganizowano weekendowe warsztaty „Smocza kraina”. Dzieci oglądały film „Jak wytresować smoka”, który niósł przesłanie, że to nie tężyzna fizyczna stanowi siłę człowieka, lecz jego serce i intelekt. Morał filmu wpisywał się w tematykę, którą poruszono podczas drugiej części warsztatów, w której dzieci samodzielnie wykonywały rzeźby smoków. Dla dzieci z gminnego przedszkola w Wiązownie zorganizowano warsztaty artystyczne pt. „Węże”. Dzieci poznały symbol medycyny. Rozmawiano o tym, kto może pomóc, do kogo zgłosić się na wypadek jakiegokolwiek problemu. Chórzyści Chóru Mienia River dołączyli do akcji biała wstążka, przypinając symboliczne kokardki oraz śpiewając utwór „Wolność”. W dniach 3 – 5 grudnia w Pawilonie Kultury odbywał się biwak harcerski Szczepu „Nie!” z Otwocka. Harcerze zostali zapoznani z tematem akcji, wyposażeni w białe wstążki. Podczas gminnego wydarzenia „Wspólne Ubieranie Choinki”, które odbyło się 5 grudnia na placu przy Pawilonie Kultury, wolontariusze oraz instruktorzy GOK rozdawali białe wstążki uczestnikom warsztatów realizowanych w ramach tzw. strefy „Fabryka elfów”. W ramach działań sportowych także promowano kampanię „Biała Wstążka”, m.in. podczas organizowanych w Gminnym Parku Centrum w Wiązownie treningów biegowych realizowanych w okresie kampanii pod nazwą „Run – no stress”, podczas spotkań nordic– walking „Zdrowe ciało – zdrowy umysł”. A 4 grudnia zorganizowano turniej piłkarski  „Mamy gramy!!!”, w czasie którego rozdawano symbol akcji – białe wstążki.

W ramach gminnych obchodów “Białej Wstążki” 15 listopada w bibliotece w Wiązownie gościliśmy uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej w Wiązownie. Tematem spotkania “Przezywacze” była agresja rówieśnicza w szkole. Celem spotkania było uwrażliwienie dzieci na krzywdę, uświadomienie, że przezwiska ranią oraz kształtowanie empatii wśród rówieśników. Dzieci wysłuchały opowiadania “Drużyna nieprzezywaczy”. Rozmawiano o tym, jak czuła się bohaterka, którą koledzy nazwali “niełapaczem” i o Misi, której było smutno, bo nazwano ją “rozlewaczem farb”. Biorąc przykład z bohaterów, dzieci wyraziły chęć założenia drużyny nieprzezywaczy. Wspólnie stworzono regulamin takiej drużyny. W filii w Gliniance odbyły się warsztaty z uczniami klasy I. Podczas zajęć dzieci uczyły się m.in. otwarcie wyrażać swoje uczucia, rozumieć potrzebę udzielania sobie wzajemnej pomocy, umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji w trudnych sytuacjach i współdziałać w grupie.

W przygotowanym “Kąciku rodzica” znalazło się dużo pozycji na tematy związane z przemocą. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone historie, można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych. Księgozbiór kierowany do czytelników jest propozycją dla wszystkich tych, którzy chcą coś zmienić w sobie, w swoim zachowaniu i w rodzinach oraz w swoim środowisku. Zróżnicowana oferta jest stale poszerzana. Biblioteka zachęca do śledzenia katalogów http://katalog.bibliotekawiazowna.pl i korzystania z oferty czytelniczej.

Na Targowisku Gminnym „Mój Rynek”, w ramach akcji „Biała wstążka”, odbyły się przygotowane przez Zakład gospodarki Komunalnej w Wiązownie warsztaty plastyczne „Pan Kropelka – Strażnik Mocy”. Wzięły w nich udział dzieci z terenu gminy. Podczas zajęć każde dziecko mogło namalowania postać swojego ulubionego bohatera, który mu pomaga w chwilach zwątpienia i zdenerwowania. Prace były wykonane na folii typu strech. Dzieci brały także udział w zabawach z nagrodami. Uczestnikom wręczano baloniki (ok. 90 szt.), białe wstążki (56 szt.), gadżety z motywem wody (ok. 90 szt.) oraz artykuły papiernicze (30 szt.).

Dziękujemy za udział w kampanii „Biała Wstążka 2021” 

wszystkim naszym placówkom oświatowym – szkołom podstawowym i przedszkolom – nauczycielom, pedagogom oraz dzieciom i młodzieży, Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Środowiskowemu Domowi Samopomocy, psychologom i pedagogom pracującym w szkołach i przedszkolach, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wiązownie i świetlicom wiejskim, Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna i jej filiom, wydziałom Urzędu Gminy Wiązowna, Dziennemu Domowi „Senior+” i Klubowi „Senior+” z Woli Karczewskiej, zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Radzie Gminy Wiązowna, wszystkim świetlicom środowiskowym oraz klubom sportowym. 

Data opublikowania strony: 10/12/2021