Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Centrum Aktywności Lokalnej w Wiązownie. Praca wre

Operacja pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 – Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna”
mająca na celu podniesienie atrakcyjności miejscowości Wiązowna poprzez rewitalizację terenu wokół budynku Centrum Aktywności Lokalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: odnowa centrum miejscowości.

 

Trwają zaawansowane prace przy Centrum Aktywności Lokalnej w Wiązownie. Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą na rewitalizację przestrzeni wokół Centrum. Prace przy zagospodarowaniu terenu mają zakończyć się w listopadzie, a przy budynku w grudniu 2019 r.

Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej” obejmuje prace inwestycyjne, polegające na przebudowie i termomodernizacji dawnego pawilonu GS przy ul. Lubelskiej oraz zmianę sposób jego użytkowania. Dotychczasowa funkcja budynku handlowo-usługowa zostanie przekształcona w funkcje usług społecznych i kultury.

W budynku wymieniono już okna i drzwi zewnętrzne. Wykonawca przystąpił do montażu instalacji sanitarnych oraz wentylacji. Trwają prace przy stawianiu wewnętrznych ścian działowych. Dzięki temu powstanie wiele mniejszych pomieszczeń, m.in. sala plastyczna, fotograficzna, kawiarnia prowadzona przez osoby z niepełnosprawnościami, biuro sportu, sale do zajęć ruchowych czy pomieszczenia sanitarne i biurowe. Ruszyły również prace przy montażu windy wewnątrz budynku. W ramach termomodernizacji wykonano już ocieplenie ścian zewnętrznych obiektu. Na nie nałożona zostanie „druga skóra” – płyty perforowane.

Centrum Aktywności Lokalnej będzie ośrodkiem reprezentacyjnym dla naszej gminy, którego zadaniem będzie przyciąganie swą ofertą mieszkańców. Cały obszar inwestycji zaprojektowano w sposób uniwersalny, dostępny dla osób o zróżnicowanych niepełnosprawnościach, nie tylko ruchowych.

Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą na realizację zadania pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – Zadanie 2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej”.

Głównym zadaniem firmy jest zagospodarowanie terenu wokół dawnego pawilonu GS. Chodzi o stworzenie wokół niego przestrzeni wielofunkcyjnej, uniwersalnej i przyjaznej dla mieszkańców naszej gminy i połączenie jej z terenami sąsiadującymi.

Przed budynkiem centrum zaprojektowano plac z ławeczkami, stojakami na rowery, z drzewami i wysokimi krzewami. W części rekreacyjno-spacerowej, po której będzie można poruszać się po ziemnych ścieżkach, wprowadzono – zamiast tradycyjnego trawnika – łąki kwietne. Przy tarasie kawiarni, która ma działać w ośrodku, zaprojektowano elementy małej architektury, które wydają dźwięki, m.in. gongi, cymbałki czy dzwonki.

W marcu podpisaliśmy umowę z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie rewitalizacji terenu wokół powstającego Centrum Aktywności Lokalnej. Uzyskaliśmy 500 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rewitalizację przestrzeni publicznej wokół budynku dawnego pawilonu GS.

Prace przy zagospodarowaniu terenu wokół Centrum mają zakończyć się w listopadzie, a przy budynku w grudniu 2019 r.

Więcej informacji o tym zadaniu udziela Ewelina Kowalska – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: e.kowalska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 01/07/2019