Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna. Drony pomogą w pracach

Trwa budowa kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego województwa mazowieckiego linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Miłosna. (foto: ENPROM sp. z o. o.)

Trwa budowa kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego województwa mazowieckiego linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna.

Budowana linia to strategiczna inwestycja celu publicznego. Wpłynie na poprawę zasilania nie tylko Mazowsza i aglomeracji warszawskiej, ale też całej centralnej i północno-wschodniej części kraju. W marcu br. zakończył się główny zakres pierwszego etapu prac budowlanych. Od września wykonawca zacznie drugi etap budowy.

Linia umożliwia wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice i przesłanie energii elektrycznej do milionów odbiorców. Jej parametry i standard działania będą dostosowane do rosnących potrzeb energetycznych regionu i kraju. Inwestycja realizowana jest na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które odpowiadają za bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wykonawcą odpowiedzialnym za budowę linii 400 kV Kozienice-Miłosna jest firma ENPROM Sp. z o.o.

„Dla zadania pozyskano wszelkie wymagane prawem decyzje administracyjne, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje lokalizacji strategicznej inwestycji celu publicznego oraz decyzje pozwolenia na budowę, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności” – wyjaśnia Piotr Grey, kierujący projektem ze strony Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna rozpoczęła się w październiku 2021 r. W pierwszej kolejności budowano fundamenty pod nowe konstrukcje słupów. Drugi etap prac przewiduje przede wszystkim wznoszenie konstrukcji i prowadzenie prac naciągowych. Wybudowane zostaną też ostatnie fundamenty. Równolegle prowadzona będzie także rozbiórka istniejącej linii.

„Prace są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, nowa linia zostanie wybudowana do końca marca 2023 roku” – wyjaśnia kierownik projektu Marcin Kosowski z ENPROM, firmy odpowiedzialnej za budowę linii. „Do końca czerwca powstało 168 ze 196 fundamentów. Wybudowano też część słupów” – dodaje.

Przebieg prac

Trasa nowej linii 400 kV niemal w całości powstaje w miejscu istniejącej od lat 70-tych jednotorowej linii 400 kV Kozienice – Miłosna. Korekty przebiegu na liczącej łącznie blisko 72 kilometry trasie wprowadzono jedynie w trzech gminach. Fundamenty w drugim etapie budowane będą dla tzw. słupów mocnych, które są kluczowe dla zachowania trasy linii. „Muszą powstać dokładnie w tych samych miejscach, w których zlokalizowane są słupy istniejącej linii. Z uwagi na to, ich budowa może rozpocząć się dopiero po zdemontowaniu starych konstrukcji” – wyjaśnia Marcin Kosowski z firmy ENPROM.

W drugim etapie montowane będą także słupy. „Montaż konstrukcji słupa prowadzony będzie tzw. metodą wysokościową. Polega ona na tym, że posiadający odpowiednie kwalifikacje pracownicy, wspinając się, montują kolejne elementy słupa – aż do jego wierzchołka. Fragmenty konstrukcji mogą być też łączone na ziemi i podawane monterom za pomocą dźwigu. Po wybudowaniu konstrukcji naciągane będą przewody” – informuje Marcin Kosowski.

Drony pomogą w budowie

W kolejnym etapie prac wykonawca planuje wykorzystać drony. Bezzałogowce zastosowane zostaną m.in. w celu monitorowania postępów w prowadzonych pracach budowlanych.

Wykonawca posiada bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę w zakresie projektowania, inspekcji i dostarczania usług geoprzestrzennych za pomocą dronów. W jej skład wchodzą eksperci teledetekcji, piloci i instruktorzy z uprawnieniami Urzędu Lotnictwa Cywilnego, inżynierowie elektronicy, geodeci oraz specjaliści ds. teledetekcji, GIS i LiDAR.

„ENPROM będzie prowadził pilotażowe skaningi przy użyciu przemysłowych dronów nad linią Kozienice – Miłosna. Pozyskane z oblotów chmury punktów i ortofotomapy są analizowane i konfrontowane z cyfrowymi modelami BIM (technologia parametrycznego modelowania informacji). Dzięki cyklicznemu zbieraniu danych planujemy sprawdzać, które elementy modeli BIM zostały zrealizowane na budowie. Drony rejestrują dane LiDAR po to, aby dokumentować postępy prac oraz analizować możliwości porównania danych rzeczywistych z modelami linii wytworzonymi na etapie projektowania” – mówi Tomasz Augustynek, Kierownik Działu UAV (bezzałogowych statków powietrznych) w ENPROM. „Modelowanie BIM stanowi podstawę cyfrowej transformacji, którą chcemy przeprowadzać wspólnie z Inwestorem” – dodaje Tomasz Augustynek.

 

W porozumieniu z samorządami i mieszkańcami

Zdecydowana większość właścicieli działek wyraziła zgodę na realizację projektu, a prace budowlane prowadzone są we współpracy z lokalnymi samorządami. Warto podkreślić, że na całej trasie linii znajduje się blisko 3000 nieruchomości. Jak wyjaśnia Marek Ignar z biura prasowego wykonawcy: „Trasa linii niemal nie ulega zmianie. Istniejąca od lat infrastruktura wymieniana jest na nową, zgodną ze współczesnymi standardami technicznymi.”

Od początku realizacji inwestycji inwestor i wykonawca dbają o to, aby o swoich działaniach uprzedzać i informować lokalną społeczność. „Ogłoszenia ws. inwestycji zamieszczamy na stronie internetowej projektu. Kluczowe informacje przesyłamy do gmin oraz do sołtysów, a właścicieli działek odwiedzają nasi przedstawiciele. Działania komunikacyjne traktujemy bardzo poważnie i zależy nam na tym, żeby informacje o terminie i sposobie prowadzenia prac docierały do możliwie szerokiego grona, aby nikt nie był zaskoczony naszym ponownym pojawieniem się w terenie” – zapewnia Marek Ignar.

Więcej informacji o inwestycji można znaleźć na stronie www.liniakozienice-milosna.pl.

 

Marek Ignar

Biuro prasowe inwestycji

ENPROM Sp. z o.o.

Data opublikowania strony: 25/07/2022