Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Budżet Obywatelski Mazowsza. Zgłoś projekt

Tylko do 13 stycznia 2023 r. można składać propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Może to zrobić każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego, również nasz mieszkaniec.

Projekt do BOM może zgłosić mieszkaniec województwa mazowieckiego, bez ograniczeń wiekowych. Projekt w imieniu osoby małoletniej zgłasza jej przedstawiciel ustawowy. Każdy mieszkaniec województwa może zgłosić lub złożyć swój podpis pod dowolną liczbą projektów. Projekt może być zgłoszony przez jedną lub więcej osób. W przypadku, kiedy projekt ma kilku pomysłodawców, należy wskazać jedną osobę do kontaktu.

Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne i projekty nieinwestycyjne. Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego wynosi 1.000.000 zł brutto. Maksymalna wartość projektu nieinwestycyjnego wynosi 200.000 zł brutto. Projekty można zgłaszać w ramach dwóch rodzajów pul: ogólnowojewódzkiej, w ramach której do rozdysponowania jest 5 mln zł lub podregionalnej. Projekty do BOM można zgłaszać do 13 stycznia 2023 r.

Projekt do BOM należy zgłosić na formularzu (pobierz), do którego trzeba dołączyć listę poparcia podpisaną przez minimum 50 mieszkańców województwa (pobierz).

Projekt można zgłosić w jeden z niżej podanych sposobów:

  1. w formie papierowej, osobiście w siedzibie urzędu – ul. Okrzei 35, -03-715 Warszawa,
  2. w formie papierowej poprzez przesłanie projektu na adres Urzędu: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dopiskiem „BOM-projekt”;
  3. w formie elektronicznej, za pośrednictwem tej strony internetowej.

O zgłoszeniu projektu w terminie decyduje data jego wpływu do Urzędu. Więcej informacji można znaleźć na stronie: bom.mazovia.pl

Projekt do BOM może zgłosić mieszkaniec województwa mazowieckiego, bez ograniczeń wiekowych.

Data opublikowania strony: 28/12/2022