Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Czyste powietrze 2019”. Ruszył nabór wniosków w WFOŚiGW

Stary piec do palenia węglem i drewnem
"Kopciucha" powinniśmy wymienić jak najszybciej. Tu chodzi o zdrowie nas wszystkich (Foto: pixabay.com)

Chcesz wymienić piec na nowy, ocieplić dom lub zamontować baterie słoneczne?  Możesz liczyć na dofinansowanie. Ruszył ponowny nabór wniosków w programie „Czyste powietrze”.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego zadaniem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Do głównych zadań finansowanych w ramach programu należą wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Kto może składać wnioski i ile można zyskać?

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do końca 2029 r. Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a także osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 1. Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji, to 53 tys. zł.
 2. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 7 tys. zł.
 3. Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. rocznie.
 4. Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.
 5. Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 6. Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 7. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie.
 8. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć?

Na etapie aplikowania o dofinansowanie wraz z wnioskiem należy przedłożyć wniosek oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu. Dodatkowo należy załączyć: dokumenty potwierdzające prawo własności budynku, np. umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej i numeru działki, oraz audyt energetyczny budynku, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczane na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy. W przypadku Gminy Wiązowna to WFOŚiGW w Warszawie (ul. Ogrodowa 5/7, tel. 22 504 41 00).

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

 1. dotacja,
 2. pożyczka.

Szczegóły, ogłoszenie o naborze oraz link do Portalu Beneficjenta dostępne są na stronie: http://wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze.

Data opublikowania strony: 23/01/2019