Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Masz czas tylko do 30 czerwca!

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Ewidencji Emisyjności Budynków
Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału (Foto: GUNB)

Każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw, ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklarację należy zgłosić do końca czerwca 2022 r.!

Właściciel lub zarządca budynku, który posiada źródło ciepła i spalania paliw, może wysłać deklarację przez internet za pośrednictwem systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) znajdującego się na stronie www.gunb.gov.pl. To najszybszy i najwygodniejszy sposób złożenie pisma bez wychodzenia z domu. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości przesłania dokumentu. Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, wypełniony dokument w wersji papierowej mogą wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie gminy – zgodnie z lokalizacją budynku.

Przepis dotyczy budynków w całej Polsce. Właściciel lub zarządca budynku, który posiada źródło ciepła i spalania paliw uruchomione przed 1 lipca 2021 r., ma 12 miesięcy na złożenie dokumentu. Jeśli zaś uruchomione zostało ono po 1 lipca, to deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od jego uruchomienia.

Deklaracja zawiera:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w której obrębie eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku, lub lokalu, o ile posiada;
  4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku albo lokalu, o ile posiada;
  5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Wzór przykładowej, prawidłowo wypełnionej deklaracji znajduje się pod tekstem. Tam również znajdą Państwo wzór deklaracji do pobrania.

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W naszym urzędzie informacji udziela Paulina Kowalska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 28, e-mail: p.kowalska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 10/03/2022