mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dłużej

COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dłużej

Dwoje dzieci z podniesionymi w górę rączkami cieszy się z zabawy
Dwoje dzieci z podniesionymi w górę rączkami cieszy się z zabawy

Do 26 kwietnia wydłużono okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dzieci do lat 8.

Wystarczy, tak jak dotychczas, złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy (wzór dokumentu dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pod tekstem), w którym rodzic określi termin, w którym chciałby pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy ze względu na opiekę nad dzieckiem.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  1. do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  3. które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany do dnia 26 kwietnia na mocy rozporządzenia Rady Ministrów.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Data opublikowania strony: 15/04/2020