Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Budowa II ścieżki rowerowej. Jest wykonawca ostatnich odcinków

Z Laguny do "Raju" to ostatni odcinek ścieżki prowadzącej od Malcanowa do Dziechcińca w kierunku Żanęcina
Z Laguny do "Raju" to ostatni odcinek ścieżki prowadzącej od Malcanowa do Dziechcińca w kierunku Żanęcina (Foto; UG Wiązowna)

W pełni gotowy jest już odcinek drogi dla rowerów prowadzący od Malcanowa do Dziechcińca. Wyłoniliśmy także wykonawcę budowy kolejnych odcinków drugiej ścieżki rowerowej oraz wiat i obiektów małej architektury w ramach zadania „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna”.

Nasi mieszkańcy mają już do swojej dyspozycji gotowy ponad 3 km odcinek ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego od Laguny w Malcanowie, przez Dziechciniec aż do Sali Bankietowej „Raj”. Ostatni, 600 m fragment od sklepu “Jeżyk” w Dziechcińcu do „Raju” kosztował 450 tys. zł. Pozostał jeszcze do wybudowania odcinek do Żanęcina, kończący się przy trasie S17. Drogą zarządza powiat otwocki. Jest już projekt ZRID dla tego fragmentu ciągu pieszo-rowerowego. Kiedy ruszy budowa? Jak tylko będzie wiadomo, na pewno Państwa o tym poinformujemy.

Ostatni etap budowy II ścieżki rowerowej

Do końca tego roku powstaną też brakujące odcinki II ścieżki rowerowej w naszej gminie. Wyłoniliśmy w przetargu wykonawcę brakujących fragmentów. Po podpisaniu umowy, firma przystąpi do prac budowlanych w Malcanowie i Lipowie oraz w Duchnowie i Pęclinie. Zamówienie podzielone jest na II części. Pierwsza polega na rozbudowie drogi gminnej nr 270826W – ul. Pęclińskiej w Duchnowie i ul. Zamkowej w Pęclinie. Część II to:

  1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2709W Malcanów – Lipowo;
  2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2709W – ul. Armii Krajowej w Lipowie;
  3. Budowa wolno stojącej wiaty oraz obiektów małej architektury na dz. nr ew. 211/1 i 211/2 w Malcanowie;
  4. Budowę przystanków tymczasowych na okres budowy docelowych zatok autobusowych.

Odcinki stanowią kolejny etap budowy ścieżek rowerowych w Gminie Wiązowna w ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

W ramach projektu wybudujemy prawie 10 km drogi dla rowerów wraz z parkingiem dla jednośladów. To ważna budowa, bo znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa rowerzystów, w tym dzieci, które na rowerach dojeżdżają do szkół. Całkowita wartość tego projektu to prawie 12,4 mln zł.

Nowa ścieżka będzie podążała z Duchnowa przez Wiązownę, Pęclin do Dziechcińca, gdzie połączy się z ciągiem pieszo-rowerowym prowadzącym do Malcanowa. Dalej pojedziemy przez Lipowo aż do Szkoły Podstawowej w Gliniance.

Więcej informacji na ten temat udziela Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl 

Data opublikowania strony: 07/06/2022