mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Centralny Port Komunikacyjny. Złóż uwagi do studium

Centralny Port Komunikacyjny. Złóż uwagi do studium

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S10
Mapa przebiegu drogi ekspresowej S10

Do 10 marca trwają konsultacje społeczne w sprawie “Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Dokument przedstawia m.in. koncepcje układu komunikacyjnego mającego obsłużyć Centralny Port Komunikacyjny. W dokumencie dwa z wariantów drogi przebiegają przez teren gminy Wiązowna.

Na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie opublikowano obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

Projekt dokumentu przedstawia podstawowe założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wskazuje lokalizację lotniska, a także korytarz przebiegu planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych. Zgodnie z informacją na stronie CPK kolejnym etapem prac będzie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla sporządzanego dokumentu, w ramach której będzie można ponownie złożyć uwagi lub wnioski.

Zachęcamy do wyrażenia opinii na temat ww. dokumentu, szczególnie do załącznika nr 3 „Atlas map przebiegów korytarzy drogowych – arkusz 6”. Uwagi zgłoszone przez mieszkańców pozwolą m.in. na zdefiniowanie lokalizacji poszczególnych przedsięwzięć w obrębie korytarzy.

Uwagi lub wnioski można składać w następujący sposób:

  • za pośrednictwem dedykowanego formularza on-line, znajdującego się na stronie internetowej: https://cpk.pl/;
  • przesłać wypełniony formularz na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, z dopiskiem „Konsultacje SSL”;
  • składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze w godz. 9.00 –15.00.

Jednocześnie informujemy, że oficjalna uwaga zostanie również złożona przez Urząd Gminy Wiązowna.

Podkreślamy, że wyżej wskazane studium stanowi wstępny dokument o znacznym poziomie ogólności. Zakładamy, że ustalenie dokładnej lokalizacji poszczególnych inwestycji, w tym dróg stanowiących element Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, będzie procesem złożonym i zapewne długotrwałym. Zainteresowanych odsyłamy do informacji opublikowanych przez GDDKiA dot. cyklu przygotowania inwestycji drogowej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34339/Cykl-przygotowania-inwestycji-drogowej

Szczegóły oraz komplet dokumentów (mapy, studium) dotyczących SSL dostępne są pod adresem: https://www.cpk.pl/. Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.

Data opublikowania strony: 18/02/2020