mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

CUS w Radiówku. Dwa przetargi na usługi

CUS w Radiówku. Dwa przetargi na usługi

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

Ogłoszono dwa przetargi na usługi dla Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Pierwszy dotyczy prowadzenia prowadzenia fizjoterapii, drugi zaś – Klubu Młodzieżowego.

Usługi fizjoterapii będą świadczone stacjonarnie od września 2021 r. do października 2023 r. przez siedem godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Przewidywana liczba godzin w ramach zamówienia wyniesie 3605. Usługi fizjoterapii będą skierowane do osób zamieszkujących teren Gminy Wiązowna. Zamawiający zapewni dwa pomieszczenia w celu realizacji usług, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o działalności leczniczej, wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Wykonawca zapewni środki i materiały higieniczne niezbędne do prowadzenia działalności, min. ręczniki, prześcieradła jednorazowe, płyny do dezynfekcji. Zabiegi wykonywane będą według zaleceń i po konsultacji pacjenta z fizjoterapeutą na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego ze wskazaną jednostką chorobową. Usługi fizjoterapii prowadzone będą w formie turnusu trwającego 15 dni, do jednego turnusu może zostać zakwalifikowanych 15 osób.

Oferty należy składać do 18 października do godz. 23.59 poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną po linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net.

Przedmiotem drugiego zamówienia jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego – Klubu Młodzieżowego „Bezpieczna Przystań”. W ramach usługi wykonawca zapewni 15 miejsc w Klubie dla młodzieży w wieku 12-15 lat, zamieszkującej na terenie gminy Wiązowna,zakwalifikowanej przez Zamawiającego w ramach Programu „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”, realizowanego w związku z projektem „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie”. Przy czym jedna osoba to jedno miejsce.

Usługa będzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 r., przez 19 miesięcy, łącznie 154 spotkania, dwa razy w tygodniu przez cztery godziny dziennie, w godzinach popołudniowych tj. wtorek i czwartek.

Oferty należy składać do 14 października do godz. 12.00 poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną po linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net.

Więcej informacji na temat usług można uzyskać w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, tel. 22 780 46 59 , e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Data opublikowania strony: 12/10/2021