Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Pierwsze urodziny

Nasze Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna skończyło rok. W zmodernizowanym budynku w Radiówku zaproszeni goście spotkali się, by świętować urodziny CUS. Podsumowano też pierwszy rok działalności placówki.

Uroczystość rozpoczęła się od krótkiego przedstawienia, wyreżyserowanego przez Artura Niedziółkę z Fundacji “To lubię”. Dyrektor CUS Małgorzata Łysik omówiła rok działalności placówki oraz nowe usługi społeczne. Po prezentacji wręczono statuetki “Przyjaciel CUS Gminy Wiązowna”. Po tym miły akcencie do sali wjechał urodzinowy tort. „Pierwsze ciecie” wykonali wspólnie Doradca Prezydenta RP ds. Osób z Niepełnosprawnością Paulina Malinowska-Kowalczyk oraz Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny.

W uroczystości wzięło udział liczne grono zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. Naczelnik Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Katarzyna Sztompka, ekspert ds. tworzenia CUS i prof. Boghdan Skrzypczak, Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego Grażyna Kilbach, Zastępca Wójta Gminy Wiązowna Anna Sikora Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Agata Łęgowska, Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Wanda Witkowska, Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wiązownie Ewa Drewniak. Przybyli także zaprzyjaźnieni dyrektorzy gminnych jednostek, przedstawiciele: Stowarzyszenia “KROKUS Wiązowna”, Spółdzielni Socjalnej “Odmiana”, Stowarzyszenia “JESTEŚMY” i  Fundacji “To lubię”, Centrum Wolontariatu oraz usługodawców i realizatorów usług społecznych.

CUS – jest ich tylko 40

Na zlecenie CUS w 2021 r. przeprowadzono „Diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Wiązowna”. Dzięki temu unaoczniliśmy najważniejsze problemy oraz określiliśmy potrzeby naszych mieszkańców. Dane i zebrane informacje pozwoliły stworzyć Program „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”. Stał się on podstawą działań przekształconego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

CUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Jest to pilotażowy projekt, który – oprócz Gminy Wiązowna – realizuje tylko 40 gmin na terenie całej Polski.

Generalny remont

W budynku Domu Społecznego w Radiówku przeprowadziliśmy generalny remont pomieszczeń i dostosowaliśmy je do funkcjonowania nowo powstałego CUS. Powstały m.in. profesjonalny pokój fizjoterapeutyczny, pomieszczenia wraz z wyposażonym aneksem kuchennym dla Klubu Młodzieżowego, Młodzieżowego Centrum Kompetencji oraz Klubu Zdrowego Stylu Życia. Wydzielono odrębne: pomieszczenie dla Biura Obsługi Mieszkańców, pokój przyjęć interesantów, pomieszczenia do indywidualnej pracy z klientami oraz sale spotkań grupowych. Jednocześnie przygotowano nowe pomieszczenia dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dzięki temu zwiększyła się liczba pracowni, w których odbywają się zajęcia WTZ.

Podczas remontu odnowiono pomieszczenia w budynku na wszystkich trzech kondygnacjach oraz w piwnicy, co zdecydowanie poprawiło komfort obsługi klientów i warunki pracy zatrudnionych pracowników. Budynek został przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonano także odprowadzenie wód deszczowych. Remont kosztował 1 287 575 zł, w tym środki własne to 907 610 zł, a pochodzące z dofinansowania z Unii Europejskiej – 379 965 zł.

Oprócz wykonanego remontu, uruchomiliśmy bezpłatne usługi skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Wiązowna niezależnie od dochodu i statusu społecznego.

NOWE USŁUGI CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY WIĄZOWNA

USŁUGA

ZAKRES

SZCZEGÓŁY

“Złota rączka – mobilny konserwator” Dla osób potrzebujących pomocy w drobnych bieżących naprawach w domu, np. cieknący kran, zepsuty zamek. Ze szczególnym uwzględnieniem napraw poprawiających bezpieczeństwo domowników. Dla mieszkańców naszej gminy, którzy: ukończyli 70. rok życia lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub są samotnymi rodzicami.
Pomoc psychologiczna Dla osób, które mierzą się z nagłym kryzysem w życiu lub potrzebują wsparcia w rozmowie. Pomożemy doraźnie, ale także wesprzemy w dotarciu do osób i instytucji, które takiej pomocy mogą udzielić systemowo i długoterminowo. Dla mieszkańców naszej gminy bez ograniczeń wiekowych.
Młodzieżowe Centrum Kompetencji Dla młodzieży, która podczas zajęć będzie rozwijać swoje umiejętności społeczne, otrzyma pomoc w budowaniu pozytywnej samooceny, a – w ramach warsztatów i szkoleń – przygotuj się do pierwszych aktywności na rynku pracy. Dla młodzieży z naszej gminy w wieku 16 – 18 lat.
Fizjoterapia Dla osób, które potrzebują wsparcia fizjoterapeuty. Prowadzimy zajęcia z: kinezyterapii i fizykoterapii. Dla dorosłych mieszkańców gminy, posiadających skierowanie od lekarza rodzinnego.
Klub “Zdrowego Stylu Życia” W ramach zajęć przewidziano m.in.: porady dietetyka i usługi motywatora, tworzenie planów żywieniowych i pokazy przygotowywania zdrowych posiłków, wzmocnienie czterech filarów zdrowego stylu życia, jakim są: dieta, ruch, sen i relaks. Dla dorosłych mieszkańców gminy.
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Asystent pomaga m.in. w dotarciu do wybranych miejsc, w zakupach, w załatwianiu spraw urzędowych, w nawiązaniu kontaktu lub współpracy z różnego rodzaju organizacjami, w korzystaniu z wydarzeń kulturalnych, w wykonywaniu czynności dnia codziennego, a w przypadku dzieci – przyprowadzaniu do i z placówki oświatowej. Dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Opieka wytchnienia Zadaniem opiekuna jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami podczas wykonywania codziennych obowiązków oraz czasowe zastępstwo w sytuacji, gdy opiekunowie, z różnych powodów, nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Dla mieszkańców gminy. Opiekunowie osób sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Data opublikowania strony: 30/05/2022